Laster Arrangementer

Nye tider, nye eldre og nye muligheter er grunnlaget for omsorgstjenestenes paradigmeskifte. OMSORG – 2023 er omsorgstjenestenes egen kongress i Norge. Kongressen vil gi oppdatert kunnskap om organisering av tjenester, nye tjenesteområder, ny kunnskap om medisinske utfordringer og en rekke erfaringsbaserte løsninger.
Faglig Forum arrangerte den første omsorgskongressen i 2006, og hensikten med kongressen er å presentere all ny kunnskap innen et svært omfattende og komplekst fagområdet.  Vårt hovedsiktemål er at kongressen skal være en arena hvor en kan presentere gode resultater, prosjekterfaringer og selv delta i videreutviklingen av faget.

OMSORG – 2023 er den 6. kongressen i rekken for alle i Norge som arbeider for å styrke og utvikle omsorgstjenestene. Vårt fokus er samhandling og tverrfaglig kompetanse til beste for den enkelte bruker av omsorgstjenestene. Vi er derfor glade for at de viktigste faggruppene er representert i programmet, og spesielt at allmennlegene viser interesse for kongressen. Kongressens hovedmålgruppe er alle som arbeider i hjemmetjenestene, i omsorgsboliger og tilrettelagte boliger, i sykehjem og innen en stor frivillighetssektor. Både høgskoler og forskning er inkludert.
Hvordan utvikle identiteten til den profesjonelle omsorgsarbeideren i hjemmetjenestene og i sykehjem.

Det er svært bekymringsfullt at mange innen omsorgstjenestene ikke får ta del i kurs, konferanser og kongresser. Det er gjennom faglig kontakt, demonstrasjoner og erfaringsutveksling ny kunnskap innhentes.

Kongressen fokuserer også på gode kliniske løsninger, best praksis og pågående forskning. Kongressen gir deg som deltaker muligheter til å presentere et forsøksprosjekt/artikkel/undersøkelse eller rett og slett eksempler på god praksis i en av de mange parallellsesjonene. Det er også nyttig å treffe nye fagkollegaer og utvide fagnettverket.

OMSORG-2023 er kongressen for alle som arbeider innen omsorgstjenestene, men også inen spesialtjenestene hverdagsrehabilitering, individuell plan, velferdsteknologi og hjelpemidler. Eller kort og godt har til formål å hjelpe mennesker med «å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne». Her under hører selvstendighet og deltakelse i samfunnet; fysisk, psykisk og sosialt etter ervervet eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Omsorgstjenestene spiller drfor ofte tett opp mot rehabiliteringstjenestene.
Kongressens fokus er de mange muligheter og det store mangfold som preger et bredspektret omsorgsfelt.
Vi håper å se deg som aktiv deltaker, ta gjerne med noen kolleger og benytt kongressen som inspirasjon til videre fagutvikling. Meld deg på kongressen – og delta i mobiliseringen for en styrket omsorgstjeneste.
Jan Bølstad
kongressleder

Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager på Forenbu
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER (Kommer 14.3.)
Her kan du printe ut programmet; TRYKK HER (Kommer 14.3.)

Foreleserbibliografi  (Kommer 20.3.)

Kongressekretariat/Registrering:
OMSORG – 2023
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
Lege og rådgiver Nils Holand, Lillehammer kommune
Rådgiver Gunn Hegdahl, Faglig Forum
Spesialrådgiver Margit Damsgaard Vånar, Oslo universitetssykehus
Rådgiver Heidi Sand, Helseetaten, Oslo kommune
Rådgiver Siri Homelien, Helseetanen, Oslo kommune
Kongressleder Jan Bølstad, Faglig Forum

Faktaark som pdf: TRYKK HER  (Kommer 14.3.)

Målgruppe: alle som arbeider innen hjemmetjenestene, sykehjem, tilrettelagte boliger, forskere og høgskoleansatte, men også frivillige, organisasjonsansatte eller ansatte som arbeider spesielt med rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, individuell plan, velferdsteknologi og hjelpemidler. Eller kort og godt har til formål å hjelpe mennesker med «å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne». Her under hører selvstendighet og deltakelse i samfunnet; fysisk, psykisk og sosialt etter ervervet eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. 

Tid: 4. – 6. september 2023

Sted: Quality Hotel Expo Fornebu

Deltakeravgift: Nkr. 4.455,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.775,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.275,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 3. september, 2 retters middag, kr. 530,-
2. Mandag, 4. september, Tapas og blues, kr. 720,-
3. Tirsdag, 5. september, 3 retters middag* kr. 990,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann, musikk, underholdning og dans

Påmeldingsfrist: 28. juni

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Gi oss eksakt opplysning hvor vi skal sende faktura. Oppgi helst organisasjonsnummer.
Bekreftelse, faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail.
Bekreftelse sendes fra oss hver fredag/lørdag.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 8 dager; kr. 600,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.200,-
< = 4 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle påmeldte vil en uke før arrangementet få tilsendt en tilgangskode til kongressens eget nettsted. Tilgangskoden består av brukernavn og passord. Her vil du finne oppdatert program, deltakerliste, presentasjon av foreleserne, din eventuelle bestilling av hotell og måltider. 3-4 dager før arrangementet vil vi sende deg kongressens «programblad», som inneholder oppdatert program, inkludert sesjoner, deltakerliste, utstillerliste og annen viktig informasjon. 1.-2 dager før kongressen vil vi sende deg første versjon av E-boka, som i tillegg til innholdet i programbladet inneholder sammendrag av de fleste presentasjonene. Sammendraget skal gi deg et bedre grunnlag å velge mellom hvilken sesjoner du ønsker å delta i. Etter kongressen vil E-boka også inneholde de ulike presentasjonene.
Vi garanterer en svært fyldig faglig dokumentasjon fra kongressen.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum om at det er nok påmeldte..

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside etter gjennomført kongress.

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract eller poster
Abstract/Presentasjon
Vi vet at mange arbeider med fagutvikling, organisasjonsutvikling eller kvalitetsforbedrende tiltak. Og vi vet også at mange ikke synes dette er noe «viktig». Men vi vet! Det er stor interesse blant deltakerne å høre om lokale utviklingsprosjekt, og det er mye læring i å presentere fagstoff. Vi synes også det er et slags fagansvar å dele kunnskap med kollegaer. Og noe av intensjonen med kongressen er å skape en arene for fagutvikling og erfaringsutveksling.
Vi anmoder derfor alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget, og skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Til E-boka kan du utvide sammendraget til inntil fire A-4 sider. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt. Vi kan i enkelte tilfeller åpne for innlegg med inntil 60 minutter.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en person per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Poster/Plakat
Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden.
Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse: post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen.
Tidsfrister;
1. juli;     frist for innmelding av abstract
9. juli;    innsending av en kort sammendrag
1. aug:    bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Mandag 4. september

Kl. 09:00 – 11:00
Registrering

Kl. 09:30 – 10:45
Utstilling

Kl. 11:00 – 11:15
Velkommen til kongress
Politiske prioriteringer i Asker kommune – Fordelingsproblematikk – Publikumsforventninger
v/ ordfører Lene Conradi, Asker kommune

Kl. 11:15 – 11:45
En for alle og alle for en, -et fastlegeperspektiv på samhandling i kommunehelsetjenesten,
v/ leder Marte Kvittum Tangen, Norsk Forening for Allmennmedisin, Den Norske Legeforeningen

Kl. 11:45 – 12:30
NYE TIDER – NYE ELDRE – ET PARADIGMESKIFTE
– det begynner å skje noe på 70-tallet!
v/ tidligere omsorgssjef Jan Bølstad, Sandefjord kommune

– administrasjon vs politikk; nye tider og nye ideer
v/ professor emeritus Jan Grund, OsloMet     

– tjenester til alle eller til noen få?
v/ forsker Svein Olav Daatland, OsloMet

Kl. 12:30 – 14:00
Lunsj  Utstilling

Kl. 14:00 – 14:30
Nye tider – nye eldre
Flere eldre innvandrere vil benytte framtidens omsorgstjenester,
v/ forsker Astri Syse, Folkehelseinstituttet

Kl. 14:30 – 15:00
Nå er vi der!
Innovasjon i omsorg ti år etter – nye tider – nye eldre
v/ senterleder Kåre Hagen, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslo Met

Kl. 15:00 – 15:20
Kaffe – Te – Utstilling

Kl. 15:20 – 15:50
Fra byrom til tilrettelagte demenslandsbyer,
v/ seniorpartner, ark. MNAL Johannes Eggen, Nordic Architecture

Kl. 15:50 – 16:10
Carpe Diem, -en slags landsby for demente
v/ leder for livet i landsbyen, Anne Grete Normann, Carpe Diem, Bærum kommune

Kl. 16:10 – 16:40
Kan sosiale boformer bidra til flere år i eget hjem?
v/ daglig leder Kari Midtbø Kristiansen, Nasjonalt senter for aldring og helse

Kl. 16:40 – 17:15
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn  Utstilling

KONGRESSEMINAR
Kl. 17:15 – 18:30

Seminar 1  Demens
Status for forskning, behandling og vaksineutvikling
v/ NN

Seminar 2 Velferdsteknologi
v/ NN

Seminar 3 Lindrende behandling
Seminarinnhold kommer;
v/ seksjonsleder/overlege Marc V Ahmed, Seksjon for akuttgeriatri, Oslo universitetssykehus

Seminar 4 Livet i en demenslandsby
– hvordan organisere og tilrettelegge for en landsby?
– kriterier for å bo i landsbyen
– fordeler og ulemper
– bemanning og kompetanse
v/ leder for livet i landsbyen, Anne Grete Normann, Carpe Diem, Bærum kommune

Seminar 5 Ernæring
Kosthold til friske eldre – kosthold til syke eldre
v/ ernæringsfysiolog Kristine Nordkvelle, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kl. 20:15 – 23:00
TAPAS OG BLUES

Kl. 21:30; Konsert med Daniel Eriksen 

Vi serverer Tapas av beste kvalitet – Blues av ypperste klasse – i verdensklasse

Tirsdag 5. september

PARALLELLSESJONER   A – B – C

Kl. 09:00 – 10:00        PARALLELLSESJON A

A-1    Forskning- og utviklingsprosjekt

A-2    Åpen post

A-3    Ledelse av sykehjem
A-3-1  Nye tider – nye sykehjem; utfordringer til ny og bedre ledelse
v/ institusjonssjef Arne Mæhlum, Lambertseterhjemmet

A-4    Diabetes
A-4-1  Behandling, oppfølging, prognose
v/ NN

A-5    Rusmidler og eldre
A-5-1  Sykehjem med gamle rusmiddelbrukere. Utfordringer og tilpasninger,
v/ fagsjef Linn Randal og virksomhetsleder Henning Meling, Enga omsorgssenter

A-6    Brobyggerprosjektet I
A-6-1 Tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester for eldre
v/ prosjektleder Ruth-Ellen Slåtsveen, OsloMet 

A-7    Film

Kl. 10:00 – 10:30
Utstilling

Kl. 10:30 – 11:15        PARALLELLSESJON B

B-1    Delirium

B-2    Hjemmetjenester

B-3    Åpen post

B-4    Samhandlingsprosjekter

B-5    Medikamentforbruk i sykehjem og hjemmetjenester
v/ farmasøyt NN,

B-6    Brobyggerprosjektet II
B-6-1 Samhandling mellom sykehus og kommune om slagpasienten
v/ prosjektleder Liss Marita Solbakken, OsloMet 


Kl. 11:30 – 12:15        PARALLELLSESJON C

C-1  Demens og delirium
C-1-1     Demensvennlige sykehus med deliriumforebyggende modell.
Eksempel bl.a. fra Akershus universitetssykehus HF
v/ prosjektleder Nina Mickelson Weldingh, Ahus   

C-2    Hverdagsrehabilitering
C-2-1  Nye tider – nye løsninger. Hverdagsrehabilitering som et spesialisert tilbud.
Et paradigmeskifte,
v/ leder Grethe Lind, Eigersund kommune  

C-3    Åpen post

C-4    Kreft hos eldre
Ulike aspekter ved kreft hos eldre
v/ NN

C-5    Omsorgsforskning – Nye metoder

C-6    Brobyggerprosjektet III
C-6-1  Tverrprofesjonelt samarbeid innen primærhelsetjenesten for barn med funksjonshemning: Barnas,
pårørendes og de profesjonelles stemmer,
v/ prosjektleder Line Myrdal Styczen, OsloMet

C-7    Film

Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:30
Det gode pasientforløpet. Profesjonell samhandling, klare mål og målbare kvalitetskrav,
v/ institusjonssjef Irene Gynnild Ponton, Solfjellshøgda helsehus, Sykehjemsetaten, Oslo kommune, seksjonssjef Gunn Elisabeth Hval, Bydel Østensjø, Oslo kommune og spesialrådgiver Sasa Katadzic, Avd for pasientsikkerhet, pasientforløp og kvalitet, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 14:30 – 15:00
Nye tider – nye løsninger
Hvordan bruke personalet riktig?
v/ enhetsleder Kjersti Norheim, Horten kommune

Kl. 15:00 – 15:30
Ledelse, samarbeid og samspill mellom hjemmetjenestene, sykehjemmet og kommunelegen,
– hva lærte vi av Coronaepidemien?
v/ seniorrådgiver og professor Geir Sverre Braut, Stavanger universitetssjukehus og Høgskulen på Vestlandet. Tidligere medlem av Koronakommisjonen

Kl. 15:30 – 16:00
Aktuelle og nye rettsregler innen omsorgsfeltet
v/ professor Aslak Syse, UiO, Institutt for offentlig rett

Kl. 16:00 – 16:30
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn
Utstilling

OMSORGSTJENESTER I NORDISK PERSPEKTIV

Kl. 16:30 – 17:15
Nye tider – nye trender og perspektiv i Danmark
v/ velferdsteknologisjef Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus kommune

Kl. 17:15 – 18:00
Nye tider – nye trender og perspektiv i Sverige
v/ NN, Gøteborg kommun

Kl. 20:00
Festmiddag


Onsdag 6. september

Kl. 09:00 – 09:30
Brukermedvirkning og likeverdige helsetjenester
v/ avd. sjef Anne-Lise Kristensen, Vestre Viken HF, Likeverdige tjenester 

Kl. 09:30 – 10:00
«Pårørende; – ressurs, berørt og belastet»
– hvordan kan vi inkludere og involvere pårørende i behandlingen,
v/fagrådgiver og psykiater Anne Kristine Bergem, Pårørendesenteret, Stavanger 

Kl. 10:00 – 10:30
Når livet ebber ut. Hjemmepalliasjon og omsorg i pasientens eget miljø. Hvordan? Erfaringer?
 v/ onkologisk sykepleier Anne Kristine Sørvald Espegren, Fransiskushjelpen i Oslo 

Kl. 10:30 – 11:00
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn
Utsjekking

Kl. 11:00 – 11:30
«Nye tider – ny tenkning. Nytt sykehjem tar form. Et paradigmeskifte».
v/ fagsjef May Omland, Skien kommune 

Kl. 11:30 – 12:00

Kl. 12:00 – 12:15
Trekning av premier

Kl. 12:15 – 12:45
Nye tider – nye eldre. Vi trenger en ny kurs
v/ postdoktor Mai Camilla Munkejord, Senter for omsorgsforskning, Vest, Høgskulen på Vestlandet og stipendiat Terhi H Holster, Nord universitet

Kl. 12:45 – 13:15
Omsorgstjenestenes fremtidige utfordringer. Refleksjoner etter 50 år i geriatrien,
v/ geriater Nils Holand, Lillehammer kommune 

Kl. 13:15
Wraps and coffee…go HOME!

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!