Laster Arrangementer

Den 9. nasjonale kongressen OPPVEKST finner sted 24.-26. oktober i Trondheim på Radisson Blu Royal Garden Hotel.
Programkomiteen arbeider for tiden med å oppdatere kongressprogrammet, og ønsker innspill fra alle som er i målgruppen. Hva og hvem vil du høre?
Voksne for Barn og Rådet for psykisk helse er samarbeidspartnere, og programmet ønsker å vektlegge ulike utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse. Men, som vanlige kongresskonsept tilsier, vil også en rekke andre tema stå på programmet.

Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene «oppvekst», dvs alle som arbeider med barn og ungdom mellom 0-20 år er målgruppe. Under kongressen møtes deltakerne med ny kunnskap, nye forsknings- og behandlingsresultater, nye organisatoriske løsninger/eksempler, diskusjon av «best praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program.

Kongressprogrammet består av plenumsesjoner, kongresseminar og parallellsesjoner. Vi har invitert forelesere til plenum og kongresseminarene, mens parallellsesjonene er åpne for innsending av abstracts.  Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til og som bl.a. kan presenteres i parallellsesjonene. Les mer om abstracts og posters lenger ned.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig for å komme noen skritt videre.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av oppvekstfeltet, enten en arbeider med mindreårige barn, skolebarn eller ungdom. Meld deg på kongressen for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

Har ditt arbeidssted gjennomført noen endringer som du har lyst å fortelle om? Har dere gjennomført undersøkelser eller forsøk? Vi anmoder deg å vurdere om det er noe som kan formidles, noe andre kan lære av i en av parallellsesjonene. Vi skal også ha en stor plakatutstilling hvor du kan reklamere for ditt arbeidssted.
Alle som melder seg på før 31. august kan fritt avbestille påmeldingen 1. september.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONGRESSEN. TAKK!

Kongressens programkomite;

Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Trondheim
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER (Kommer)
Her kan du printe ut programmet; TRYKK HER (Kommer)

Foreleserbibliografi  (Kommer)

Kongressekretariat/Registrering:
OPPVEKST – 2022
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
Se over. Nye navn kommer til

Samarbeidspartnere:
Organisasjonen Voksne for Barn
Rådet for Psykisk helse
OsloMet
Flere nye samarbeidspartnere kommer til

 

Faktaark som pdf: TRYKK HER  (Kommer)

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen oppvekstfeltet; helsesykepleiere, barnevernsarbeidere, ansatte i barneskolen, ungdomsskolen eller i videregående skole, ansatte i PPT, i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i BUP, RBUP eller andre institusjoner og organisasjoner hvor barn og ungdom mellom 0-20 år som får oppfølging. Selvfølgelig er universitet, høgskoler, forskningsmiljøer og andre relevante læringsmiljøer også en del av målgruppen.

Tid: 24. – 26. oktober 2022

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.390,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)

Radisson Blu Royal        Garden Hotel

Scandic Nidelven Hotel

Scandic Solsiden

Clarion Grand Olav        Hotel

Bakeriet

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Radisson Blu Royal Garden
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.525,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.050,- (per person)

2. Scandic Nidelven Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.510,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.000,- (per person)

3. Scandic Solsiden Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.300,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.   900,- (per person)

4. Clarion Grand Olav Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.500,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.000,- (per person)

5. Best Western Bakeriet
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.300,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.    900,- (per person)

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 23. oktober, 2 retters middag, kr. 410,-
2. Mandag, 24. oktober, Tapas og blues, kr. 620,-
3. Tirsdag, 25. oktober, 3 retters middag* kr. 970,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann, musikk, underholdning og dans

Påmeldingsfrist: 26. august

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Gi oss eksakt opplysning hvor vi skal sende faktura. Oppgi helst organisasjonsnummer.
Bekreftelse, faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail.
Bekreftelse oversendes 20. mai
Deretter hver fredag fram til 21. oktober.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.000,-
= 4 dager  <= 0 dager;  kr. 1500,-
< = 3 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum om at det er nok påmeldte..

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside etter gjennomført kongress.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
1. august. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 1.september 2022.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Voksne for Barn, Rådet for Psykisk helse, OsloMet, Trondheim kommune, m.fl. Vi har også samarbeid med flere utvalgte kommuner.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Nytt program er under utarbeidelse. Vårt mål er å presentere dette senest 15. april

Program som pdf-versjon;
Program, komplett  (vil bli oppdatert)
Program, dag 1
Program, dag 2
Program, dag 3
Program, parallellsesjoner

Mandag, 24. oktober

Kl. 09:00 – 11:00        
Registrering – Kaffe/Te
Utstilling

Kl. 11:00
Åpning

Kl. 11:00 – 11:20
Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge å lage gode livsmestringsstrategier i oppvekstløpet?
Oppveksten er i sin natur en utprøvingstid der personligheten formes og man blir kjent med seg selv som menneske. Når barn og unge står i fare for å utvikle psykisk uhelse må kommunene stå klar med en systematisk, helhetlig oppvekstpolitikk. De unge trenger universelle og gjennomtenkte tiltak på tvers av tjenester.
For at barn skal få være barn må de voksne ta dette ansvaret.
v/ generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse

Kl. 11:20 – 11:40
Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge som lever i utenforskap?
Å ha god tilhørighet er viktig for barnets helse og beskyttelse. Barn og unge som strever med sin identitet og
står utenfor fellesskapet kan ha det vanskelig. De er også spesielt sårbare for skadelig innflytelse fra mennesker
og miljøer som kan utnytte deres behov for å høre til.
v/ generalsekretær Signe Horn, Organisasjonen Voksne for Barn

Kl. 11:40 – 11:50  
Velkommen til oppvekst-2022!
Praktiske opplysninger
v/ ordstyrer  

Kl. 11:50 – 12:30

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn