Vurdering og tildeling av omsorgstjenester

Felix konferansesenter Bryggetorget 3,Oslo

UTSATT TIL 18.-19. OKTOBER Kommunehelsetjenesteloven gir kommunene plikt til å yte hjemmetjenester til personer med vurderte behov. Hjemmesykepleien i landets 356

Nkr.3275

Vurdering av omsorgsbehov – Tildeling av tjenester

Felix konferansesenter Bryggetorget 3,Oslo

Nytt spennende kurs om en gammel og utfordrende problemstilling; Hvordan vurdere omsorgsbehov? Hvordan tildele tjenester? Hvordan prioritere mellom mange brukere? Hvilke

N.kr.3.275

Velferdsteknologi, kap.8

Vi inviterer til den åttende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Vi satser på at vi denne gang kan møtes for å bli oppdatert

N.kr.3500,

Vurdering av omsorgsbehov. Tildeling av tjenester

Nytt spennende kurs om en gammel og utfordrende problemstilling; Hvordan vurdere omsorgsbehov? Hvordan tildele tjenester? Hvordan prioritere mellom mange brukere? Hvilke

N.kr.3400,00

Hverdagsrehabilitering

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Hverdagsrehabilitering har eksistert som egen tjenesteform siden ca. 2012. Hverdagsrehabiliteringsteam har blitt etablert i kommuner og bydeler, og som et spisskompetanseverktøy

N.kr.3620,

Velferdsteknologikonferansen,kap.9

Vi inviterer til den niende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av ny teknologi og nye erfaringer. Vi har invitert mange

N.kr.3480,00

Kreft – 2022

Den andre Nasjonale kongressen KREFT finner sted 13.-15. juni på Fornebu utenfor Oslo. Den første kongressen ble gjennomført i januar 2020,

N.kr.4.280

Rus og psykisk helse – 2022

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS Youngsgate 21,Oslo,Oslo

RUS OG PSYKISK HELSE - 2022 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene,

N.kr.4520,

Rehab – 2022

REHAB-2022 er nr. 12 i rekken av rehabiliteringskongresser siden oppstart i 2000. De tre første kongressene ble arrangert på Lillehammer. Siden

N.kr.4.490

Velferdsteknologikonferansen,kap. 10

Vi inviterer til den tiende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av nye teknologier og nye erfaringer. Vi har invitert mange

N.kr.3495,00