Laster Arrangementer

Den 9. nasjonale kongressen OPPVEKST finner sted 24.-26. oktober i Trondheim på Radisson Blu Royal Garden Hotel.
Programkomiteen arbeider for tiden med å oppdatere kongressprogrammet, og ønsker innspill fra alle som er i målgruppen. Hva og hvem vil du høre?
Voksne for Barn og Rådet for psykisk helse er samarbeidspartnere, og programmet ønsker å vektlegge ulike utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse. Men, som vanlige kongresskonsept tilsier, vil også en rekke andre tema stå på programmet.

Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene «oppvekst», dvs alle som arbeider med barn og ungdom mellom 0-20 år er målgruppe. Under kongressen møtes deltakerne med ny kunnskap, nye forsknings- og behandlingsresultater, nye organisatoriske løsninger/eksempler, diskusjon av «best praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program.

Kongressprogrammet består av plenumsesjoner, kongresseminar og parallellsesjoner. Vi har invitert forelesere til plenum og kongresseminarene, mens parallellsesjonene er åpne for innsending av abstracts.  Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til og som bl.a. kan presenteres i parallellsesjonene. Les mer om abstracts og posters lenger ned.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig for å komme noen skritt videre.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av oppvekstfeltet, enten en arbeider med mindreårige barn, skolebarn eller ungdom. Meld deg på kongressen for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

Har ditt arbeidssted gjennomført noen endringer som du har lyst å fortelle om? Har dere gjennomført undersøkelser eller forsøk? Vi anmoder deg å vurdere om det er noe som kan formidles, noe andre kan lære av i en av parallellsesjonene. Vi skal også ha en stor plakatutstilling hvor du kan reklamere for ditt arbeidssted.
Alle som melder seg på før 31. august kan fritt avbestille påmeldingen 1. september.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONGRESSEN. TAKK!

Kongressens programkomite;

Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Trondheim
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER (Kommer)
Her kan du printe ut programmet; TRYKK HER (Kommer)

Foreleserbibliografi  (Kommer)

Kongressekretariat/Registrering:
OPPVEKST – 2022
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
Se over. Nye navn kommer til

Samarbeidspartnere:
Organisasjonen Voksne for Barn
Rådet for Psykisk helse
OsloMet
Flere nye samarbeidspartnere kommer til

 

Faktaark som pdf: TRYKK HER  (Kommer)

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen oppvekstfeltet; helsesykepleiere, barnevernsarbeidere, ansatte i barneskolen, ungdomsskolen eller i videregående skole, ansatte i PPT, i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i BUP, RBUP eller andre institusjoner og organisasjoner hvor barn og ungdom mellom 0-20 år som får oppfølging. Selvfølgelig er universitet, høgskoler, forskningsmiljøer og andre relevante læringsmiljøer også en del av målgruppen.

Tid: 24. – 26. oktober 2022

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.390,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)

Radisson Blu Royal        Garden Hotel

Scandic Nidelven Hotel

Scandic Solsiden

Clarion Grand Olav        Hotel

Bakeriet

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Radisson Blu Royal Garden
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.525,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.050,- (per person)

2. Scandic Nidelven Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.510,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.000,- (per person)

3. Scandic Solsiden Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.300,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.   900,- (per person)

4. Clarion Grand Olav Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.500,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.000,- (per person)

5. Best Western Bakeriet
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.300,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.    900,- (per person)

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 23. oktober, 2 retters middag, kr. 410,-
2. Mandag, 24. oktober, Tapas og blues, kr. 620,-
3. Tirsdag, 25. oktober, 3 retters middag* kr. 970,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann, musikk, underholdning og dans

Påmeldingsfrist: 26. august

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Gi oss eksakt opplysning hvor vi skal sende faktura. Oppgi helst organisasjonsnummer.
Bekreftelse, faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail.
Bekreftelse oversendes 20. mai
Deretter hver fredag fram til 21. oktober.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.000,-
= 4 dager  <= 0 dager;  kr. 1500,-
< = 3 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum om at det er nok påmeldte..

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside etter gjennomført kongress.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
1. august. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 1.september 2022.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Voksne for Barn, Rådet for Psykisk helse, OsloMet, Trondheim kommune, m.fl. Vi har også samarbeid med flere utvalgte kommuner.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Mandag, 24. oktober

Kl. 08:30 – 10:30        
Registrering – Kaffe/Te
Utstilling

Kl. 10:30 – 11:00
Åpning

Ungdom er fremtiden – Velkommen til oppvekstkongressen 2022
v/ varaordfører Mona Berger (SV)

Kl. 11:00 – 11:10
Velkommen til oppvekst-2022!
Praktiske opplysninger
v/ kongressleder Jan Bølstad  

Kl. 11:10 – 11:40
Apropos oppvekst; arv og miljø,
v/ forfatter Vigdis Hjorth

Kl. 11:40 – 11:55
Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge å lage gode livsmestringsstrategier i oppvekstløpet? 
v/ generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse  

Kl. 11:55 – 12:10
Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge som lever i utenforskap?
v/ generalsekretær Signe Horn, Organisasjonen Voksne for Barn  

 

Kl. 12:15 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:00
Regjeringens mål for barn- og familiepolitikken,
v/ barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)

Kl. 14:00 – 14:30
Små barns psykiske helse i barnehagen
Innlegget vil vise til erfaringer fra to praksisnære forskningsprosjekt der formålet har vært å komme frem til gode tilvenningsrutiner og utviklingsstøttene samspill i barnehagen,
v/ professor May Britt Drugli, NTNU og RKBU Midt-Norge – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern   

Kl. 14:45 – 15:15
Å være profesjonell overfor barn og unge. Hvordan lærere, terapeuter og helsesøstre kan tilnærme seg og forstå ungdommens ståsted. Hvordan bruke apper for en bedre kommunikasjon

v/ psykologspesialist og seksjonssjef Svein Øverland, St. Olavs Hospital 

 

Kl. 15:15 – 15:45
Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i oppvekstsektoren,
v/ statsviter og doktorgradsstipendiat i samfunnsfagsdidaktikk Beate GoldschmidtGjerløw, Universitetet i Agder 

Kl. 15:45 – 16:15
Perspektiver for et moderne barnevern
v/ NN (Vi har/vil invitert inn ny direktør for BUF-etat)

Kl. 16:15 – 17:00
Kaffe – Te
Utstilling

Seminarsesjon, kl. 17:00 – 18:15

Seminar 1   Digital kompetanse – Læringsidentitet
Elevmedvirkning i den digitale skolen
Alle som er opptatt av skole i dag, snakker om elevmedvirkning og nye elev og lærerroller. Hvordan kan lærere legge til rette for reell elevmedvirkning i den digitale skolen?
v/ professor Øystein Gilje, Universitetet i Oslo, forskning, intervensjon og kompetanseutvikling i skolen 

Seminar 2  Sosiale medier
Om bruk og misbruk. Om tilgjengelighet og sårbarhet
v/ psykologspesialist og seksjonssjef Svein Øverland, St. Olavs Hospital   

Seminar 3   Ledelse – Åtte ting ledere bør vite om endringer og innovasjon
v/ professor i organisasjonsforskning Oscar Amundsen, NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring 

Seminar 4   Ungdom og psykisk helse
Hva er god/dårlig selvfølelse? Hva er sosial angst?
– læring/utvikling av dårlig selvfølelse og sosial angst
– forhold som opprettholder dårlig selvfølelse – hva gjør man galt?
– forhold som opprettholder sosialfobiske trekk – hva gjør man galt?
– læring av metoder for å få bedre selvfølelse og bekjempe sosial angst,
– sosial ferdighetstrening, mm
v/ professor og forsker/psykologspesialist Rolf W. Gråwe, NTNU/St. Olavs Hospital HF

Seminar 5   Kommunale ungdomstilbud
Vefsn kommune ble «Årets ungdomskommune – 2021» – Ung medvirkning og ungt eierskap!
Hvordan blir man årets ungdomskommune? Mer om «Mosjømodellen»
Hvordan skape eierskap og deltakelse i medvirkningsarbeid for unge? Hvilke systematiske grep har Vefsn kommune tatt for økt medvirkning?
v/ SLT-koordinator Harald Fåkvam og leder for ungdomsrådet NN, Vefsn kommune 

Seminar 6   Asylsøkere og flyktninger
Psykisk helse og livsmestring,
v/ psykiater og leder av Norsk Psykiatrisk Forening, Lars Lien og høgskolelektor ph.d. Cecilie Ruud Dangmann, Høgskolen i Innlandet, Institutt for helse- og sykepleievitenskap

 Kl. 20:15 – 23:30
Blues og Tapas

Vil vi sterkt anbefale konserten med Amund Maarud.
Vi serverer tapas og bluesmusikk og garanterer god stemning!

Amund Maarud, 41 år og en av Norges fremste blues/rockemusiker
(gitar og vokal) og låtskrivere fra Nes i Viken. Han har på egen hånd
kreert sjangeren norsk nu-blues. Han er også kjent som soloartist og som
frontfigur i rockebandet The Grand (2005–2010) og duoen Morudes (2010–) med broren Henrik.

Amund Maarud er kjent for mange som en av Norges beste bluesgitarister. Han har turnert innland og utland med ulike band, til stor begeistring fra så vel publikum som pressen. Konsertene blir uten unntak beskrevet som forrykende live-show som kombinerer ulike elementer fra blues til psykedelisk rock.

Sammen med Henrik Maarud på slagverk startet han som seksåring MaarudKara. Bandet kom på andreplass i Talentiaden på NRK i 1997 og ga året etter ut albumet First Blues på Tylden & Co.

I 2000 startet han solokarriere backet opp av bandet
Amund Maarud Band, fortsatt med broren Henrik som trommeslager og med blues på repertoaret. Bandet ga ut to album (Ripped, Stripped & Southern Fried (2003) og Commotion (2004)), og ble nominert til Spellemannprisen 2003 i klassen blues/country for debutalbumet Ripped, Stripped & Southern Fried. Sammen med broren Henrik startet han i 2010 duoen Morudes og startet rundt årsskiftet 2010/2011 et nytt soloprosjekt under eget navn. Soloprosjektet har et musikalsk uttrykk som ligger nærmere tradisjonell gitarblues. For soloalbumet Electric fikk han Spellemannprisen 2011 i klassen blues.
Vi venter på ny skive! Amund har hatt konsert for kongressdeltakerne ved Rus og Psykisk helse-2016 og 2018, Psykisk helse-2017 og ved Oppvekstkongressen i november, -til stor begeistring. Vi er ikke redde for å garantere for en stor kveld!

Sammen med Lars Horntveth og Gard Nilssen startet han i 2017 bandet Amgala Temple som ga ut Spellemannominerte albumet Invisible Airships i 2018.

Amund Maarud debuterte som skuespiller i filmen Kommandør Treholt og Ninjatroppen som hadde premiere i august 2010. Han er medeier i Snaxville Studio. Og i november 2019 hadde han to forestillinger på Nasjonalteateret «Fruen fra havet» sammen med slampoet Evelyn Rasmussen Osazuwa.

Tirsdag, 25. oktober
Parallellsesjoner A  B  C,  kl. 09:00 – 12:30

Parallell A
kl. 09:00 – 10:00

A-1        Fremtidens skole
A-1-1        Plass for innsendte presentasjoner

A-2        Fremtidens barnehage
A-2-1        Kompetanse for fremtidens barnehage. Kompetanseutvikling i barnehagene blir stadig mer
profesjonalisert. Hvordan har kompetansetiltakene fungert? Gjennomgang av rapporten
Følgeevaluering av «Kompetanse for fremtidens barnehage»,
v/ forsker Birgitte Ljunggren, SINTEF og Dronning Maud Minnes Høgskole

A-3        Relasjonskompetanse
A-3-1        Sesjonen vil gi deg grunnleggende innsikt i noen viktige punkter for å utvikle
relasjonskompetanse
1; Å være interessert i mennesker
2; Å skape positive sosiale relasjoner
3; Å skape tillit og kontakt
4; Å skape relasjoner
5; Å ta vare på relasjoner
v/ rådgiver og forfatter Jan Spurkeland 

A-4            Skolehelsetjenesten
A-4-1        MEST i skolehelsetjenesten.
Om et målrettet, helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid for å styrke elevenes
helsekompetanse, uavhengig av bakgrunn og forutsetning.
v/ leder for MEST i skolehelsetjenesten Nina Stiklestad Holmen, Trondheim kommune

A-5           Ambulerende psykologiske skoleteam
A-5-1        Plass for innsendte presentasjoner

A-6        «Best praksis» i barneverntjenesten
A-6-1

A-7        Organisering av oppvekstetater; oppgaver, kompetanse, mm
A-7-1        Hvordan ivareta oppgaver, kompetanse, personell med spisskompetanse, utviklingsarbeid mm.
Hvordan etablere og drive en utviklende oppvekstorganisasjon,
v/ Oppvekstsjef Kenneth Arntzen, Steinkjer kommune 

A-8            Åpen post

Parallell B
kl. 10:15 – 11:15

B-1      Den gode barnehagelæreren
B-1-1     Barnehagelæreren og barna
– barnehagelæreren som profesjonsutøver
– å se barna, å inkludere, å involvere
– samspill
v/ studieleder Mona Halsaunet Frønes, Barnehagelærerutdanningen, Dronning Maud Minnes
Stiftelse  

 

B-2      Psykologisk Pedagogisk tilbud i barnehagen
B-2-1     PPTs systemrettede arbeid i barnehagen,
v/ seniorforsker og dosent i spesialpedagogikk Monica Bjerklund, Telemarkforskning 

 

B-3      Digital teknologi for læring og undervisning i skolen
B-3-1    Plass for innsendte presentasjoner

B-4      Barn og ungdom som sliter
B-4-1     Resultater fra Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo og gjennomførte gruppeintervjuer med
ungdom i Oslo. Økning i selvrapporterte psykiske helseplager – skolepress en av årsakene
v/ NN, Velferdsforskningsinstituttet, OsloMet.

B-5         Selvmordsforebygging
B-5-1     YAM i skolen (Youth Aware of Mental health)
                Undervisningsprogrammet YAM gjennomføres i klassen over fem timer (2+2+1) i løpet av tre uker.
Undervisningen holdes av sertifiserte instruktører. Disse har gjennomgått et 5 dagers opplæringsprogram
utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, samt tilpasset norske forhold av
Mental Helse.
v/ prosjektkoordinator Fredrik Thorsen Nordanger

B-6         Lekens plass i oppvekstårene
B-6-1     Bedre skolestart – et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune;
Lek på timeplanen – muligheter og utfordringer med barns lek i skolen.
Lekens betydning i overgangen fra barnehage til skole.
Lek i skolen
                v/ professor Maria Øksnes, NTNU

B-7      Livsmestring i skolen
B-7-1

B-8      Åpen post

Parallell C
kl. 11:30 – 12:30

C-1      Forskning og utvikling
C-1-1

C-2      Barnehageledelse
C-2-1   Barn trenger gode barnehager, gode barnehager trenger god ledelse, og god ledelse forutsetter
at den gode barnehagelederen har grunnleggende kunnskap om organisasjon og ledelse.
Barnehagelederen skal være synlig, lede det målstyrte arbeidet og motivere medarbeiderne til
innsats.

v/ professor Kjell Aage Gotvassli, Dronning Mauds Minne Høgskole og Universitetet Nord

C-3         Fordommer i skolen
C-3-1     Gruppekonstruksjoner; utenforskap og inkludering
v/ professor Marie Steine von der Lippe, Universitetet i Bergen

 

C-4         Folkehelse og livsmestring
C-4-1     Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen: Intensjoner, muligheter og
fallgruver.
v/ høgskolelektor Solrun Samnøy, Høgskolen på Vestlandet

C-5         Pandemi i barnehage og skole
C-5-1

 

C-6         Migrasjon
C-6-1     Fortellinger om fluktNarrativ fra norske skoleelever med flyktningbakgrunn
1. Hvem er flyktningene i det norske klasserommet?
2. Hvorfor fortellinger om flukt? Hvordan kan fortellinger om flukt skape forståelse og
bygge broer?
3. Åpen samtale om muligheter og utfordringer i møte med elever med flyktningbakgrunn
v/ lektor Camilla Bruu Næsmo, Slottsfjellet videregående Steinerskolen og
Phd-kandidat
Shilan Ahmadian, Universitetet i Oslo 

 

C-7      Barn og unges psykiske helse
C-7-1     Alle har en psykisk helse – Mestringsstrategiene vi lærer som barn og unge i
møte med livs   utfordringer blir med oss videre. Hva skjer når strategiene vi
har med oss inn i voksenlivet ikke fungerer? Hvordan kan vi underbygge barn og unges forståelse
av seg selv og sitt eget liv for å styrke dem i oppveksten og videre i livet? Og hvordan kan vi ruste
barn og unge i møte med barnefattigdom og risiko for marginalisering?
v/ Hege Helene Bakke og Charlotte Lundgren, Rådet for psykisk helse 

C-8      Åpen post 

Plenumsesjon – 2     kl. 12:30 – 17:45

Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj 

Kl. 13:45 – 14:30
Skam og frykt, -en del av integreringsprosessen
v/ stortingsrepresentant Abid Raja (V), Medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite 

 

Kl. 14:30 – 15:00
Kaffe – Te – Utstilling

Kl. 15:00 – 15:30
Kjønning. Er det så nøye, da? Om jentebabyen får en søt rosa body, og guttebabyen får en tøff blå sparkebukse? Cute princess versus adm. dir. – det er vel ikke så nøye?
v/ statsråd Anette Trettebergstuen (Ap), Kultur- og likestillingsdepartementet (Venter på svar ) 

Kl. 15:30 – 16:00
Barn, unge og digitale medier – 10 ting fra medieforskningen alle som jobber med barn og unge bør vite,
v/ professor Elisabeth Staksrud, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

 

Kl. 16:00 – 16:30
Gaming og gambling
Hvorfor spiller vi? Hva er det som gjør at gambling, veddemål og andre spill alltid har vært en del av menneskehetens historie? Handler pengespill egentlig mest om penger, eller er det noe annet som driver oss?
v/ spesialrådgiver Stian Overå, Korus-Øst  

Kl. 16:30 – 17:00
Kaffe – Te – Utstilling 

Kl. 17:00 – 17:30
Spising og vegring
v/ faglig direktør Bente Sommerfeldt, Villa Sult

Kl. 17:30 – 18:00
Kunnskaping  –  Statistikk, kunstig intelligens og profesjonelt kjønn. Om ulike former for kunnskaping
v/ professor i organisasjon og ledelse, Thomas Dahl, NTNU 

Kl. 20:30
Festmiddag – Nettverksmiddag

Onsdag, 26. oktober
Plenumsesjon – 3   kl. 09:00 – 14:15

Kl. 09:00 – 09:30
«Alt jeg skylder deg er juling» – om ungdomsvold i litterære fortellinger,
v/ forfatter Arne Svingen

Kl. 09:30 – 10:00
NN

Kl. 10:00 – 10:45

Vold og overgrep; kan vi forebygge?
v/ psykolog Stian Tobiassen, Stine Sofie Stiftelsen

Kl. 10:45 – 11:15

Kaffe Te Utsjekking 

Kl. 11:15 – 12:15
Samtalen; -livet som ungdom, hva vi forventer og hva vi vil gjøre
v/ inviterte ungdom fra nettverket til Voksne for Barn og ungdom fra Ukraina.
Ordstyrer: Voksne for Barn
 

Kl. 12:15 – 12:30
Trekning av premier

Kl. 12:30 – 13:00

Tull og tøys på ramme alvor, – det er det det handler om i barnehagen,
v/ dosent Sonja Kibsgaard, Dronning Mauds Minne Høgskole

Kl. 13:00 – 13:30
Avsluttende innlegg

Kl. 13:30

Bruch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn