Laster Arrangementer

Pedagogisk ledelse i barnehagen er et nytt kurs basert på en ny bok med samme navn. Forfatterne ønsker med kurset å presentere arbeidsmåter, erfaringer og praktisk grep for en god ledelse i barnehagen.

Barnehagen er en viktig institusjon, en base for mange barns viktigste opplevelser av samfunnet utenfor familien fram til skolealder. Barnehagen er et pedagogisk institusjon hvor ansatte må ha kunnskap om pedagogiske prosesser. Som leder kreves det at både barnas behov og ansattes behov ivaretas. Å være leder i en barnehage krever overordnede kunnskaper, noe vi ønsker å fremheve ved dette kurset.

Kurset «Pedagogisk ledelse i barnehagen» har til formål å gi deg som leder eller mellomleder kunnskap om ledelsesprosesser og faglegging i barnehagen. Kurset fokuserer også på hvordan en utvikler en læringskultur i barnehagen, profesjonsidentitet og faglige refleksjoner.

Barnehagelærere som innehar stilling som pedagogisk leder har en sentral rolle i forståelsen av barnehagen som en lærende organisasjon. Ut fra sine profesjonskunnskaper om barnehagens egenart, både i form av didaktisk planlegging og ikke minst lekens plass i barns liv, står barnehagelæreren i et spenningsfelt mellom barnehageeiere og politiske føringer på den ene siden, og sine faglige kunnskaper på den andre siden. For å være en lærende organisasjon, der endring og utvikling er til det beste for barna, må hele personalgruppen delta i refleksjoner og kunne stille spørsmål til praksis. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, pekes det på sentrale aspekter knyttet til stillingen pedagogisk leder. Viktigheten av å bruke sitt profesjonsspråk og sin profesjonsstemme, både innad i barnehagen og utad, løftes frem. Gjennom praksisfortellinger fra barnehagehverdagen gir kurset eksempler på hvordan barnehagelærerne kan komme i gang med å tydeliggjøre sine fagkunnskaper der dette ikke allerede skjer. Prosessene barnehagelærerne da kan gå inn i kaller kursholderne for faglegging i hverdagen. Med utgangspunkt i spørsmål underveis, gis det god tid til diskusjoner og refleksjoner mellom kursdeltakerne.

Om foreleserne:

Pia Sundvall er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring fra barnehage som assistent, pedagogisk leder og fagleder.
I dag jobber hun som fagkonsulent for barnehager i bydel Grünerløkka. I tillegg er hun bydelskoordinator for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus.


Tonje Skoglund
er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring fra barnehage som pedagogisk leder og assisterende seksjonsleder. I dag arbeider hun som pedagogisk leder i en barnehage i en bydel i Oslo.
Begge er bydelskoordinatorer for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning tilknyttet OsloMet, og sammen har de skrevet boka «Pedagogisk ledelse i barnehagen».
GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET. TAKK!

 

Faktaark som pdf: TRYKK HER

Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunale og private barnehager samt andre ansatte som ønsker kunnskap om pedagogisk ledelse

Tid og sted: 5. november 2018

Sted: Oslo/Aker Brygge; Felix konferansesenter

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER

Deltakeravgift: kr. 1.870,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)
1. Carlton Guldsmeden Hotel    Les om hotellet her

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

2. Scandic Solli Hotel    Les om hotellet her
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Middag: 
Ingen middag ved dette arrangementet

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2018

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
< 21 dager  > 10 dager før arrangementsdato; kr. 250,-
=10 dager > 7 dager; kr. 600,-
=7 dager > 2 dager; kr. 1000,-
= 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon/krav om betaling
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Arrangementet vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før arrangementet, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Blir tilgjengelig fra ca. 5. oktober

Organisasjon
Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

PROGRAM

Mandag, 5. november
Kl. 09:00 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 11:00
En introduksjon;

Pedagogisk ledelse og faglegging i barnehagen

Kl. 11:00 – 12:00
Barnehagen som en lærende organisasjon
Pedagogisk ledelse
Pedagogisk tenkning

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 14:30
Å utvikle en læringskultur

Metakommunikasjon og kommentatorkompetanse
Faglegging og pedagogisk dokumentasjon
Bruk av profesjonsspråk
Pedagogiske ledermøter
Daglig leder i skvis

Kl. 14:30 – 14:45
Kaffe/Te

Kl. 14:45 – 15:30
Reflekterte ansatte – muligheter for endring av pedagogisk praksis

Refleksjonsmøter

Fakturaadresse

Alle felter merket * er obligatoriske

DELTAKERE

Deltaker 1

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Flere deltakere

Deltaker 2

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Deltaker 3

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Deltaker 4

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Enda flere deltakere

Deltaker 5

ANNET
Meld meg som hoveddeltaker på nyhetsbrev