Motiverende Intervju

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

Motiverende Intervju2019-03-18T20:06:39+00:00