Rus og psykisk helse 2020

RUS OG PSYKISK HELSE - 2020 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene,

Rus og psykisk helse 20202019-12-01T10:00:46+01:00

Helsesykepleierkonferansen-2020

Helsestasjonen alltid i støpeskjeen er et kjent uttrykk brukt bl.a. av Birgit Bogen og Hilchen Sommerchild når disse skulle beskrive helsestasjonens

Helsesykepleierkonferansen-20202019-10-21T14:13:09+01:00