Hvis du ikke kan lese denne e-posten, kan du lese den online TRYKK HER

Invitasjon til abstracts, posters eller påmelding
Nordens første kongress om friheds- mestrings- og velferdsteknologi
NORDIC WELFARE TECH - 2019

Quality Hotel Expo,  Oslo, 4. - 6. februar 2019

Den første Nordiske kongressen om velferdsteknologiske løsninger blir arrangert i Oslo 4.- 6. februar.2019.
Vi inviterer alle Nordiske kommuner å melde inn gode prosjekt til en av de mange parallellsesjonene. Spennende resultater fra forskning eller utviklingsarbeid, synliggjøring av nytteverdien ved velferdsteknologiske løsninger fra både helse/sundheds- omsorg/eldre- eller socialområdet er viktig å presentere ved kongressen.
Send ditt forslag til presentasjon til post@fagligforum.no så snart du kan. Vi vil gi deg en rask tilbakemelding. Ta ansvar for å formidle og dele kunnskap med dine Nordiske kollegaer.
Kongressen favner bredt med et univerelt plenumprogram, og spesielle interesseområder plassert i parallellsesjonene. Sentrale fagfolk er invitert til plenum, mens fagfeltet inviteres til å presentere gode prosjekt og viktige erfaringer i en av de mange parallellsesjonene.

Les mer

 

Faglig Forum
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo
 
Telefon 23 11 45 00 / 90 16 30 16
http://www.fagligforum.no
post@fagligforum.no

Denne e-posten er sendt iht regler om epostmarkedsføring i ”Data Protection & marketing Legislation in Europe” og GDPR; Vår personvernspolicy er at vi kun oppbevarer epostadressen til kommunikasjon mellom deg og oss. Ingen andre har tilgang til våre lister. Du kan melde deg av listen; trykk HER og skriv avmelding nyhetsbrev i meldingsfeltet. No reply til denne avsenderadressen 

©2018 Faglig Forum for helse og sosialtjenesten. All rights reserved.