Hvis du ikke kan lese denne e-posten, kan du lese den online TRYKK HER

Kommunehelsekonferansen - 2018, Oslo/Fornebu, 29.-30. nov

Kommunehelsetjenesten er en omfattende virksomhet dedikert den enkelte kommune. Uansett kommunestørrelse er kommunehelse-tjenesten en del av lokalbefolkningens velferdstilbud. Uansett størrelse kreves det et sett med kompetanser for å tilfredsstille de behov lokalbefolkningen har, uavhengig av alder, kjønn og religion. Faglig Forum har laget denne konferansen for å sette lyset på tverr-fagligheten, samhandlingsperspektivet og et utvalg problem-stillinger som enhver kommune står overfor. Konferansen vil trekke fram psykologenes viktige rolle i kommunehelsetjenesten, psykisk helse som en alltid tilstedeværende utfordring, oppvekstvilkår, flyktninger med traumelidelser, PPT og ikke minst et omfattende lovsett som gjelder kommunehelsetjenesten. De utvalgte temaene presenteres av fagfolk med spisskompetanse innen sine fagområder. PÅMELDINGSFRIST: 15 oktober Pris: 3.390,

Les mer

PSYKISK HELSE - 2019
CALL FOR ABSTRACTS - POSTERS

Nå kan du melde deg på!
Velkommen som deltaker ved den 9. Nasjonale psykiskhelsekongressen, som arrangeres i Trondheim 21.-23. januar 2019. Kongressen er som vanlig sammensatt av plenumsprogram, fagseminar og parallellsesjoner. Og du kan fortsatt melde inn bidrag til parallellsesjonene! Benytt anledningen til å presentere god praksis, interessante FoU resultater, organisasjonsutviklingsprogram eller annet du kan lære bort til kollegaer. Plenumsprogrammet fanger opp aktuelle tema for psykisk helsefeltet; Hva skal vi gjøre med den vanskelige pasienten? - Selvmord og oppfølging: i psykiatrien eller somatikken? - hva er status for e-helse/e-behandling? - Recoverty - Pakkeforløp - OCD - Schizofreni- Møt forfatteren Anne Bitsch og atisten Marthe Valle. Og så er det mye mer enn dette!

Les mer

Faglig Forum
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo
 
Telefon 23 11 45 00 / 90 16 30 16
http://www.fagligforum.no
post@fagligforum.no

Denne e-posten er sendt iht regler om epostmarkedsføring i ”Data Protection & marketing Legislation in Europe” og GDPR; Vår personvernspolicy er at vi kun oppbevarer epostadressen til kommunikasjon mellom deg og oss. Ingen andre har tilgang til våre lister. Du kan melde deg av listen; trykk HER og skriv avmelding nyhetsbrev i meldingsfeltet. No reply til denne avsenderadressen 

©2018 Faglig Forum for helse og sosialtjenesten. All rights reserved.