Brukermedvirkning – 2019

Brukermedvirkning i offentlig sektor er et nytt kurs i Faglig Forum-regi basert på kunnskap og innsikt som sosionom Krishna Chudasama presenterer

Brukermedvirkning – 20192018-12-05T17:48:12+00:00