Laster Arrangementer

Velferdsteknologi anno 2018, kap. 5 er den femte «kapittelkonferansen» Faglig Forum arrangerer. Vårt mål er å være den kurs- og konferanseleverandør som har størst kunnskap, bredest nettverk og mest kompetent perspektiv om hva fremtiden vil bringe av nye løsninger og hvordan løsninger sammen kan spille på lag. Vi har et fagnettverk i hele Skandinavia som vi spiller på lag med når vi lager våre konferanser, og vi har leverandører og utviklere som gjerne deler sine produkter og kunnskaper med oss. Til sammen er det en garanti for at våre konferanser vil gi deg ny, viktig og inspirerende kunnskap. Vårt budskap er derfor; delta og bli klokere på velferdsteknologi.

Kapittel 5 konferansen vil spesielt fokusere på teknologier som virker- og som har vist sin nytteverdi!

Vi inviterer til erfaringsutveksling for å lære av «andres feil», men ikke minst av de som har tatt de riktige beslutningene. Og som med overbevisning kan vise hvordan teknologien gir effekter, -både hos den enkelte bruker og i organisasjonen. Vi skal lære om produktutvelgelse og utvelgelse av leverandører. Vi skal lære om hvor viktig det er å bygge en kunnskapsbasert grunnmur blant alle ansatte. Og vi skal fortsette å lære om evaluering.

Kapittel 5 inneholder bl.a. status for Velferdsutviklingsprogrammet, hvor nå flere enn 200 kommuner deltar. Vi har invitert inn gode eksempler fra dette programmet, men også hvilke erfaringen en av Skandinavias fremste kommuner har etter 10-års innsats med implementering av velferdsteknologiske løsninger. Mange utstillere vil vise fram det siste innen teknologiløsninger.
Vi håper at kapittel 5 vil inngå i den oppdatering alle kommuner må ta seg tid til, og at vi denne gangen vil samle flere enn 300 deltakere fra hele Norge.

Våre kapittelkonferanser har til mål å være retningsgivende i Norge. Vi presenterer erfaringer, suksesser, men også fallgruber. Det viktigste er å presentere begeistring for velferdsteknologiske løsninger. Konferansene gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og konkret kunnskap om ulike produkter. Vi fokuserer på trender og utfordringer, og på mange måter rammen for den innovasjon som er nødvendig i morgendagens norske kommuner.

Dette er en konferanse du MÅ være med på! Vi kaller den «state of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell yrkesutøver og/eller beslutningstaker.
Vårt mål med kapittelkonferansene er å gi deg som deltaker innsikt i det aller siste, og det aller viktigste. Vi ser på konferansene som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, får å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET. TAKK!

Målgruppe:
Ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også forskere, høgskoleansatte og andre med interesse for ny teknologi i  omsorgssektoren. Konferansen er også viktig for rådmenn og politikere som skal prioritere og beslutte fremtidig satsning mellom mange gode formål. Leverandører av teknologiske løsninger er en sentral målgruppe, både som utstiller og deltaker.

Faktaark som Pdf:  TRYKK HER  (kommer)

Tid og sted: 7. – 8. juni 2018,  Quality Hotel Expo, Fornebu
Du kan lese mer om konferansestedet her (samme som hotell)

Deltakeravgift: kr. 3.320,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj, kaffe/te, elektronisk dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting:
Enkelt rom m/ frokost:   kr. 1.395,-
Dobbelt rom m/ frokost  kr.    900,-
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Påmeldingsfrist: 6. april 2018

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristens utløp. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang senest 6. april

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
< 3 uker og > 1 uke før arrangementsdato; kr. 250,-
< 7 dager og > 1 døgn før arrangementsdato; kr. 600,-
< 1 døgn og/eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på laptop, iPad, telefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse, brukernavn og passord. Her kan du også kontrollere om din eventuelle hotellbestilling er riktig, skrive ut eget deltakerbevis og være oppdatert på aktuell litteratur.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom ViaTravel. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling:

Torsdag, 7. juni 

Kl. 09:00 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 10:20
Å vise fram teknologi som fungerer.
Bærum kommune presenterer sine erfaringer som grunnlag for utstillingen Atri-X, – en visningsarena for frihets- og velferdsteknologi,
v/ ordfører Lisbeth Hammer Krogh, Bærum kommune (H)

Kl. 10:20 – 11:00
Velferdsteknologiprogrammet, -erfaringer og status
Hva har vi av anbefalinger så langt?
v/ programleder Gunn Hilde Rotvold, Helsedirektoratet

Kl. 11:00 – 11:30
Satelittstasjon – 1

Kl. 11:45 – 13:00
Å lære av hverandre.
* Velferdsteknologi i Bodø kommune. Status, implementering og veien videre
v/ rådgiver velferdsteknologi Vibeke Tellmann, Bodø kommune

* Halden kommunes «virtuelle korttidsavdeling» gir pasienter mulighet til å skrives ut til sitt eget hjem i stedet for å ligge på institusjon. Årets «Smartby»-vinner 2017 sparer kommunen for helsemillioner!
v/ kommunikasjons- og serviceleder Martin Vik, Halden kommune

* Hvor ligger effektiviseringsverdiene (skjult)? Etablering av en IT-plattform, -med fokus på teknologi, kvalitet, operasjonell drift og økonomi,
v/ forretningsutvikler Iver Olav Sunnset, Digitale Gardermoen og prosj.leder i Ullensaker kommune

Kl. 13:00 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:45
Å være leder av den velferdsteknologiske utviklingen. Utfordringer og fallgruber,
v/ enhetsleder Torhild Kvinlaug, Kvinesdal kommune

Kl. 14:45 – 15:15
Satelittstasjon – 2

Kl. 15:15 – 16:00
Hvordan lykkes med utplassering og spredning av velferdsteknologiske løsninger?
* Spredning av teknologier til bydelene, 
v/ koordinator Hanne Husaas, Oslo kommune, Helseetaten
* Utplassering av medisindispensere, organisatorisk og praktisk
v/ prosjektleder Kristoffer Andersen, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
* Hvordan organisere forvaltningen av løsningene?,
v/ Live Engsmark og/eller Karoline Engjaberg, Oslo kommune, Helseetaten

Kl. 20:00
Middag (egen bestilling)

Fredag, 8. juni 

Kl. 09:00 – 09:45
Hvordan lykkes med å samle flere ulike velferdsteknologier til en felles velferdsteknologisk løsning?
v/ fagsjef Svein Rune Bjørkmo, Bydel St. Hanshaugen, Oslo kommune

Kl. 09:45 – 10:30
Satelittstasjon 3

Kl. 10:40 – 11:30
Tre kommuneområder har samarbeidet om anskaffelser, implementering og drift av velferdsteknologiske løsninger. Vi vil bli presentert en begrunnelse for hvorfor samarbeid er viktig, og hva alle kan lære av dette. Og ikke minst hvorfor dette fungerer.
v/ Værnesregionen, Tromsø kommune og Kongsbergregionen, representert ved prosjektleder Camilla Lobben og prosjektmedarbeider Mari Nordin Hustveit, Kongsbergregionen

Kl. 11:30 – 12:00
Hva er det ved omsorgsteknologi som virker? Erfaringer og forskningsfunn fra bl.a. Lindåsprosjektet,
v/ førsteamanuensis Mari Synnøve Berge, Høgskolen på Vestlandet, Videreutdanning Teknologi i helse og omsorg

Kl. 12:00 – 12:30
Satelittstasjon 4

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:00
Velferdsteknologi vi kan anbefale til andre kommuner:
Om digitaliserte sykehjem og omsorgsboliger,
v / IKT rådgiver og koordinator velferdsteknologi Ulf Evensen, Fredrikstad kommune

Kl. 14:00 – 15:00
Västerås stad er en av de kommunene i Sverige som har kommet lengst i arbeid med å innføre Velferdsteknologi. Vi får innblikk i arbeidet med ny teknikk, hvordan ny teknikk forenkler omsorgen for demente med støtte fra Västeråsmodellen og hvordan en ny arbeidsmetode med velferdsteknologi forenkler store deler av døgnomsorgen.
v/ boendestrateg Helena Duske og Erika Barreby, Västerås kommune

Fakturaadresse

Alle felter merket * er obligatoriske

DELTAKERE

Alle felter merket * er obligatoriske

Deltaker 1

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Flere deltakere

Deltaker 2

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Deltaker 3

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Deltaker 4

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Enda flere deltakere

Deltaker 5

ANNET
Meld meg som hoveddeltaker på nyhetsbrev

Share This Post, Choose Your Platform!