Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Omsorg

MEN LIVET LEVER

Inge Eidsvåg
MEN LIVET LEVER
Om aldringens forunderligheter, vemod og gleder
Les mer her

DEMENSSYKDOMMER

Leif Gjerstad - Tormod Fladby og Stein Andersson
DEMENSSYKDOMMER
Årsaker- diagnostikk - behandling
Les mer her

HÅNDTERING AV AGGRESSIV ATFERD MED LAVAFFEKTIVE TILNÆRMINGER

Andrew A. McDonnell:
HÅNDTERING AV AGGRESSIV ATFERD MED LAVAFFEKTIVE TILNÆRMINGER
Les mer her

EMPOWERMENT I HELSE- OG SOSIALFAGLIG ARBEID

Ole Petter Askheim:
EMPOWERMENT I HELSE- OG SOSIALFAGLIG ARBEID
Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi?
Les mer her

TO SKRITT FORAN

Lars Grue og Marte Rua:
TO SKRITT FORAN
Om funksjonshemning, oppvekst og mestring


Les mer her

ALDER INGEN HINDRING

Linn-Heidi Lunde
ALDER INGEN HINDRING

Vekst og utvikling hele livet
Les mer her
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo