Hvis du ikke kan lese denne e-posten, kan du lese den online TRYKK HER

PSYKISK HELSEVERNLOVEN
Oslo/Aker Brygge, 5. juni

Vi inviterer nå til et nytt kurs om nye Psykisk helsevernloven. I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). De viktigste endringene trådte i kraft allerede 1. september 2017 og den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Mange viktige endringer du MÅ kjenne til!. SISTE PMLD.FRIST: 29. mai

Les mer

Faglig Forum
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo
 
Telefon 23 11 45 00 / 90 16 30 16
http://www.fagligforum.no
post@fagligforum.no

Denne e-posten er sendt iht regler om epostmarkedsføring i ”Data Protection & marketing Legislation in Europe”; Dersom du mener at denne e-posten er sendt feil, gi oss en tilbakemelding. For å melde deg av våre lister, trykk HER og skriv avmelding nyhetsbrev i meldingsfeltet. No reply til avsenderadressen 

©2016 Faglig Forum for helse og sosialtjenesten. All rights reserved.