Helserett for helsepersonell

Helserett handler om de regler og lover som regulerer helsetjenesten og de lover som regulerer forholdet mellom pasient og profesjonell yrkesutøver.