Laster Arrangementer

Diskusjonen og fokus på barn og unges helse har skutt fart de senere årene. Fra et fokus med forebyggingsperspektiv på ernæring og kosthold, hygiene og vaksinasjonsprogram, er nå fokus mer dreid mot oppvekstvilkår, psykisk helse og folkehelseperspektiv.

Dette ønsker vi rette fokus mot når vi inviterer til ny konseptkonferanse om barn og unges helsetjeneste.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste er sentrale satelitter i en velfungerende kommunehelsetjeneste. Helsesøstre, som nå skal bytte yrkestittel til helsesykepleiere, er sentrale yrkesutøvere med bred spesialkompetanse. Fagområdet krever stadig påfyll av ny kunnskap for å forbedre.

Samarbeid, samhandling og kompetanseutvikling på tvers av profesjoner, gir en mer sammensatt tjeneste til barn og unge i lokalmiljøet. Helsestasjon og skolehelsetjeneste er de viktigste inngangsporter til kommunens øvrige tjenester, og hvordan tilbudet er organisert og sammensatt vil også avspeile tilgjengeligheten til andre tjenester som psykolog, lege, PPT og barnevern.

Konferansen ønsker å gi deltakerne best mulig kunnskap gjennom spesielt utvalgte forelesere. Vi er spesielt stolte av å kunne vise filmen Føniks, og høre filmskaper Camilla Strøm Henriksens egne erfaringer. Men også hva ny forskning, ny erfaringsbasert kunnskap og sentrale politiske føringer for fremtidens helsefremmende- og forebyggende tjenester gir av perspektiv for denne delen av kommunehelsetjenesten.
Det vil også opprettes to satelittstasjoner, hvor utstillere og produktutviklere presenterer praktiske hjelpemidler.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONFERANSEN. TAKK!

Faktaark som pdf: KOMMER

Målgruppe:
Helsesykepleiere (helsesøstre) på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, ansatte i barnevernet, i PP-tjenesten, ved høgskoler og universitet og andre med interesse for barn og unges helse.

Tid: 28. – 29. januar 2019

Sted: Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER

Deltakeravgift: kr. 3.110,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet) (kun ett alternativ)
1. Quality Hotel Expo

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Middag, 27. januar,  kr. 450,-
2. Middag, 28. januar, kr. 490,-

Påmeldingsfrist: 1. desember 2018

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
< 21 dager  > 10 dager før arrangementsdato; kr. 250,-
=10 dager > 7 dager; kr. 600,-
=7 dager > 2 dager; kr. 1000,-
= 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon/krav om betaling
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Arrangementet vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før arrangementet, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Blir tilgjengelig fra ca. 10. september

Organisasjon
Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

Mandag, 28. januar

Kl. 09:15 – 10:00
Registrering
Kaffe

Kl. 10:00 – 10:15
Introduksjon til kommunalt helsearbeid for barn og unge

Kl. 10:15 – 10:45
Helsetjenester for barn og unge i en fremtidig kommunehelsetjeneste. Hvilke politiske føringer ønsker regjeringen for helsefremmende- og forebyggende tjenester for lokalbefolkningen?
v/ statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 10:45 – 11:15
Nytt navn og nye muligheter; Utvikling av helsesøsterprofesjonen som helsesykepleiere,
v/ leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo, NSF’s landsgruppe av helsesøstre

Kl. 11:30 – 12:15
Helsesøster bruker program for foreldreveiledning aktivt i praksis,
v/ universitetslektor Berit Margrethe Sandvik, Universitetet i Sørøst-Norge

Kl. 12:15 – 13:15
Lunsj

Kl. 13:15 – 13:45
Helsestasjon og skolehelsetjeneste i et folkehelseperspektiv,
v/ forsker Pål Surén, Folkehelseinstituttet, avd.for barns utvikling og helse

Kl. 13:50 – 14:30
Satelittstasjon 1

Presentasjon av ny teknologi og aktuelle produkter/hjelpemidler
Kaffe – Te – SoftIce

Kl. 14:30 – 16:00
Hva bør vi se etter, – og hva kan vi gjøre; Psykisk helse i et oppvekstperspektiv
– å ha god livskvalitet som barn
– å møte mellommenneskelige utfordringer i barneskolen
– å være rustet til en krevende ungdomstid
– barn og unge som pårørende
v/ universitetslektor og psykiater Anne Kristine Bergem, OsloMet

Kl. 19:30  
Middag

Tirsdag, 29. januar

Kl. 09:00 – 11:00
Jill og lillebroren Bo vokser opp hos sin mor som ikke mestrer omsorgsrollen, og barna må ta ansvar  i altfor ung alder. De har måttet lære seg å håndtere moren Astrids plutselige humørsvingninger og skjøre selvtillit….
Føniks, en film av Camilla Strøm Henriksen
Filmen handler først og fremst om barn som må ta voksenrollen i for ung alder. Den handler om konflikten mellom ansvaret barn påtar seg, og de behovene de har som barn, men som de ikke blir møtt på. Filmen beskriver den komplekse dynamikken i en familie der rollene er byttet om. Der barna blir de små voksne.
Etter filmen inviterer vi til samtale med filmskaper Camilla Strøm Henriksen.   Se mer omtale her (kommer)

Kl. 11:10 – 11:45
Satelittstasjon 2

Kaffe – Te – SoftIce

Kl. 11:45 – 12:45
Hvordan kan helsesøster bidra til å oppdage og forebygge psykiske plager hos ungdom
Hvordan kan helsesøster bidra til å avdekke familievold hjemme hos barn og ungdom,
v/ helsesøster Tove Ingeborg Sand og helsesøster Vanja Haug, Oslo kommune, bydel Østensjø

Kl. 12:45 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:30
«Ting og teknikker triste og sinte ungdommer har lært meg om behov for helsehjelp»?
v/ psykologspesialist/avd. sjef Svein Øverland, St. Olavs Hospital HF

Kl. 14:30 – 15:00
Utfordringer i helsestasjonen og i skolehelsetjenesten – hva gjør vi med det?
– når barnet/ungdommen får for lite søvn
v/ høgskolelektor Nina Misvær, OsloMet

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn