Laster Arrangementer

Brukermedvirkning i offentlig sektor er et nytt kurs i Faglig Forum-regi basert på kunnskap og innsikt som sosionom Krishna Chudasama presenterer i sin siste bok.

Brukermedvirkning har vært på dagsordenen i moderne tid, -i hvert fall de siste 50 årene. Fortsatt diskuteres innhold og rekkevidde av brukermedvirkning. Likeledes hvordan brukeren innen ulike områder skal bestemme. Brukermedvirkning vil på mange måter konkurrere med faglige vurderinger, faglige skjønn og faglige råd. Det er derfor et spennende og viktig tema vi nå har laget kurs om.

Kurset er i hovedsak praktisk innrettet, men med teoretisk fundament og akademisk begrunnet. Men brukermedvirkning i seg selv handler om forholdet mellom den kunnskapsrike/profesjonelle og «pasienten» med best kunnskap om seg selv. Det er ofte et sterkt:svak forhold, hvor den sterke må vise frem mer en profesjonell kunnskap, nemlig å lytte og tilpasse brukerforventninger som en del av den totale samhandling mellom to parter.
Kurset vil fokusere på hvordan hjelperen kan påvirke brukeren til medvirkning, og gjennom dette samarbeidet oppnå bedre resultater. Ulike dilemmaer med brukermedvirkning vil bli diskutert, og deltakernes egne erfaringer og synspunkter vil bidra til at kurset også har fokus på prosessutvikling. Kurset avsluttes med en nøye gjennomgang av deltakernes erfaringer, foreleserens erfaringer og de dokumenterte kunnskaper som i dag finnes i litteraturen.

Krishna Chudasama

Krishna Chudasama er sosionom med master i sosialt arbeid. Hun har vært statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet og medlem medlem av formannskap og bystyret i Fredrikstad kommune for Arbeiderpartiet. Hun har erfaring med offentlig sektor som politiker, sosialarbeider, bruker og sosialombud i Fredrikstad. Gjennom mange års praksis i feltet har hun vært opptatt av å ivareta brukerne og har formidlet brukererfaringer i ulike fora. Chudasama har markert seg sterkt blant annet som leder for likestillingsutvalget i Fredrikstad kommune og som medlem av det regjeringsoppnevnte kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM).

Les mer om Krishna Chudasama – TRYKK HER

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET!   TAKK

Faktaark som pdf: TRYKK HER

Les bokpresentasjon: TRYKK HER

Les bokanmeldelse i tidsskriftet Fontene: TRYKK HER

Målgruppe:
Helse, omsorg og sosialpersonell som arbeider innen offentlig sektor, ansatte i NAV og andre med brukerkontakter i sitt daglige arbeid. Organisasjonsansatte som ønsker å lære mer om brukermedvirkning og andre som vil bli inspirert i et viktig, men vanskelig område.

Tid og sted: 14. – 15. januar 2019

Sted: Oslo/Aker Brygge; Felix konferansesenter

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER

Deltakeravgift: kr. 3.100,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)
1. Carlton Guldsmeden Hotel, Parkveien

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Påmeldingsfrist: 15. desember 2018

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
< 21 dager  > 10 dager før arrangementsdato; kr. 250,-
=10 dager > 7 dager; kr. 600,-
=7 dager > 2 dager; kr. 1000,-
= 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon/krav om betaling
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Arrangementet vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før arrangementet, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Blir tilgjengelig fra ca. 10. september

Organisasjon
Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Mandag, 14. januar

Kl. 09:00 – 10:00
Registering
Kaffe/Te

Kl. 10:00 – 10:45
Introduksjon til kurset
* Sentrale bestemmelser for brukermedvirkning og veiledning/rådgivning
* Å tenke prosess med bruker; brukermedvirkning, profesjonelt arbeid og rådgivning

Kl. 11:00 – 11:45
Utviklingstrekk ved brukermedvirkning
* Endring av klientbegrepet
* Endring av sosialarbeiderrollen
* Endring av lover og retorikk i politikken
* Endring til mer digitalt samfunn
* Endring av begrepsbruken?

Kl. 12:00 – 13:00
Vi jobber i grupper
* Erfaringer og muligheter med brukermedvirkning, jfr §42 og §43 i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

  • § 42.Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker
    Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker.
    Det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener.
  • 43.Innhenting av opplysninger
    Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med tjenestemottaker eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen.
    I saker som gjelder tjenester etter denne loven, kan kommunen kreve opplysninger fra andre offentlige organer. Like med offentlige organer regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Har tjenestemottaker ikke samtykket i at opplysningene blir innhentet, skal spørsmålet om opplysningene kan gis uten hinder av taushetsplikt, avgjøres etter de taushetsbestemmelser som gjelder for avgiverorganet. Endres ved lov 22 juni 2018 nr. 68(ikr. 1 okt 2018

Kl. 13:00 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:45
Oppsummering av gruppearbeid
* Refleksjon

Kl. 14:45 – 15:00

Kaffe/Te

Kl. 15:00 – 15:45
Rett og plikt – brukermedvirkning i offentlig sektor
Diskusjon – Eksempler

Tirsdag, 15. januar

Kl. 09:00 – 09:45
Når brukermedvirkning skal være det førende prinsipp i hjelpeprosesser
* Hva innebærer dette?
* Praktisk gjennomføring
* Individuelle behov og individuell behandling
* Etiske problemstillinger?

Kl. 09:45 – 10:00
Kaffe/Te

Kl. 10:00 – 10:45
Brukermedvirkningsmodeller
* Former for brukermedvirkning
* 100% brukermedvirkning eller kun 50%
* Brukerperspektivet – brukerdialogen – brukerinnflytelsen

Kl. 10:45 – 12:00
Gruppeoppgave;
* Fra ditt arbeidssted: hvilke rutiner og erfaringer har dere med brukermedvirkning
* Fra ditt arbeidssted: hvilken «offisiell» policy har dere for brukermedvirkning?
* Fra de andre gruppemedlemmenes erfaring: Hva er felles og hva er forskjellig?
* Kan gruppene enes om en miste felles enighet om hvordan brukermedvirkning skal utvikles?

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 13:45
Oppsummering og presentasjon av gruppearbeid
Analyse: Hva kan vi lære av dette?
Forslag til nye rutiner og ny arbeidsform?

Kl. 13:45 – 14:00
Kaffe/Te

Kl. 14:00 – 15:00
Brukermedvirkning i offentlig sektor – mange interesser og spenningsfelt
* Hjelp og kontroll
* Individ og samfunn
* Teori og praksis
* Digitale instrumentelle verktøy og personlige kontakt

Kl. 15:00 – 15:30
Avslutning og oppsummering
* Hva innebærer faglig forsvarlige tjenester?
* Sjekklister/evaluering for faglig forsvarlig tjenester

Refleksjon: Hvordan kan skjønnsmessige avgjørelser gi høy grad av brukermedvirkning?

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn