Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Sykepleie

NØDVENDIGE OMVEIER

Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.):
NØDVENDIGE OMVEIER
En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
Les mer her

UTØVELSE AV KLINISK SYKEPLEIE

Unni Knutstad(red.):
UTØVELSE AV KLINISK SYKEPLEIE
Sykepleieboken 3
Les mer her

SYKEPLEIE OG ETIKK

Åshild Slettebø:
SYKEPLEIE OG ETIKK
Les mer her
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo