Hvis du ikke kan lese denne e-posten, kan du lese den online TRYKK HER

Den første nasjonale kongressen;
KREFT - 2020

Quality Hotel Expo, Oslo/Fornebu, 6. - 8. januar
CALL FOR ABSTRACT - POSTER


Kongressen hvor eksperter møter dyktige fagfolk for videreutvikling av onkologi- og palliasjonsfeltet i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Blant aktuelle tema; Brukerstemmen - Kreftoverlevere - Fremtidens kreftbehandling - Seneffekter - Livsstilsfaktorer - Ny teknologi - Prostatakreft - Lungekreft - Gyneologisk kreft - Tarmkreft - Brystkreft -Malignt melanom - Genteknologi og fremtidens medisiner - Kreft og palliasjon - Kreft i filosofisk perspektiv - Behandling og oppfølging i kommunehelsetjenesten - Ernæring - Samhandling samt mye mer!

Meld deg på!
Du kan nå melde deg på ved å benytte elektronisk påmeldingsskjema på våre nettsider. Benytt vedlagte lenke, les mer. 
Kongressens målsetting er å gi deg som deltaker økt og ny kunnskap innen onkologi og palliasjonsfeltet. Kongressen er en arena for alle som arbeider innen onkologi- og palliasjonsfeltet. Onkologi og til dels palliasjon er store fagfelt som er inndelt i mange organspesifikke spesialiteter. Kongressprogrammet vil derfor gi hver enkelt selv et grunnlag til å mene om kongressen er faglig viktige og interessant. Vi synes derfor det er vanskelig å peke på spesielle målgrupper framfor andre. Men vi tror og håper at kongressen vil gi et verdifullt faglig tilskudd til allmennleger, til ulike typer av kreft- og smertelindrende team, til kreftsykepleiere og kommuneleger i kommunehelsetjenesten, til ansatte i kommunenes omsorgstjenester. Vi tror også at mange profesjonsarbeidere innen spesialisthelsetjenesten vil ha utbytte av kongressen; ansatte ved onkologisk avdeling, ved palliativ avdeling, ved medisinske- og kirurgiske sengeavdelinger, men også ansatte ved de mange spesialavdelingene. Ansatte i høgskolesystemet, innen forskning og utvikling og ved universitetene er også blant de vi tenker på vil ha nytte av kongressen.

Delta med et abstract eller en poster
Vi ønsker oss mange abstracts! Tenk derfor igjennom om du kan presentere et abstract fra ditt arbeide: om gode prosjekterfaringer, om gode resultater, om kompetanseutvikling, - det er mye mer! Kongressens målsetting er å være en sentral arena for kunnskapsutveksling innen fagområdet. Programmet vil ha et høyt faglig- og politisk nivå med fremtidsperspektivene innebygd i programutformingen. Vi tror kongressen vil samle ca 400 mennesker fra hele landet. Programmet vil videreutvikles fram mot kongressen. Vi garanterer mange spennende tema! Les mer på kongressens hjemmeside.
Trykk på knappen "Les mer", og kom direkte til kongressens hjemmeside.
Vi håper å se deg som en fornøyd kongressdeltaker, og ber om din påmelding så snart som mulig!

Fullstendig program finner du ved å trykke på "Les mer"-knappen. Her har du også tilgang til elektronisk påmeldingsskjema. Ta med deg dine kollegaer og reis som en samlet gruppe til kongressen. Vi garanterer for nytten. Bli inspirert. Skap entusiasme

Les mer

Faglig Forum
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo
 
Telefon 23 11 45 00 / 90 16 30 16
http://www.fagligforum.no
post@fagligforum.no

Denne e-posten er sendt iht regler om epostmarkedsføring i ”Data Protection & marketing Legislation in Europe” og GDPR; Vår personvernspolicy er at vi kun oppbevarer epostadressen til kommunikasjon mellom deg og oss. Ingen andre har tilgang til våre lister. Du kan melde deg av listen; trykk HER og skriv avmelding nyhetsbrev i meldingsfeltet. No reply til denne avsenderadressen 

©2018 Faglig Forum for helse og sosialtjenesten. All rights reserved.