Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Psykisk helse/rus

PSYKOTERAPI

Leif Edward Ottesen Kennair:
PSYKOTERAPI
-tilnærminger og metode
Les mer her

Kopi av SLIK STOPPER VI MOBBING

Moen, Erlend:
SLIK STOPPER VI MOBBING
- en håndbok 
Les mer her

SLIK STOPPER VI MOBBING

Moen, Erlend:
SLIK STOPPER VI MOBBING
- en håndbok 
Les mer her

DEN POSITIVE PSYKOLOGIENS METODER

Frans Ørsted Andersen
Gerd Christensen (red)
DEN POSITIVE PSYKOLOGIENS METODER
forskning, assessment, test, utviklingsarbeid og intervensjon
Les mer her

SELVFØLELSES- OG MINDFULDNESS-FOKUSERT TERAPI (SMFT)

Ole Christer Finset Lund
SELVFØLELSES- OG MINDFULDNESS-FOKUSERT TERAPI (SMFT)
Manual for psykologisk behandling
Les mer her

101 TING

Gerd Kvale og Bjarne Hansen
101 TING
vi gjerne skulle visst da vi begynte å behandle pasienter med angstlidelser
Les mer her

MILJØTERAPIBOKEN

Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt
MILJØTERAPIBOKEN
Mentalisering som holdning og handling
Les mer her

PSYKISK HELSEARBEID

Bengt Karlsson og Marit Borg
PSYKISK HELSEARBEID
Humane og sosiale perspektiver og praksiser
Les mer her

PAPPA'N MIN ER SYK I TANKENE SINE

Anne Kristine Bergem:
PAPPA'N MIN ER SYK I TANKENE SINE 
Les mer her

MESTRING AV SOSIAL ANGST

Rolf W. GråweMariela L. Lara Cabrera og Line Aksdal Eriksen:
MESTRING AV SOSIAL ANGST
Et gruppebasert kursprogram
Les mer her

HÅNDBOK I KOGNITIV ATFERDSTERAPI I BEHANDLING AV BARN OG UNGE

Roger Hagen og Kristin Martinsen (red):
HÅNDBOK I KOGNITIV ATFERDSTERAPI I BEHANDLING AV BARN OG UNGE

Les mer her

PRAKTISK PSYKIATRI

Alv Dahl og Trond Aarre:
Praktisk psykiatri 
Les mer her

SYNGJA

LARS AMUND VAAGE:
SYNGJA 
Les mer her

HELSEHJELP TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.):
HELSEHJELP TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER
Les mer her

KILDEN

Ujagar Sakhi og Grethe Nordhelle:
KILDEN
Ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv
Les mer her

BEHANDLING SOM VIRKER

Bjørn Wormnes:
BEHANDLING SOM VIRKER
Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning
Les mer her

FRITID MED BISTAND

Anders Midtsundstad:
Fritid med bistand
En metode for å støtte sosial inkludering
Les mer her

FRA TRAUMER TIL VONDE MINNER

Inger Eggen:
FRA TRAUMER TIL VONDE MINNER
Om dissosiasjon og integrering
Les mer her

HVA VET VI OM CANNABIS?

Anne Line Bretteville-Jensen (red.):
HVA VET VI OM CANNABIS?
Les mer her

UNDERTEKSTEN

Siri Erika Gullestad og Bjørn Killingmo:
UNDERTEKSTEN
Psykoanalalytisk terapi i praksis
Les mer her
1  2  Neste side
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo