Laster Arrangementer

DETTE ER VÅRT VÅRPROGRAM 2024

Våre planlagte kongresser;
REHAB – 2024  arrangeres i Trondheim 22.-24. januar
RUS OG PSYKISK HELSE-2024 arrangeres i Oslo 5.-7. februar
NORDISK KONGRESS OM VELFERDSTEKNOLOGI-2024 arrangeres i Oslo/Fornebu 22.-24. april
KREFT – 2024 arrangeres i Oslo/Fornebu 10.-12. juni

Samlet oversikt over våre arrangement:

KVART ID.NR. TEMA/ARR. NAVN DATO STED
Q-1-1 202401 REHAB-2024 22.-24. januar Trondheim
Q-1-2 202402 RUS OG PSYKISK HELSE-2024 5.-7. februar Oslo
Q-1-2 202411 Motiverende Intervju 12.-13. februar Oslo
Q-1-3 202412 Demens – 2023 11.-12. mars Oslo
Q-2-4 202472 Helserett-Ledelse-Beredskap 8.-9. april Berlin
Q-2-4 202413 Vurdering av omsorgsbehov 11.-12. april Oslo
Q-2-4 202415 Schizofrenikonferansen 15.-16. april Oslo
Q-2-4 202471 NORDIC WELFARE TECH-2024 22.-24. april Oslo
Q-3-5 202416 Eldreomsorg anno 2024 30.-31. mai Oslo
Q-3-6 202417 Hverdagsrehabilitering 3.-4. juni Oslo
Q-3-6 202418 Velferdsteknologi – kapittel 12 6.-7. juni Oslo
Q-3-6 202407 KREFT – 2024 10.-12. juni Oslo
Q-3-6 202419 Motiverende intervju 13.-14. juni Trondheim
Q-3-6 202420 Personlighetsforstyrrelser 17.-18. juni Oslo

Vi vil i løpet av de neste 3 ukene presentere hvert enkelt arrangement med logo, arrangementssted, påmeldingsfrist og deltakeravgift. Har du tips om fagpersoner, prosjekt, problemstillinger eller annet som bør være med i programmet, så send oss en epost til adressen post@fagligforum.no

På de respektive arrangementssidene vil du finne bekreftet program.

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!