Laster Arrangementer

PSYKISK HELSE – 2021 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene, innen forskning og utdanning. I tillegg til de mange som har involvert seg som brukerrepresentanter, organisasjonsrepresentanter eller rett og slett er opptatt av fagfeltet.
Psykisk helse er et stort, omfattende og viktig fagfelt. Det er også et viktig samfunnsområde, som berører gammel som unge, skoleelever som yrkesaktive, uavhengig av bakgrunn og kultur. Menneskets psykiske helse er blant våre fundamentale livsbetingelser, og som noen ganger virkelig får kjørt seg. Psykisk helse hos barn og ungdom, psykisk helse blant voksne og psykisk helse blant eldre. Viktige fagområder. Viktige samfunnsoppgaver. Hvordan sikre god psykisk helse i et samfunn?  Store og viktige spørsmål vil bli en del av kongressprogrammet. Gjennom foredling av kunnskap og erfaringer, og vilje til endring, vil vi sakte, men sikkert nærme oss målet. Dette er den 10. nasjonale kongressen om psykisk helse. Den første ble arrangert i 2003.

PSYKISK HELSE – 2021 vil følge smittevernlovgivningen og de anbefalinger som følger av denne fra FHI. Vi forutsetter at vi kan åpne for minst 200 deltakere. Skulle smittesituasjonen forverre seg og arrangementet må avlyses/utsettes, refunderer vi det beløpet vi har fakturert deg for.

Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Trondheim
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Meld gjerne inn abstracts, papers, poster. Send oss dine spørsmål til post@fagligforum.no

Kongressekretariat/Registrering:
PSYKISK HELSE – 2021
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
kongressleder, Jan Bølstad, Faglig Forum

Kongressmedlemmer:
Trond Hatling, seniorrådgiver, NAPHA
Rolf W. Gråwe, seniorforsker, St. Olavs Hospital HF
Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud, Oslo og Akershus
Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse
Anne Kristine Bergem, førstelektor OsloMet, psykiater og tidl. leder av Norsk Psykiatrisk Forening, Dnlf
Frode Larsen, overlege emeritus Oslo Universitetssykehus
Ola Marstein, psykiater, Den Norske Legeforening
Harald Støvind, seniorrådgiver, Akershus Universitetssykehus
Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør, Oslo kommune
Gunn Hegdahl, rådgiver Faglig Forum
Karina Egeland, prosjektleder, NKVTS
Kristin S. Heiervang, forskningsgruppeleder, Ahus HF
Charlotte Lundgren, spesialrådgiver Rådet for psykisk helse

Jan Bølstad

Tor Inge Martinsen

Jan Bølstad er kongressleder. I tillegg har han ansvar for alt det praktiske knyttet til kongressen. Han treffes på tlf. 90 16 30 16.

Tor Inge Martinsen er debatt- og møteleder

Faktaark som pdf:
TRYKK HER 

Målgruppe:
Alle som arbeider innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, innen DPS-systemet, innen forskning, universitet og høgskolemiljøer, innen brukerorganisasjonene og alle med spesiell interesse for psykisk helsefeltet. En viktig målgruppe er de som ønsker å presentere forskning, vitenskapelige artikler eller evidensbasert praksis. Dette kan gjøres i en av de mange parallellsesjonene eller som postere i posterutstillingen.

Tid: 18. – 20. januar 2021

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.600,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)

Radisson Blu Royal        Garden Hotel

Scandic Nidelven Hotel

Scandic Solsiden

Clarion Grand Olav        Hotel

Bakeriet

                            

NB: Prisene vil bli korrigert 3. august; 
1. Radisson Blu Royal Garden
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.500,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.050,-

2. Scandic Nidelven Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.500,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.050,-

3. Scandic Solsiden Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.400,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

4. Clarion Grand Olav Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.500,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.105,-

5. Best Western Bakeriet
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 17. januar, 2 retters middag, kr. 390,-
2. Mandag, 18. januar, tapas og konsert, kr. 500,-
3. Tirsdag, 22. januar, 3 retters middag* kr. 860,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann

Påmeldingsfrist: 20. november 2020

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss! 

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >= 5 dager;   kr. 700,-
= 4 dager   >= 2 dager;   kr. 1500,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
15. november. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 8. desember 2020.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Rådet for psykisk helse og NAPHA

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

PSYKISK HELSE – 2021
Ansvar – Tilhørighet – Fellesskap
«Det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det: vi

PSYKISK HELSE – 2021 har adoptert Halldis Moren Vesaas’ ord fra diktet «Tung tids tale» (1945) hvor hun peker på folkesjela vår. Vi tar vare på hverandre. Det er unntakstilstand i Norge. Slik det var under 2. verdenskrig. I dag er det virus, usynlig i gater og på plasser, men like fullt en trussel for våre liv. Også for vår psykiske helse.

Se program. Skriv ut
Program, alle dager
Program, dag 1
Program, dag 2
Program, dag 3

Mandag, 18. januar
Plenumsesjon – 1
Kl. 11:00 – 16:30

Kl. 09:00 – 11:00
Registrering
Kaffe/Te – enkel servering

Kl. 11:00 – 11:30
«Det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det: vi.» Ensomhet som folkehelseutfordring,
v/ direktør Camilla Stoltenberg, FHI
(venter på bekreftelse)

Kl. 11:30-11:45
Velkommen til psykisk helsekongress!
Praktiske opplysninger
v/ møteleder Tor Inge Martinsen

Kl. 11:45 – 12:15
Psykisk helse – 2021
Velkommen til fremtidens utfordringer,
v/ leder Martine Antonsen, Mental Helse Ungdom

Kl. 12:15 – 12:35
Fremtidens utfordringer er hos kommunene!
v/ leder Ellen Hoxmark, NAPHA

Kl. 12:35 – 13:05
Spesialisthelsetjenesten har også noen utfordringer!
v/ professor og undervisningsleder Jan Ivar Røssberg, UiO og Oslo universitetssykehus HF

Kl. 13:05 – 14:30
Lunsj

Kl. 14:30 – 15:15
Er det lurt å gruble?
Metakognitiv behandling av depresjon
v/ professor Leif Edward Ottesen Kennair, Institutt for psykologi, Fakultet for samfunns- og utviklingskunnskap, NTNU 

Kl. 15:30 – 15:50
Selvmord
v/ forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Kl. 15:50 – 16:10
Medisinfritt behandlingstilbud
v/ adm. direktør Ole Andreas Underland, Hurdalsjøen Recoverysenter, Incita AS

Kl. 16:10 – 16:30
22. juli 2011 – 10 år etter – Hva har vi lært?
v/ forskningsleder og professor Grete Dyb, NKVTS   

Kl. 16:30 – 17:00
Kaffe/Te

Seminarsesjon
Kl. 17:00 – 18:30

Seminar 1: Selvmord
Status for selvmordsforskningen og det forebyggende perspektiv i Norge
v/ forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

VIVAT; – målsetting – arbeid og resultater i det selvmordsbyggende arbeidet
v/ leder Ann-Jorid Møller, Vivat, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Bedre omsorg under institusjonsbehandling = færre selvmord?
v/ rådgiver og ph.d-kandidat Julia Hagen, RVTS Midt og NTNU og professor Heidi Hjelmeland, NTNU

Seminar 2: Brukermedvirkning
* Hvor er grenseoppgangen mellom brukerbeslutning og faglig suverenitet?
* Samhandling mellom bruker og behandler
*
Brukernes erfaring i samhandling med ACT-team
v/ førsteamanuensis Cand.philol. Ann-Mari Lofthus; Høgskolen i Innlandet, Seksjon for psykisk helse og rehabilitering, Fakultetet for helse- og sosialvitenskap

Pasientdeltakelse i skriving av journal
Innlegget tar utgangspunkt i lovverkets pålegg om brukermedvirkning i alle ledd av psykisk helsearbeid og hva dette betyr i praksis. Akutt C ved Blakstad sykehus innførte pasientdeltakelse i skriving av journal på begynnelsen av 2000-tallet. En tekst skrevet av en pasient gir tilbakemelding om fordelene ved deltakelse. I tillegg reises spørsmål om hvorfor det, etter en periode på fem år, ikke er innført ved flere avdelinger. Foreleser vil reflektere over betydningen av brukermedvirkning og hvorfor brukermedvirkning som å skrive egen journal fortsatt synes å være en stor utfordring for psykisk helsevern. Endring i maktforhold foreslås som et svar.
v/ seksjonsleder Turid Nordvik, akuttseksjon A, Avd. Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

Seminar 3: Tvang
Bruk av tvang i psykisk helsevern – dilemmaer i beslutningsprosessen
v/ pårørende Kjersti Sunniva Bjøntegård, Mental Helse

Seminar 4: Medisinfritt behandlingstilbud

Seminar 5: 22. juli 2011 – 10 år etter – Hva har vi lært?
* Å forske på vold, traumer og oppfølging av overlevere, Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya. Resultater fra fjerde datainnsamling
v/ forskningsleder og professor Grete Dyb, NKVTS  

* Å leve med traumene etter Utøya.
v/ stipendiat og cand.psychol Kristin Alve Glad, NKVTS

* Posttraumatisk stress og sykemeldinger blant ansatte i regjeringskvartalet etter 22. juli.
v/ forsker Maria Teresa Grønning Dale, NKVTS  

Kl. 20:30
Tapas og Blues
Konsert med Amund Maarud


Tirsdag, 19. januar
Parallellsesjon; A – B – C
Kl. 09:00 – 12:30

Parallell A
kl. 09:00 – 10:00
A-1         Selvmord
A-1-1     
Å møte barn som pårørende etter foreldres selvmordsforsøk,
v/ NN, 

A-2         Angstlidelser
A-2-1     
Transdiagnostisk behandling av angstlidelser (doktorgrad på metakognitiv terapi),
v/ psykolog og førsteamanuensis Sverre Urnes Johnsen, Modum Bad og Psykologisk
Institutt, Universitetet i Oslo

A-3         Velferd og livskvalitet
A-3-1      Relasjonell velferd og livskvalitet,
v/ professor Ottar Ness, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

A-4         Gruppeterapi for ungdom
v/ psykologspesialist Katrine Heim Gjesvik, Vestre Viken HF

A-5         IMR
A-5-1      Utfordringer i implementeringsarbeidet; å tenke det, -å gjøre det,
v/ forsker og prosjektleder Karina Egeland, NKVTS, Seksjon for implementering og
behandlingsforskning
  

A-6         Debatt om psykisk helse – Psykisk helsevern trenger en revolusjon
Innlegg maks 15. minutter
A-6-1     Ida Mie Eilertsen, pasient i psykisk helsevern og blogger på initiativ;
Psykisk helsevern må slutte å se på emosjonelt ustabile som drittunger med et altfor stort behov for oppmerksomhet

A-6-2     Birgit Undem, pasient;
Pakkeforløpene i psykisk helsevern er feil medisin. Fremtidens psykiske helsevern for voksne
bør satse på behandling for utviklingstraumer

A-7         Åpen post

A-8         Film 

 

Parallell B
kl. 10:15 – 11:15
B-1         Selvmord
B-1-1      Selvmord hos unge menn, – Hvem er de og hva gjør vi?
v/ psykologspesialist og forsker Mette Lyberg Rasmussen, Egen praksis 

B-2         Personlighetsforstyrrelser

B-3         Hverdagsglede
B-3-1     
Muligheter i hverdagen; Fortellinger, historier og handlinger som helsefremmende muligheter i hverdagen
v/ førsteamanuensis Sissel Alsaker, NTNU, Inst. for psykisk helse, fakultet for medisin og helsevitenskap

B-3-2     Hva forteller forskningen oss om hverdagsglede, trivsel og livskvalitet?
v/ forsker Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet

B-4         Evidensbasert praksis
B-4-1     
Psykodynamisk terapi med barn og ungdom. Evidens og arbeid i praksis
v/ psykologspesialist Fredrik Cappelen, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

B-5         Trusler og vold
B-5-1     
Å forebygge trusler og vold i akuttpsykiatriske avdelinger,
v/ seksjonsleder Turid Nordvik, akuttseksjon A, Avd. Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

B-6         Arbeid og bolig

B-7         Åpen post

B-8         Film

Parallell C
kl. 11:30 – 12:30
C-1         Selvskading
C-1-1     
Om behandling av selvskading, hva virker og hva virker ikke? Finnes det evidensbaserte
behandlingsmodaliteter som er bedre enn andre, og hvilke faktorer skyldes i så fall dette?
v/ phd psykolog Line Indrevoll Stänicke, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

C-2         Eldre og psykisk helse

C-3         Åpen post

C-4         Ambulant akutteam
C-4-1      Ambulante akutteam kan senke terskelen for å oppsøke hjelp og forkorte
responstiden innen psykisk helsevern. I denne sesjonen presenteres erfaringer fra Jæren DPS
og noen forslag til grunnleggende krav til akutteam,
v/ spesialist i psykiatri og tidligere sjeflege ved Jæren DPS Stig Heskestad

C-5         Basal eksponeringsterapi
C-5-1     
Vestre Viken viser vei! Det sentrale behandlingselementet er eksponering for uønskede indre
opplevelser, betegnet som eksistensiell katastrofeangst. I behandlingen kan de som ønsker det få hjelp til å bli medisinfrie,
v/ spesialsykepleier og fagutvikler i BET, Arne Lillelien, Psyk. avd. Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

C-6         Brukermedvirkning

C-7         Åpen post

C-8         Film 

Plenumsesjon – 2
Kl. 13:45 – 17:45

Kl. 13:45 – 14:30
Ledelse, beredskap og kriseledelse
v/ assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet  

Kl. 14:30 – 15:00
Støtte gjør stødig – Kollegastøtte ved belastning,
v/ psykiater og leder Ingunn Amble, Ressurssenteret Villa Sana, Modum Bad

Kl. 15:00 – 15:30
Kaffe/Te

Kl. 15:30 – 16:30
Samtalen
Vi har invitert to lederskikkelser innen psykisk helse i Norge til å sette diagnose for status innen psykisk helse, utfordringer i kommuner og sykehus, om behandlingsstrategier og om konsensus
v/ professor og undervisningsleder Jan Ivar Røssberg, UiO og Oslo universitetssykehus HF og tidligere klinikksjef Magnus Hald, UNN

Kl. 16:30 – 17:00
Selvmord på TV
Hvorfor går NRK inn i problematikken? Hvordan vurdere tilnærmingen? Og hvordan følges menneskene i reportasjen opp?
v/ redaksjonssjef Reidar Kristiansen, NRK

Kl. 17:00 – 17:30
Etiske utfordringer ved bruk av tvang
v/ psykologspesialist og forsker Tonje Lossius Husum,
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Kl. 20:00
Festmiddag

Onsdag, 20. januar
Plenumsesjon – 3
Kl. 09:00 – 13:15

Kl. 09:00 – 09:45
Henrik Falk, tittel kommer
v/ forfatter Vigdis Hjorth

Kl. 09:45 – 10:15
BRY DEG – en undersøkelse om hvordan pandemien påvirker mental helse
v/ professor Gerd Kvale, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF

Kl. 10:15 – 10:45
Kaffe/Te – Utsjekking

Kl. 10:45 – 11:15
Å dokumentere psykisk langtidseffekt av trening.
v/ postdoktor Henrik Loe, St. Olavs Hospital

Kl. 11:15 – 11:45
Primærhelseteam i Norge. Pilotering, utvikling, relevans og implementering. Erfaringer per dags dato for psykisk helsefeltet,
v/ spesialsykepleier Bjørnar Haugland, Kristiansand kommune

Kl. 11:45 – 12:00
Trekning av premier

Kl. 12:00 – 12:30
Å skreddersy behandling, -å ta personligheten på alvor
v/ psykiater emeritus Sigmund Karterud, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 12:30 – 13:00
Teknologi som behandling. Spill på blå resept,
v/ psykologspesialist og avd. sjef Svein Øverland, St. Olavs Hospital, Helse-Trøndelag HF

Kl. 13:00 – 13:30
Mitt scenario for fremtidens psykiske helsevern
v/ faglig rådgiver Trond Hatling, NAPHA

Kl. 13:30
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn