Laster Arrangementer

Den første Nasjonale kongressen KREFT finner sted 6.-8. januar 2020.
Faglig Forum har tatt initiativ til kongressen, og i programkomiteen er det fagfolk fra Oslo universitetssykehus, Fransiskushjelpen i Oslo, Kreftforeningen, OsloMet og Oslo kommune. Kongressprogrammet reflekterer noe av den bredden fagfeltet står overfor. Med fokus på utvalgte områder, et utvalg forskningsresultater og et utvalg av ny og fremtidsrettet behandling. Vi har blant annet hentet inspirasjon fra ASCO-kongressen 2018 og 2019.

Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene onkologi og palliasjon kan møtes med ny kunnskap, nye forsknings- og behandlingsresultater, nye organisatoriske eksempler, diskusjon av «best praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program.

Kongressprogrammet består av plenumsesjoner, kongresseminar og parallellsesjoner. Vi har invitert forelesere til plenum og kongresseminarene, mens parallellsesjonene er åpne for innsending av abstracts.  Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til og som bl.a. kan presenteres i parallellsesjonene. Les mer om abstracts og posters lenger ned.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig for å komme skritt videre.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av onkologifaget, i moderne palliasjon og i nye organisatoriske samarbeidsrelasjoner. Meld deg på kongressen for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONGRESSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  TRYKK HER

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen onkologi- og palliasjonsfeltet.
Onkologi og til dels palliasjon er store fagfelt som er inndelt i mange organspesifikke spesialiteter. Kongressprogrammet vil derfor gi hver enkelt selv et grunnlag til å mene om kongressen er faglig viktige og interessant. Vi synes derfor det er vanskelig å peke på spesielle målgrupper framfor andre. Men vi tror og håper at kongressen vil gi et verdifullt faglig tilskudd til allmennleger, til ulike typer av kreft- og smertelindrende team, til kreftsykepleiere og kommuneleger i kommunehelsetjenesten, til ansatte i kommunenes omsorgstjenester. Vi tror også at mange profesjonsarbeidere innen spesialisthelsetjenesten vil ha utbytte av kongressen; ansatte ved onkologisk avdeling, ved palliativ avdeling, ved medisinske- og kirurgiske sengeavdelinger, men også ansatte ved de mange spesialavdelingene. Ansatte i høgskolesystemet, innen forskning og utvikling og ved universitetene er også blant de vi tenker på vil ha nytte av kongressen.

Tid: 6. – 8. januar 2020

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 4.240,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  5. januar  Nkr. 390,-
2 retters middag

2 = mandag, 6. januar  Nkr. 520,-
3 retters middag

3= tirsdag, 7. januar   Nkr. 940,-
3 retters middag, inkl. 1 glass musserende, hvit + rød
Konsert med en av Norges fremste bluesartister, Daniel Eriksen

Påmeldingsfrist: Fortsatt mulig å melde seg på

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.000,-
= 3 dager  <= 0 dager;  kr. 1500,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 15. november

Send inn poster og/eller abstracts
Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen hele oppvekstfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-postadresse: post@fagligforum.no Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for påmelding til abstract er satt til 15. november 2019. Vi vil kort tid etter sende deg en tilbakemelding til din påmelding til abstracts, les mer her.
Sammendraget må vi ha innen 10. desember

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

PROGRAM

Printversjon, alle dager      TRYKK HER
Printversjon, dag 1            TRYKK HER
Printversjon, dag 2            TRYKK HER
Printversjon, dag 3            TRYKK HER

Mandag, 6. januar

PLENUMSESJON 1
Kl. 11:00 – 16:00

Kl. 09:00 – 11:00
Registrering

Kl. 11:00 – 11:20
Nasjonal politikk for kreftområdet
v/ statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 11:20 – 11:50
Kreft som samfunnsutfordring – Kreftforeningen som pådriver
v/ generalsekretærAnne Lise Ryel, Kreftforeningen

Kl. 11:50 – 12:00
Velkommen til kongress!
v/ møteleder Tor-Inge Martinsen

Kl. 12:00 – 12:30
Kreft som samfunnsutfordring – Kreftregisteret som dokumentasjonskilde
v/ direktør Giske Ursin, Kreftregisteret

Kl. 12:30 – 14:00
LUNSJ

Kl. 14:00 – 14:45
Utvikling av kreftbehandling, -en innsats på flere plan. Veien hit vi er nå,
v/ spesialist i onkologi og professor emeritus Olbjørn Harald Klepp

Kl. 14:45 – 15:15
Kreftoverlevere
v/ Ph.D, seniorforsker Astri Syse, Statistisk Sentralbyrå (tidl. Kreftregistret) 

Kl. 15:15 – 16:00
Ingenmannsland
– for oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske,
v/forfatter og kreftoverlever Håvard Aagesen

Kl. 16:00 – 16:45
Kaffe/Te – SoftIce – PopCorn

Kl. 16:45 – 18:00
KONGRESSEMINAR 1 – 5

KS-1
Fremtidens kreftbehandling

Ny forskning, – nye perspektiv
v/ overlege og avdelingssjef Andreas Stensvold, Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold HF

KS-2
Seneffekter

Omfang og oppfølging.
v/ seksjonsleder dr. med. Cecilie E. Kiserud,
Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

KS-3
Livsstilsfaktorer og kreft
Ernæring- Fysisk aktivitet – Fedme – Tobakk – Alkohol – Soling
v/ klinikkleder og professor Sigbjørn Smeland, Oslo universitetssykehus HF

KS-4
Kommunehelsetjenesten

Kreftbehandling og palliasjon i kommunehelsetjenesten
v/ kreftkoordinator Helle Christensen og Oddfrid Nesse, Bydel Frogner, Oslo kommune

KS-5
Teknologi

Velferdsteknologi for kreft- og palliasjonspasienter i kommunehelsetjenesten
v/ prosjektleder Kari Eidnes Bjørkheim,
Vestlandsprosjektet- saman for velferdsteknologi

 Kl. 20:00
Kongressmiddag


Tirsdag 7. januar

PARALLELLSESJON A, B, C
Kl. 09:00 – 12:45

Kl. 09:00 – 10:00 Parallellsesjon A

A-1         Prostata
Symptomatikk og diagnostikk. Behandling og oppfølging
v/ overlege dr. med Viktor Berge, leder av forskningsgruppen prostatakreft,
Urologisk avd. OUS HF, Ullevål

A-2        Bryst 
Status for brystkreft i Norge. Diagnose, behandling, prognose
v/ overlege og professor Bjørn Naume, OUS HF, Ullevål og leder av NBCG – Norsk Bryst Cancer Gruppe

A-3        Velferdsteknologi
Bruk av ny teknologi i eget hjem; palliasjon og kreftbehandling
v/ velfærdsteknologichef/ head of health and assisted living technologies Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus kommune  

A-4        Forskning og utvikling
For innsending av abstracts

A-5        Kommunehelsetjenesten
Hjemmetid og livskvalitet
v/ avdelingssykepleier Anne Kristine Sørvald Espegren, Fransiskushjelpen

A-6       Palliasjon
For innsending av abstracts

A-7       Åpen post
For innsending av abstracts, valgfritt tema
 

Kl. 10:00 – 10:30
Kaffe/Te – SoftIce – PopCorn

Kl. 10:30 – 11:30 Parallellsesjon B

B-1          Mage – Tarm
Screening og diagnostikk. Behandling, prognose og oppfølging
v/ overlege Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus

B-2          Bryst
For innsending av abstracts

B-3          Velferdsteknologi
For innsending av abstracts

B-4          Malignt melanom
Diagnostisering, behandling og oppfølging
v/
overlege Martha Nyakas, Radiumhospitalet, OUS HF

B-5          Livsstilsendring
B-5-1       Røykeslutt i kreftbehandling
Forskningsprosjektet «Røykeslutt i kreftbehandling» skal kartlegge hvor mange som slutter å røyke i forbindelse med kreftbehandling. I tillegg vil vi undersøke hvor mange pasienter som slutter å røyke når de får tilbud om å delta i et røykesluttprogram i forbindelse med behandling. Andelen som slutter å røyke sammenliknes med røykesluttandelen blant pasienter som ikke får dette tilbudet. Alle pasienter som røyker eller som nylig har sluttet å røyke kan delta i studien. Studien kan bidra til at hjelp til røykeslutt blir en del av pakkeforløp for kreft og integrert del av kreftbehandlingen i Norge. Selve studien gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med Kreftforeningen, Oslo universitetssykehus, Ålesund sjukehus, St. Olavs hospital, Nordlandssykehuset – Bodø, Sørlandet sykehus og Haukeland universitetssjukehus. Kreftforeningen har prosjektledelsen.
v/ spesialrådgiver Kristin Byrkje, Kreftforeningen

B-6         Palliasjon
Ernæringsregimer. Hva er riktig, -og hva er feil ernæring?
v/ klinisk ernæringsfysiolog Astrid Pedersen, avd. Hospice, Lovisenberg Diakonale sh

B-7         Mentorskapsprogrammet
Oppfølging etter behandling
v/ sykepleier
Charlott (Lotta) Maria Rosenqvist Våde, OUS HF     


Kl. 11:45 – 12:45 Parallellsesjon
C

C-1        Lunge
Lungekreft. Status og behandlingsregimer
v/ overlege/professor Stein Harald Sundstrøm, St. Olavs Hospital HF/NTNU   

C-2         Gynekologisk kreft
En statusgjennomgang
v/ overlege, dr. philos Ane Gerda Zahl Eriksson, Radiumhospitalet, OUS HF

C-3         Velferdsteknologi
For innsending av abstracts

C-4          Åpen post
For innsending av abstracts, valgfritt tema

C-5         Spesialisthelsetjenesten
For innsending av abstracts, valgfritt tema

C-6         Palliasjon
For innsending av abstracts

C-7        Seksualitet og kreft
Seksualitet hos kreftoverlevere
v/ spesialsykepleier i onkologi, spesialist i sexologisk rådgiving NACS Randi Gjessing, Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus
                                               

Kl. 12:45 – 13:45
Lunsj


PLENUMSESJON 2
Kl. 13:45 – 18:15

Kl. 13:45 – 14:15
Genteknologi og fremtidens medisin,
Genteknologi skaper et paradigmeskifte innen medisinsk diagnostikk og sykdomsbehandling. Det vil utfordre fremtidens helsetjeneste. Mulighetenes muligheter innenfor budsjettrammen?
v/ direktør Ole Johan Borge, Bioteknologirådet

Kl. 14:15 – 14:45
Kreft og palliasjon i faglig perspektiv,
v/ overlege Eva Gravdahl, Vestre Viken HF, Bærum sykehus

Kl. 14:45 – 15:15
Kreft i et pasientrettslig perspektiv
Brukermedvirkning og rettigheter
v/ pasientombud Anne-Lise Kristiansen, PoBo Oslo og Akershus

Kl. 15:15 – 15:45
Kaffe/Te – SoftIce – PopCorn

Kl. 15:45 – 16:30
Kreft i kommunalt perspektiv

– Pakkeløp Hjem,
v/ faglig leder Hanna B. Baardsen, Kreftomsorg Rogaland

– Kreftkoordinator, -en lokal spesialist,
v/ kreftkoordinator Bente Schi Nordvold, Nes kommune

Kl. 16:30 – 17:00
Kreft i filosofisk perspektiv,
v/ forsker og filosof Henrik Syse, Institutt for fredsforskning (PRIO) 

Kl. 17:00 – 17:30
Fastlegens utfordringer i behandling av personer med kreft eller behov for palliasjon,
v/ NN

Kl. 17:30 – 18:15
Politikk og fag, -perspektiver for fremtiden
Samtale mellom Geir Jørgen Bekkevold (KrF) , leder av Stortingets helse- og omsorgskomite
og helsepolitisk talskvinne og medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite,
Ingvild Kjerkol (Ap). Vi vil også invitere inn 1-2 øvrige samtalepartnere   

Kl. 19:45; Vi møtes til mingling og ett glass
Kl. 20:15; TAPAS OG BLUES
Kl. 21:30; Konsert med Daniel Eriksen 

Vi serverer;Tapas av beste kvalitet  —  Blues av ypperste klasse


Onsdag, 8. januar
PLENUMSESJON 3
Kl. 09:00 – 13:30

Kl. 09:00 – 09:30
Det står til liv
v/ forfatter Siri Økland

Kl. 09:30 – 10:00
Praktisk forskning

Ny behandling gir bedre prognose
v/ dr. med. kreftlege Odd Terje Brustugun, onkologisk avdeling, Drammen sykehus,  Vestre Viken HF

Kl. 10:00 – 10:30
Kaffe/Te – SoftIce – PopCorn
Utsjekking

Kl. 10:30 – 11:00
Resultater av ny forskning på prostatakreft, -og fremtidige perspektiver,
v/ forsker og professor Fahri Saatcioglu, Universitetet i Oslo

Kl. 11:00 – 11:30
Når kommer kreftvaksinen?
v/ NN

Kl. 11:30 – 12:00
Samvalg

Samvalg – en sentral brikke i pasientens helsetjeneste
v/ spesialrådgiver Simone Kienlin, avd. for Samhandling og Bruker-medvirkning, Helse Sør-Øst RHF / Ph.d. student Universitetssykehuset i Nord-Norge/UiT.

Kl. 12:00 – 12:30
Samhandlingsreformen i onkologisk og palliativt perspektiv
,
v/ samhandlingsdirektør Tor Åm, St. Olavs Hospital HF

Kl. 12:45 – 13:15
Viktig kunnskap om ernæring og kreft

v/ professor Rune Blomhoff, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Kl. 13:15 – 13:30
Avslutning

Kl. 13:30
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn