Psykisk helsevernloven

Informasjon Faglig Forum inviterer nå til et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven. I februar 2017 ble de mest prinsipielle

Psykisk helsevernloven2019-03-18T20:29:56+00:00