Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Rehabilitering

HVERDAGSREHABILITERING

HVERDAGSREHABILITERING
Ness, Nils Erik og Tuntland, Hanne (red.)
Les mer her

INNOVASJONER I OFFENTLIG TJENESTEYTING

INNOVASJONER I OFFENTLIG TJENESTEYTING
Vågal reise med behov for allierte
Andersen, Ole Johan, Gårseth-Nesbakk, Levi og Bondas, Terese (red.)
Les mer her

VERDI OG VERDIGHET

Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.):
VERDI OG VERDIGHET
Etikk i praksis
Les mer her

UNIVERSELL UTFORMING

Inger Marie Lid:
UNIVERSELL UTFORMING
Verdigrunnlag, kunnskap og praksis
Les mer her

LUNGEREHABILITERING

Audhild Hjalmarsen:
LUNGEREHABILITERING
Kols og andre lungesykdommer
Les mer her

ANSVAR FOR LIKEVERD

Lars Gunnar Lingås:
ANSVAR FOR LIKEVERD
Etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering
Les mer her
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo