Hele dagen
Featured Fremhevet

Motiverende Intervju – MI

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

N.kr.3650,00