Laster Arrangementer

Vi har besluttet å avlyse kongressen 22. – 24. november.
Ny kongress 28.-30. november 2022.

Rådet for psykisk helse, Organisasjonen Voksne for Barn og OsloMet er samarbeidspartner

Denne siden er under konstruksjon, og det kan derfor være enkelte feil
Program som pdf-versjon;
Program, komplett  (vil bli oppdatert)
Program, dag 1
Program, dag 2
Program, dag 3
Program, parallellsesjoner

Mandag, 23. november

Kl. 09:00 – 11:00        
Registrering – Kaffe/Te
Utstilling

Kl. 11:00
Åpning

Kl. 11:00 – 11:20
Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge å lage gode livsmestringsstrategier i oppvekstløpet?
Oppveksten er i sin natur en utprøvingstid der personligheten formes og man blir kjent med seg selv som menneske. Når barn og unge står i fare for å utvikle psykisk uhelse må kommunene stå klar med en systematisk, helhetlig oppvekstpolitikk. De unge trenger universelle og gjennomtenkte tiltak på tvers av tjenester.
For at barn skal få være barn må de voksne ta dette ansvaret.
v/ generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse

Kl. 11:20 – 11:40
Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge som lever i utenforskap?
Å ha god tilhørighet er viktig for barnets helse og beskyttelse. Barn og unge som strever med sin identitet og
står utenfor fellesskapet kan ha det vanskelig. De er også spesielt sårbare for skadelig innflytelse fra mennesker
og miljøer som kan utnytte deres behov for å høre til.
v/ generalsekretær Signe Horn, Organisasjonen Voksne for Barn

Kl. 11:40 – 11:50  
Velkommen til oppvekst-2020!
Praktiske opplysninger
v/ ordstyrer Tor Inge Martinsen

Kl. 11:50 – 12:30
Tema kommer
v/ skoledirektør Marte Gerhardsen, Oslo kommune

Kl. 12:30 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:30
Får barn i dag altfor mye oppmerksomhet?
v/ Magne Raundalen i samtale med forfatter Helga Flatland

Kl. 14:30 – 15:00
Ungdomscoaching
-kraftfulle spørsmål og kreative verktøy i møtet med de unge,
v/ sertifisert coach Mia Börjesson, eget företag

Kl. 15:00 – 15:20
Samhandling mellom profesjoner. Fortellingen om et prosjekt med store ambisjoner på profesjonenes vegne!
Prosjektets målsetting er å imøtekomme samfunnets krav om bedre samordning av tjenester i forhold til barn og unge, bedre samhandling mellom fagpersoner og bedre samarbeid mellom barn / unge og fagpersoner. OsloMet ønsker å gi studentene interprofesjonelt samarbeid gjennom hele studiet. Gjennom INTERACT vil de motta kunnskap og erfaring med å samarbeide med deltakere fra andre yrker og med barn, unge og deres familier.
v/ prosjektleder Torhild Skotheim, INTERACT, OsloMet

Kl. 15:20 – 15:40
Å være profesjonell overfor barn og unge. Hvordan lærere, terapeuter og helsesøstre kan tilnærme seg og forstå ungdommens ståsted
v/ psykologspesialist og seksjonssjef Svein Øverland, St. Olavs Hospital

Kl. 15:50 – 16:10
Hvorfor gjør gutter det jevnt over dårligere enn jenter på skolen?
Er gutter mer sårbare enn jenter? Er skolen feminisert?
Hva kan vi gjøre? Hva bør vi gjøre?
v/ medl. av Stoltenbergutvalget og rådgiver Mats A. Kirkebirkeland, Civitas

Kl. 16:10 – 16:40
Samtalen om campus gutter.
Mats A. Kirkebirkeland i samtale med barnepsykolog Magne Raundalen

Kl. 16:40 – 17:00
Kaffe. Te. SoftIce. PopCorn 

Seminarsesjon, kl. 17:00 – 18:15

Seminar 1   Barn utsatt for vold

Hvordan oppdage vold i nære relasjoner?  Hvordan gripe inn?
Hvordan følge opp?
v/ spesialrådgiver Ane H. Simonsen, RVTS Øst

Seminar 2   Digital kompetanse

Pedagogisk bruk av digitale verktøy
Å undervise i teknologi Digital dømmekraft Sosiale medier
v/ førstelektor Tonje Hilde Giæver, OsloMet

Seminar 3  Den profesjonelle vs barn/ungdom som trenger hjelp

Hva skjer i sosiale medier?
v/ psykologspesialist og seksjonssjef Svein Øverland, St. Olavs Hospital

Seminar 4   Bærekraft og livsmestring

Filosofering i skolen for å fremme elevers kritisk, kreative og omsorgsfulle tenkning.
– En praktisk tilnærming i et livsmestringsperspektiv
v/ førsteamanuensis Veronica Bergan og førsteamanuensis
Kristin Emilie Willumsen Bjørndal, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

Seminar 5  Barnehagen i et mangfoldig samfunn

– samarbeid mellom barnehage og foreldre
– profesjonskunnskap vs. hverdagskunnskap
– den vanskelige foreldresamtale
v/ dosent Vibeke Glaser, DMMH

Seminar 6   Ungdom og psykisk helse

Hva er god/dårlig selvfølelse? Hva er sosial angst?
– læring/utvikling av dårlig selvfølelse og sosial angst
– forhold som opprettholder dårlig selvfølelse – hva gjør man galt?
– forhold som opprettholder sosialfobiske trekk – hva gjør man galt?
– læring av metoder for å få bedre selvfølelse og bekjempe sosial angst,
– sosial ferdighetstrening, mm
v/ professor, forsker og psykologspes. Rolf W. Gråwe, NTNU/St. Olavs Hospital HF

Kl. 20:15 – 23:30
Blues og Tapas

Vil vi sterkt anbefale konserten med Amund Maarud.
Vi serverer tapas og bluesmusikk og garanterer god stemning!
Mer info om konserten og Amund Maarud kommer. Les mer her og se/hør lydklipp

DAG 2

Tirsdag, 24. november
Parallellsesjoner A  B  C,  kl. 09:00 – 12:30

Parallell A
kl. 09:00 – 10:00

A-1     Fremtidens barnehage

A-2     Psykisk helse i skolen

A-3     Innovasjon og tjenestedesign
A-3-1  Innovasjon og tjenestedesign innen oppvekstområdet, -prosjekterfaringer
v/ prosjektleder Karianne Fjeldstad, rådgiver Christian Holmås
Haave og rådgiver Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten,
Bærum kommune

A-4     Skolehelsetjenesten

A-5     Barn og unges utvikling
A-5-1  Seks perspektiv på barn og unges utvikling
1) det pragmatiske perspektiv
2) det marxistiske perspektiv
3) det humanistiske perspektiv
4) det psykoanalytiske perspektiv
5) det behavioristiske perspektiv
6) det nevrobiologiske perspektiv
v/ professor Willy Tore Mørch, Universitetet i Tromsø

A-6     Barndom

A-7     «Best praksis» i barneverntjenesten

A-8    Åpen post

Parallell B
kl. 10:15 – 11:15

B-1     Fremtidens skole

B-2     Organisering

B-3     Barn og ungdom som sliter

B-4     Internett og sosiale medier

B-5     Psykologisk Pedagogisk tilbud i barnehagen
B-5-1  PPTs systemrettede arbeid i barnehagen,
v/ seniorforsker og dosent i spesialpedagogikk Monica Bjerklund, Telemarkforskning

B-6     Forskning og utvikling

B-7     Samhandling og samarbeid

B-8    Vellykkede Coronatiltak i barnehage og skole

Parallell C
kl. 11:30 – 12:30

C-1     Digitale verktøy
C-1-1  Spillpedagogikk. Dataspill i undervisningen,
v/ rådgiver Odin Nøsen, Randaberg kommune    

C-2     Foreldremedvirkning
C-2-1 Gode foreldrerelasjoner i samarbeid med skole og barnehage,
v/ førsteamanuensis Cecilie Pedersen Dalland, OsloMet og rektor Pernille Grepp Knutsen, Haslum barneskole, Bærum kommune

C-3     Folkehelse og livsmestring

C-4     Barnehageledelse
C-4-1  Barn trenger gode barnehager, gode barnehager trenger god ledelse,
og god ledelse forutsetter at den gode barnehagelederen har grunnleggende
kunnskap om organisasjon og ledelse. Barnehagelederen skal være synlig,
lede det målstyrte arbeidet og motivere medarbeiderne til innsats. 
v/ professor Kjell Aage Gotvassli, Dronning Mauds Minne Høgskole

C-5     Yoga og livsmestring
C-5-1  Yoga og livsmestring- i skole og oppvekst
Hva gjør Yoga unikt for å regulere stress, bedre sosiale relasjoner og få større kontakt med kropp og sinn? Hva gjør at Yoga passer så godt inn under tema Livsmestring i barnehage og skole? I denne timen får du kjennskap til disse temaene, og du får oppleve smakebiter på konkrete øvelser til bruk i barnehagen, skolen eller hjemme, for barn og unge i alderen 3-19 år. Øvelsene er hentet fra boken Lek med yoga, og den kommende boken Yoga og livsmestring- i skole og oppvekst,
v/ forfatter, sosionom, yogalærer, mindfulnessinstruktør og terapeut Isabelle Schjelderup, Heartlight.one

C-6    Barn og unges psykiske helse
C-6-1 Alle har en psykisk helse – Mestringsstrategiene vi lærer som barn og unge i
møte med livsutfordringer blir med oss videre. Hva skjer når strategiene vi
tar med oss inn i voksenlivet ikke fungerer? Hvordan kan vi underbygge
barn og unges forståelse av seg selv og sitt eget liv for å styrke dem i
oppveksten og videre i livet? Og hvordan kan vi ruste barn og unge i møte
med barnefattigdom og risiko for marginalisering?
v/ Hege Helene Bakke og Charlotte Lundgren, Rådet for psykisk helse

C-7      Åpen post

Plenumsesjon – 2,  kl. 12:30 – 17:45

Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:15
Å se sårbare barn i barnehagen. Intensjoner med «Barnas verneombud»,
v/ adm. dir. Anne Lindboe, Private Barnehagers Landsforbund

Kl. 14:15 – 15:45
Hvordan legge til rette for bedre psykiske helsetjenester for barn og ungdom?
Hva kan jeg gjøre og hvordan vil vi bidra?
Forandringsfabrikken har systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med bl.a. psykiske helsetjenester, og håper gjennom barn og unges erfaringer og råd å påvirke til tjenester som oppleves trygge og nyttige.

Vi har invitert til dialog mellom proffer og sentrale myndighetspersoner;
Byråd Inga Marte Thorkildsen, SV, Oslo kommune
Ordfører Lene Conradi, H, Asker
Komiteleder Kristin Ørmen Johnsen, H, Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Kommunaldirektør for velferd, Kristin Nilsen, Bærum kommune

Kl. 14:45 – 14:45
Innspill fra proffer, Forandringsfabrikken

Kl. 14:45 – 15:45
Innspill fra sentrale myndighetspersoner – samtale med proffer fra Forandringsfabrikken

Kl. 16:00 – 16:45
Gruppesamtalen
v/ inviterte ungdom fra nettverket til Voksne for Barn og psykologspesialist og tidl. barneombud Reidar Hjermann, Sykehuset i Vestfold HF, BUPA Tønsberg

Kl. 16:45 – 17:15
Kaffe. Te. SoftIce. PopCorn

Kl. 17:15 – 17:45
Anerkjennelsens kompleksitet – en viktig øvelse i samspill med barn og unge i barnehage og skole
v/ førsteamanuensis Ingvild Åmot, DMMH

Kl. 17:45 – 18:15
Lærerne i skyen og elevene hjemme
Hvordan lærerne har undervist under coronakrisen? Hvilke erfaringer tar lærerne med seg videre inn i klasserommet? Du får høre mer om dette og andre resultater fra forskning på hjemmeskole i
koronakrisa,
v/ forsker Siw Olsen Fjørtoft, SINTEF

Kl. 20:30
Kongressmiddag – Nettverksmiddag
(Bestill sete/bordreservasjon for å utvide ditt nettverk)

 

DAG 3

Onsdag, 25. november

Plenumsesjon – 3, kl. 09:00 – 14:15

Kl. 09:00 – 09:30
Apropos oppvekst; arv og miljø,
v/ forfatter Vigdis Hjorth

Kl. 09:30 – 10:00
«Alt jeg skylder deg er juling» – om ungdomsvold i litterære fortellinger
v/ forfatter Arne Svingen

Kl. 10:00 – 10:30
Influenseres påvirkning og unge jenters refleksjoner,
v/ universitetslektor Lene B. Vaala, Universitetet i Agder

Kl. 10:30 – 11:00
Utsjekking – Kaffe/Te/SoftIce

Kl. 11:00 – 11:30
«En pille for alt som er ille?
– ungdommers forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler
v/ førsteamanuensis Siv Skarstein og psykiater og OK
førstelektor Anne Kristine Bergem, OsloMet – Storbyuniversitetet

Kl. 11:30 – 12:15
Atferdsproblemer i barnehage og skole
Forfatter og psykolog Bo Hejlskov Elvén, Sverige

Kl. 12:15 – 12:30
Trekning av bokpremier

Kl. 12:30 – 13:30
Betydningen av pedagogisk praksis i barnehagen og læringsmiljø i skolen,
v/ forsker Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet

Kl. 13:30 – 14:00
Tull og tøys på ramme alvor, – det er det det handler om i barnehagen,
 v/ dosent Sonja Kibsgaard, Dronning Mauds Minne Høgskole

Kl. 14:00 – 14:15
Perspektiver
v/ barnepsykolog, Magne Raundalen

Kl. 14:15  
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn