Helserett for helsepersonell

Helserett handler om de regler og lover som regulerer helsetjenesten og de lover som regulerer forholdet mellom pasient og profesjonell yrkesutøver.

Helserett for helsepersonell2019-07-07T13:19:10+02:00

Psykisk helsevernloven

Faglig Forum fortsetter med sitt lovkurs om Psykisk helseloven. Denne gang også med fokus på Tvangslovsutvalgets innstilling, og hvilke konsekvenser forslaget

Psykisk helsevernloven2019-07-07T13:01:17+02:00