Laster Arrangementer

Samarbeid mellom barnehage og skole er i utgangspunktet en grunnleggende arena hvor barn i oppvekstalderen blir fulgt opp. De fleste har et problemfritt løp mellom barnehage og skole, men det finnes også en rekke barn som trenger spesiell oppfølging. Barn og unge som møter ekstra utfordringer i barnehage og skole, og hvor aktørene/de profesjonelle må følge opp disse barna på en helt annen og individuell måte. Det er dette denne konferansen handler om. Hva er det som faktisk hindrer godt samarbeid, og hvordan kan vi forbedre og styrke samarbeid, kommunikasjon og samhandling?

Konferansen ønsker å vise hvordan en kan oppnå en felles forståelse og komme fram til hensiktsmessige mål og tiltak. Det er viktig å sikre gode overganger i utdanningsløpet, og sammen må lærere og hjelpeapparat sikre at ingen faller utenfor. Det finnes grunnleggende kompetanse i alle samarbeidende ledd for å sikre at alle barn får utnyttet sitt utviklings- og læringspotensiale i både barnehage og skole. Gode relasjoner mellom voksne og barn styrker tillitsforholdet dem imellom og øker barnets motivasjon for læring og utvikling.

Konferanseprogrammet er i hovedsak inspirert av boka med samme navn som konferansen, og med førsteamanuensis Heidi Omdal og professor Ragnar Thygesen som redaktører.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET. TAKK!

Faktaark som pdf: TRYKK HER (Kommer)

Målgruppe:
Ansatte i barnehage og skole, fortrinnsvis ledere og mellomledere, fagfolk med pedagogisk utdanning, spesialpedagogisk utdanning eller utdanningsvitenskap, ansatte i PP-tjenesten, ansatte med ansvar for minoritetsbarn med tilpasningsvanskeligheter og ellers de som ønsker oppdatert kunnskap innen fagfeltet.

Tid og sted: 8. – 9. november  2018

Sted: Oslo, Felix konferansesenter, Aker Brygge

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: kr. 3.360,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj, kaffe/te, dokumentasjon og annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)
1. Carlton Guldsmeden Hotel:

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
Ved dette arrangementet serveres det ikke felles middag

Du kan lese mer om hotellet ved å TRYKKE HER

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri flybilletter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
< 21 dager  > 10 dager før arrangementsdato; kr. 250,-
=10 dager > 7 dager; kr. 600,-
=7 dager > 2 dager; kr. 1000,-
= 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon/krav om betaling
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Arrangementet vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før arrangementet, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Blir tilgjengelig fra ca. 10. september

Organisasjon
Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER


Torsdag, 8. november

Kl. 08:45 – 09:15
Registering – Kaffe/Te

Kl. 09:15 – 09:20
Velkommen til konferanse om samarbeid mellom barnehage og skole, – en konferanse som skal fokusere på mulighetene for å styrke kommunikasjonen mellom profesjonene innenfor sektorene,
v/ konferanseleder Jan Bølstad

Kl. 09:20 – 10:00
Introduksjon til konferansen – profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med spesielle behov
* Status presens – og fremtidige behov     * Hvordan bygge kapasitet i institusjonene?
* Samarbeid i barnehage og skole              * Barn og unge med ekstra utfordringer     * Innovasjon
v/ førsteamanuensis Heidi Omdal og professor Ragnar Thygesen, Universitetet i Agder, Inst. for ped.

Kl. 10:00 – 11:00
Voksne og barn sammen – relasjonsbygging i barnehagen når barn har atferdsvansker
* Hvordan bygge et sterkt team  som jobber i samme retning med barn med atferdsvansker?
* Vektlegging av implementeringsprosessen     * Refleksjon
v/ dosent Pål Roland, UiS, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Kl. 11:00 – 12:00
De tause barna – hva er muligheter og utfordringer i samarbeidet rundt barn med selektiv mutisme?
* Teoretisk rammeverk           * Praktiske implikasjoner         * Refleksjon
v/ førsteamanuensis Heidi Omdal, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 13:45
Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn
* Postkolonial teori og governmentality     * Møte med elever med minoritetsbakgrunn
* Hva kan innsikt i det teoretiske rammeverket bidra med på system- og individnivå?
v/ førsteamanuensis Heidun Oldervik, NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Kl. 13:45 – 14:00
Kaffe/Te

Kl. 14:00 – 15:00
PPTs systemrettede arbeid
* Hvilke muligheter og utfordringer er knyttet til PPTs rolle som veiledningsinstans i barnehage og skole?
* Hva kan være en god modell for samarbeidet med lærere?
* Refleksjon
v/ universitetslektor Mette Cyvin, Universitetet i Agder

Fredag, 9. november

Kl. 09:00 – 10:00
Den vanskelige overgangen
* Fra hjem til barnehage     * Fra barn til ungdom
* Fra ungdomsskole til videregående skole     * Et liv i endring     * Refleksjon
v/ førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn, NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Kl. 10:00 – 10:30
Kaffe/Te

Kl. 10:30 – 11:15
Når usikkerhet er utgangspunkt for samarbeid
* Om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre, barnehage eller skole
* Uklare forståelser og uklare forventninger     * Kommunikasjon og språklige utfordringer
v/ førsteamanuensis Maryann Jortveit og universitetslektor Åse Haraldstad, UiA, Inst for pedagogikk

Kl. 11:15- 12:15
Lunsj

Kl. 12:15 – 13:15
Skoleavbrudd
* Alle skal med; – ideal eller realitet?     * Tanker om skoleavbrudd
* Psykososiale vansker som årsak, -og hva så?
v/ dosent Anne Brita Thorød og førsteamanuensis Magnhild M. Høie, UiA, Inst for psykososial helse

Kl. 13:15 – 13:30
Kaffe/Te

Kl. 13:30 – 14:15
Utvikling av foreldresamarbeid
* Sårbare barn og foreldresamarbeid     * Om læreres kompetanse     * Arenaer for samarbeid
v/ førsteamanuensis Elsa Westergård, UiS, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Kl. 14.15-15:00
Standarder for å lette overgangen fra videregående skole til høyere utdanning eller arbeidsliv for unge med spesielle behov
*Hva er viktig for å mestre overgangen fra vid. skole til studier/arbeidsliv for unge med spesielle behov?
*Presentasjon av en modell for samarbeid knyttet til denne overgangen    * Refleksjon
v/ professor Ragnar Thygesen, UiA, Institutt for pedagogikk

Kl. 15:00-15:10
Avrunding
v/ konferanseleder Jan Bølstad

Fakturaadresse

Alle felter merket * er obligatoriske

DELTAKERE

Deltaker 1

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Flere deltakere

Deltaker 2

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Deltaker 3

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Deltaker 4

Hotell

Velg hotell (se kurs info)
12345

Romtype
EnkeltromDobbeltrom

Middag

Velg middag for dag/dager (se kurs info)
123

Enda flere deltakere

Deltaker 5

ANNET
Meld meg som hoveddeltaker på nyhetsbrev