Psykisk helse – 2019

PSYKISK HELSE - 2019 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene,

Psykisk helse – 20192019-01-07T23:00:46+00:00

Motiverende intervju (MI)

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

Motiverende intervju (MI)2018-09-20T10:58:31+00:00

Kognitiv terapi – med fokus på metode og praksis

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Behandlingsmetoden fremheves i nasjonale behandlingsveiledere for mange ulike psykiske problemer. Kognitiv

Kognitiv terapi – med fokus på metode og praksis2018-09-20T10:59:48+00:00