Laster Arrangementer

Det foregår i dag en debatt om tvang i helsetjenestene, på bakgrunn av lovforslag fremmet av Tvangslovutvalget i NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. I NOU’en er manglende samtykkekompetanse foreslått som gjennomgående vilkår for bruk av tang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenestene.
Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mai 2023. Manglende samtykkekompetanse som vilkår for vedtak om tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og tvangsbehandling ble innført i psykisk helsevernloven i 2017.

Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen skal «evaluere endringen i psykisk helsevernloven om innføring av krav til samtykke ved innleggelse i tvungent psykisk helsevern». Vilkåret om manglende samtykkekompetanse innebærer at pasienter som vurderes å ha samtykkekompetanse, kan nekte å ta imot tilbud om innleggelse og behandling eller selv avslutte opphold og behandling i psykisk helsevern. Vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. Formålet med lovendringen var å bidra til økt selvbestemmelse og styrke rettssikkerheten for pasienter i psykisk helsevern, herunder å bidra til riktigere bruk av tvang.

Funnene fra gjennomførte evalueringer fra 2019 har gitt nyttig innsikt i utviklingen i tjenestene i den første tiden etter at vilkåret trådte i kraft. Det ble registrert en nedgang for flere tvangsformer den første perioden etter at lovendringen trådte i kraft. I påfølgende rapporter vises det til en ny økning for tvangsinnleggelser, tvangsbehandling, tvangsmidler og skjerming.

Nå har det gått to nye år, og det har ved ulike anledninger kommet tilbakemeldinger fra både tjenesten, brukere og pårørende om at vilkåret om manglende samtykkekompetanse skaper utfordringer. Blant annet meldes det om ulikheter i praksis mellom institusjoner. Vi inviterer til en konferanse hvor sentrale kunnskapspersoner presenterer dagens ståsted, både innen lovforståelse, lovanvendelse og ikke minst dilemmaer og praktisk anvendelse av tvang eller forsøk på å hindre tvang. Konferansen vil gi et aktuelt bilde av dagens situasjon, og konferansen avsluttes med innspill fra ekspertutvalgets leder. Ta med deg noen kollegaer!  Velkommen!
GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONFERANSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  TRYKK HER  (Kommer)

Målgruppe:
Konferansen retter seg mot de som arbeider innen psykisk helse og innen rusomsorgen, og hvor virkemidlet «tvang» både diskuteres, vurderes og benyttes.
Konferansen skal gi alle en innsikt i hvilke områder som er under press og diskusjon, og hva vi har i vente når Ekspertutvalget skal avgi sin innstilling innen 1. mai.

Tid: 13. – 14. mars 2023

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 3.760,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, softIce, PopCorn, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.675,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.175,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  12. mars  Nkr. 525,-
2 retters middag

2 = mandag, 13. mars  Nkr.750,-, inkl. aperitiff
3 retters middag

Påmeldingsfrist: 27. januar 2023

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
= 21 dager >= 12 dager; kr. 400,-
= 12 dager   >=7 dager;  kr. 1.000,-
= 7 dager  <= 4 dager;  kr. 1500,-
< = 4 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 1. februar  TRYKK HER

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Program kommer ca. 21. november

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!