Rus og psykisk helse 2020

RUS OG PSYKISK HELSE - 2020 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene,

Rus og psykisk helse 20202019-09-12T13:26:22+02:00

Psykisk helsevernloven

Faglig Forum fortsetter med sitt lovkurs om Psykisk helseloven. Denne gang også med fokus på Tvangslovsutvalgets innstilling, og hvilke konsekvenser forslaget

Psykisk helsevernloven2019-09-04T21:54:15+02:00