Laster Arrangementer

Den 9. nasjonale kongressen OPPVEKST finner sted 25.-27. november på Fornebu rett utenfor Oslo.
Kongressen har tidligere vært gjennomført i Trondheim, men er nå flyttet til Oslo-området.
Programkomiteen har vært samlet flere ganger for å få satt sammen et aktuelt og utfordrende program. I tillegg har de omkringliggende kommunene blitt invitert til å komme med aktuelle innspill til programmet.
Rådet for psykisk helse er samarbeidspartner, og programmet ønsker å vektlegge ulike utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse. Men, som vanlige kongresskonsept tilsier, vil også en rekke andre tema stå på programmet.

Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene «oppvekst», dvs alle som arbeider med barn og ungdom mellom 0-20 år er målgruppe. Under kongressen møtes deltakerne med ny kunnskap, nye forsknings- og behandlingsresultater, nye organisatoriske løsninger/eksempler, diskusjon av «best praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program.

Kongressprogrammet består av plenumsesjoner, kongresseminar og parallellsesjoner. Vi har invitert forelesere til plenum og kongresseminarene, mens parallellsesjonene er åpne for innsending av abstracts.  Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til og som bl.a. kan presenteres i parallellsesjonene. Les mer om abstracts og posters lenger ned.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig for å komme noen skritt videre.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av oppvekstfeltet, enten en arbeider med mindreårige barn, skolebarn eller ungdom. Meld deg på kongressen for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONGRESSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  TRYKK HER

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen oppvekstfeltet; helsesykepleiere, barnevernsarbeidere, ansatte i barneskolen, ungdomsskolen eller i videregående skole, ansatte i PPT, i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i BUP, RBUP eller andre institusjoner og organisasjoner hvor barn og ungdom mellom 0-20 år som får oppfølging. Selvfølgelig er universitet, høgskoler, forskningsmiljøer og andre relevante læringsmiljøer også en del av målgruppen.

Tid: 25. – 27. november

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 4.250,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.060,-

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  24. november  Nkr. 390,-
2 retters middag

2 = mandag, 25. november  Nkr. 520,-
3 retters middag

3= tirsdag, 26. november   Nkr. 920,-
3 retters middag, inkl. 1 glass musserende, hvitt/rødt
Konsert med en av Norges fremste bluesartister, Amund Maarud

Påmeldingsfrist: 27. september

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristens utløp. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.000,-
= 3 dager  <= 0 dager;  kr. 1500,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 1. oktober

Send inn poster og/eller abstracts
Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen hele oppvekstfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-postadresse: post@fagligforum.no Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for påmelding til abstract er satt til 15. oktober 2019. Vi vil kort tid etter sende deg en tilbakemelding til din påmelding til abstracts, les mer her (kommer). Sammendraget må vi ha innen 10. november.
Påmelding til posterutstilling; 10. november. Her ønsker vi en kort beskrivelse på inntil en halv A4-side om posterens budskap.

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

PROGRAM OPPVEKST-2019

På denne nettsiden vil du finne et absolutt oppdatert program.
I tillegg kan du printe ut/se på:

Hele programmet          TRYKK HER
Dag 1                           TRYKK HER
Dag 2                           TRYKK HER
Dag 3                           TRYKK HER

Mandag, 25. november

Kl. 09:00 – 11:00       
Registrering – Kaffe/Te
Utstilling

Kl. 11:00
Åpning

Kl. 11:00 – 11:20

Hvordan kan samfunnet hjelpe barn og unge å lage gode livsmestringsstrategier i oppvekstløpet?

Oppveksten er i sin natur en utprøvingstid der personligheten formes og man blir kjent med seg selv som menneske. Når barn og unge står i fare for å utvikle psykisk uhelse må kommunene stå klar med en systematisk, helhetlig oppvekstpolitikk. De unge trenger universelle og gjennomtenkte tiltak på tvers av tjenester. For at barn skal få være barn må de voksne ta dette ansvaret.
v/ generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse

Kl. 11:20 – 11:30 
Velkommen til oppvekst-2019!
Praktiske opplysninger
v/ ordstyrer Tor Inge Martinsen

Kl. 12:00 – 12:45
Generasjon prestasjon
v/ professor Ole Jacob Madsen, Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt

Kl. 12:45 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:30
Ungdomscoaching
-kraftfulle spørsmål og kreative verktøy i møtet med de unge,
v/ sertifisert coach Mia Börjesson, eget företag

Kl. 14:30 – 15:00
Status for internasjonal forskning om mobbing og sosiale medier.
Hva er det fremste av kunnskap i dag som kan gi et oss et håp om at vi er på vei mot å eliminere fenomenet?
v/ professor Jette Kofoed, Universitetet i Aarhus, Danmark

Kl. 15:00 – 15:30
Hvorfor gjør gutter det jevnt over dårligere enn jenter på skolen?
Er gutter mer sårbare enn jenter? Er skolen feminisert? Hva kan vi gjøre?
Hva bør vi gjøre?
v/ medl. av Stoltenbergutvalget og rådgiver Mats A. Kirkebirkeland, Civita

Kl. 15:30 – 16:00
Samtalen om campus gutter
Mats A. Kirkebirkeland i samtale med barnepsykolog Magne Raundalen     

Kl. 16:00 – 16:45
Kaffe. Te. SoftIce. PopCorn 


Seminarsesjon,  kl. 16:45 – 18:00

Seminar 1   Barn utsatt for vold
Hvordan oppdage vold i nære relasjoner?
Hvordan gripe inn?
Hvordan følge opp?
v/ spesialrådgiver Mary Vold og spesialrådgiver Ane H. Simonsen, begge  RVTS Øst 

Seminar 2   Internett og sosiale medier
Hva skjer i sosiale medier?
Hvordan kan vi sjekke ut hva som er der?
Gode eksempler på intervenering
v/ professor Jette Kofoed, Universitetet i Aarhus, Danmark    

Seminar 3   Bærekraft og livsmestring
Filosofering i skolen for å fremme elevers kritisk, kreative og omsorgsfulle tenkning.
– En praktisk tilnærming i et livsmestringsperspektiv
v/ førsteamanuensis Veronica Bergan og førsteamanuensis Kristin Emilie Willumsen Bjørndal, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet    

Seminar 4   Barnehagen i et mangfoldig samfunn
– samarbeid mellom barnehage og foreldre
– profesjonskunnskap vs. hverdagskunnskap
– den vanskelige foreldresamtale
v/ cand.polit Vibeke Glaser, DMMH     

Kl. 20:30
Tre retters kongressmiddag – Vi legger opp til en spennende nettverksmiddag.
Du kan «booke» møte/reservere bord med de du har lyst å diskutere oppvekst med!

Tirsdag, 26. november

Parallellsesjon A, B og C; kl. 09:00 – 12:30
Her vil du foreløpig kun finne overskrifter. Du kan melde inn ønske om å presentere et paper, uavhengig om overskriften passer eller ikke med din presentasjon. Overskrifter vil kunne endres, mens innholdet kommer etter hvert.

Parallell A 
Kl. 09:00 – 10:00
A-1      Fremtidens barnehage

A-2      Psykisk helse i skolen

A-3      Gode oppvekstmiljøer

A-4      Skolehelsetjenesten

A-5      Barn og unges utvikling
Seks perspektiver på barn og unges utvikling;
1) det pragmatiske perspektiv
2) det marxistiske perspektiv
3) det humanistiske perspektiv
4) det psykoanalytiske perspektiv
5) det behavioristiske perspektiv
6) det nevrobiologiske perspektiv
v/ professor Willy Tore Mørch, Universitetet i Tromsø

A-6 Oppvekst og utdanning i Asker kommune
 Fra universelle til individrettede tiltak
A-6-1  Temaplan og veileder; trygt og godt leke- og læringsmiljø i Asker kommune
v/ faglig rådgiver for skole/SFO Morten Håland, Asker kommune

A-6-2  Kvalitet i SFO; KulturSFO og IdrettsSFO
v/ faglig rådgiver for skole/SFO Morten Håland, Asker kommune

A-6-3  Rusforebygging og tiltak
v/ virksomhetsleder Nina Nordgaard, Asker kommune

A-7      Åpen post

Parallell B 
Kl. 10:15 – 11:15
B-1       Fremtidens skole

B-2       Psykisk helse i barnehagen

B-3       Barn og ungdom som sliter

B-4       Internett og sosiale medier
Barn og ungdom på nett – viktig kunnskap for ansatte barnehage og skole
v/ seniorrådgiver Bjarte Malmedal, Experis Ciber

B-5       Psykologisk Pedagogisk tilbud i barnehagen
PPTs systemrettede arbeid i barnehagen,
v/ førstelektor Monica Bjerklund, Dronning Mauds Minne Høgskole

B-6       Oppvekst og utdanning i Bærum kommune

B-7      Åpen post

Parallell
C 
Kl. 11:30 – 12:30
C-1       Digitale verktøy

C-2       Foreldremedvirkning

C-3       Folkehelse og livsmestring

C-4       Barnehageledelse
C-4-1     Barn trenger gode barnehager, gode barnehager trenger god ledelse, og god ledelse forutsetter at den gode barnehagelederen har grunnleggende kunnskap om organisasjon og ledelse. Barnehagelederen skal være synlig, lede det målstyrte arbeidet og motivere medarbeiderne til innsats.
v/ professor Kjell Aage Gotvassli, Dronning Mauds Minne Høgskole

C-5       Yoga og livsmestring
Yoga, livsmestring og fysisk aktivitet i barnehage og skole
Hvordan kan du ta i bruk yoga som verktøy, innenfor tema livsmestring og inn som en del
av daglig fysisk aktivitet i både barnehage og skole,
v/ terapeut Isabelle Schjelderup, Heartlight one

C-6      Oppvekst og utdanning i Drammen kommune

C-7      Barn og unges psykiske helse
Alle har en psykisk helse – Mestringsstrategiene vi lærer som barn og unge i møte med livsutfordringer blir med oss videre. Hva skjer når strategiene vi tar med
oss inn i voksenlivet ikke fungerer? Hvordan kan vi underbygge barn og unges forståelse av seg selv og sitt eget liv for å styrke dem i oppveksten og videre i livet? Og hvordan kan vi ruste barn og unge i møte med barnefattigdom og risiko for marginalisering?

Rådet for psykisk helse har siden 1990- tallet jobbet systematisk for å sikre at grunnskolen kan ha et undervisningstilbud om psykisk helse til elever på ungdomstrinnene. I denne parallellsesjonen vil vi presentere skoleprogrammet Alle har en psykisk helse – en mestringsorientert undervisningspakke med et gjennomgående helseperspektiv der ungdommene gjennom samtaler og problemløsing i grupper tilegner seg kunnskap om psykisk helse, hjelpeapparatet og hvordan de kan hjelpe en venn som strever psykisk. Hovedtemaene er identitet og selvforståelse, ensomhet og frykt for det ukjente.
v/ Hege Helene Bakke og Charlotte Lundgren, Rådet for psykisk helse

C-8     Åpen post

Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 16:15
Hvordan legge til rette for bedre psykiske helsetjenester for barn og ungdom?
Hva kan jeg gjøre og hvordan vil vi bidra?
Forandringsfabrikken har systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med bl.a. psykiske helsetjenester, og håper gjennom barn og unges erfaringer og råd å påvirke til tjenester som oppleves trygge og nyttige.
Vi har invitert til dialog mellom proffer og sentrale myndighetspersoner;
Byråd Inga Marte Thorkildsen, SV, Oslo kommune
Ordfører Lene Conradi, H, Asker
Komiteleder Kristin Ørmen Johnsen, H, Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Adm. dir. Anne Lindboe, Private Barnehagers Landsforbund
Kommunaldirektør for velferd, Kristin Nilsen, Bærum kommune

Kl. 13:45 – 14:45
Innspill fra proffer, Forandringsfabrikken

Kl. 14:45 – 15:45
Innspill fra sentrale myndighetspersoner – samtale med proffer fra Forandringsfabrikken

Kl. 15:45 – 16:15
Gruppesamtalen
v/ inviterte ungdom og psykologspesialist og tidl. barneombud Reidar Hjermann, Sykehuset i Vestfold HF, BUPA Tønsberg

Kl. 16:15 – 16:45
Kaffe. Te. SoftIce. PopCorn

Kl. 16:45 – 17:15
Innovasjon og tjenestedesign innen oppvekstområdet,
v/ rådgiver Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten, Bærum kommune

Kl. 17:15 – 17:45
Hvordan hus, byrom og planlegging kan legge til rette for barn og unges psykiske helse,
v/ sjefkurator og Post Doctoral Researcher, Cecilie Sachs Olsen, Oslo Arkitektur Triennale 2019/British Acadamy, Royal Holloway, University of London (Venter på svar)

Kl. 20:15
Tapas og Blues
Konsert med Amund Maarud

Vil vi sterkt anbefale konserten med Amund Maarud. Vi serverer tapas og bluesmusikk og garanterer god stemning!

Amund Maarud, 37 år og en av Norges fremste blues/rockemusiker (gitar og vokal) og låtskriver fra Nes i Akershus. Han har på egen hånd
kreert sjangeren norsk nu-blues. Han er også kjent som soloartist og som frontfigur i rockebandet The Grand (2005–2010) og duoen Morudes (2010–) med broren Henrik.

Amund Maarud er kjent for mange som en av Norges beste bluesgitarister. Han har turnert innland og utland med ulike band, til stor begeistring fra så vel publikum som pressen. Konsertene blir uten unntak beskrevet som forrykende live-show som kombinerer ulike elementer fra blues til psykedelisk rock.

Sammen med Henrik Maarud på slagverk startet han som seksåring MaarudKara. Bandet kom på andreplass i Talentiaden på NRK i 1997 og ga året etter ut albumet First Blues på Tylden & Co.

I 2000 startet han solokarriere backet opp av bandet
Amund Maarud Band, fortsatt med broren Henrik som trommeslager og med blues på repertoaret. Bandet ga ut to album (Ripped, Stripped & Southern Fried (2003) og Commotion (2004)), og ble nominert til Spellemannprisen 2003 i klassen blues/country for debutalbumet Ripped, Stripped & Southern Fried.

Sammen med broren Henrik startet han i 2010 duoen Morudes og startet rundt årsskiftet 2010/2011 et nytt soloprosjekt under eget navn. Soloprosjektet har et musikalsk uttrykk som ligger nærmere tradisjonell gitarblues. For soloalbumet Electric fikk han Spellemannprisen 2011 i klassen blues.
Vi venter på ny skive! Amund har hatt konsert for kongressdeltakerne ved Rus og Psykisk helse-2016 og 2018, Psykisk helse-2017 og ved Oppvekstkongressen i november, -til stor begeistring. Vi er ikke redde for å garantere for en stor kveld!

Sammen med Lars Horntveth og Gard Nilssen startet han i 2017 bandet Amgala Temple som ga ut Spellemannominerte albumet Invisible Airships i 2018.

Amund Maarud debuterte som skuespiller i filmen Kommandør Treholt og Ninjatroppen som hadde premiere i august 2010. Han er medeier i Snaxville Studio. Og i november 2019 har han to forestillinger på Nasjonalteateret. Har vært «husartist» ved flere av Faglig Forums arrangement.

Onsdag, 27. november

Kl. 09:00 – 09:45
«Alt jeg skylder deg er juling» – om ungdomsvold i litterære fortellinger
v/ forfatter Arne Svingen

Kl. 09:45 – 10:15
Influenseres påvirkning og unge jenters refleksjoner,
v/ universitetslektor Lene B. Vaala, Universitetet i Agder  


Kl. 10:15 – 10:45
Utsjekking –  Kaffe/Te/SoftIce

Kl. 10:45 – 11:15
«En pille for alt som er ille?
– ungdommers forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler
v/ førsteamanuensis Siv Skarstein og psykiater og førstelektor Anne Kristine Bergan, OsloMet – Storbyuniversitetet   

Kl. 11:15 – 12:15
Atferdsproblemer i barnehage og skole
Forfatter og psykolog  Bo Hejlskov Elvén, Sverige

Kl. 12:15 – 12:30
Trekning av bokpremier

Kl. 12:30 – 13:30
Betydningen av pedagogisk praksis i barnehagen og læringsmiljø i skolen,
v/ forsker Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet

Kl. 13:30 – 14:00
Tull og tøys på ramme alvor, – det er det det handler om i barnehagen,
v/ dosent Sonja Kibsgaard, Dronning Mauds Minne Høgskole

Kl. 14:00 – 14:15
Perspektiver
v/ barnepsykolog, Magne Raundalen,   


Kl. 14:00   Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn