Laster Arrangementer

OMSORG – 2023 er omsorgstjenestenes egen kongress i Norge. Faglig Forum arrangerte den første omsorgskongressen i 2006, og hensikten med kongressen er å presentere all ny kunnskap innen et svært omfattende og komplekst fagområdet. Men vårt hovedsiktemål er at kongressen skal være en arena hvor en kan presentere gode resultater, prosjekterfaringer og selv delta i videreutviklingen av faget.
Vi holder nå på å lage et interessant program, men har du forslag til tema, personer eller prosjekt som bør presenteres, SI I FRA

Vi håper å presentere kongressprogrammet 3. oktober. Påmeldingsfrist er satt til 9. desember

Vi skal ha programmet ferdig til primo oktober

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn