Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten ble startet i 1985 med formål å tilby kurs- og konferanser med aktuelt innhold, med tverrfaglige problemstillinger, med kunnskapsrikeforelesere og til en så lav pris som mulig. Dette er målsettinger som vi fortsatt lever etter. Gjennom mange år med evalueringsskjemaer er vi trygge på at våre deltakere har et høyt faglig utbytte og er svært godt fornøyd med våre kurs, konferanser og kongresser.
Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten er en non-profit avdeling som kun driver fagutvikling og kurs- og konseptutvikling. Dersom du har ideer, så benytt gjerne kontaktskjema som du finner link til på vår hovedside.


Faglig Forum ble startet i 1996 som en PCO (Professional Congress Organizer). Faglig Forum er med andre ord et arrangørselskap, som ordner alt fra hotellbooking, registreringer, oppfølging og regnskap.

Faglig Forum påtar seg også oppdrag fra andre organisasjoner, og vi kan i den sammenheng vise til samarbeid med bl.a. Norges Handikapforbund, Forum sykehjemsmedisin, Rådet for psykisk helse, Norsk Farmaceutisk Forening, Den Norske Jordmorforening, Nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp, NAV og YS m.fl.


Daglig leder er Jan Bølstad.
Han har vært med FFHS siden oppstart i 1985 og tok initiativ til etablering av PCO-selskapet Faglig Forum i 1996.


Faglig Forum har følgende kontaktdata:
Adresse: Pb. 1535 Vika,0117 Oslo Telefon:23 11 45 00 - 90 16 30 16 Telefaks: 23 11 45 05  
Epost: 
post@fagligforum.no


Faglig Forum består av 6 prosjektorganisasjoner, som har ansvar for respektive kongresser. Nedenfor kan du lese om følgende komiteér;


PSYKISK HELSE 
ARBEID OG VELFERD
OPPVEKST
REHAB
RUS OG PSYKISK HELSE
OMSORG
 

Kongressekretariat/Registrering:
Kongressens navn
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon:23 11 45 00 - 90 16 30 16   
E-post: post@fagligforum.no - Web: www.fagligforum.no

PSYKISK HELSE
Kongresskomitée:

Rolf W. Gråwe

Forskningssjef ved St. Olavs Hospital, Klinikk for rus og avhengighet

Trond Hatling

Leder av NAPHA

Tove Gundersen

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Ola Marstein

Psykiater

Anne Kristine Bergem

Leder av Norsk psykiatrisk forening

Harald Støvind

Seniorrådgiver ved Akershus universitetssykehus HF

Mari Anbjørg Joten

Bydelsdirektør i Oslo kommune

Frode Larsen

Psykiater

Gunn Hegdahl  

Seniorrådgiver i Oslo kommune, helseetaten

Jan Bølstad

Daglig leder i Faglig Forum

 Psykisk helseARBEID OG VELFERD
Kongresskomitée:

Lars Gunnar LingåsLars Gunnar Lingås er kongressleder. Han har bl.a. tidligere vært generalsekretær i Human Etisk Forbund. I dag arbeider han med flere bokprosjekt, samt har fast undervisning ved Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Oslo og Akershus.

De øvrige medlemmene i kongresskomiteen er:
kongressekretær Jan Bølstad, Faglig Forum, avd. sjef Karin Liabø, Delta, rådgiver Mona Johansen, Delta, Høgskolelektor Hans A Hauger, Høgskolen i Vestfold, professor Jan Grund, BI, rådgiver Anne Bakkeli, Oslo kommune, professor Ivar Lødemel, Høgskolen i Oslo og fagkonsulent Gunn Hegdahl, Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten


Jan Bølstad Karin Liabø Mona Johansen Hans A. Hauger Jan Grund Gunn Hegdahl

Jan Bølstad     Karin Liabø       Mona Johansen   Hans Hauge      Jan Grund      Gunn Hegdahl  Ivar Lødemel  Anne Bakkeli

 

OPPVEKST
Kongresskomitée:

UNDER REVISJON
Jorid Midtlyng har vært kongressleder fra den første kongressen ble arrangert i 2007. Hun vil nå bli erstattet av en ny leder, som vil være på plass innen 1.juli.

De øvrige medlemmene i kongresskomiteen er:
kongressekretær Jan Bølstad, Faglig Forum, førsteamanuensis May-Britt Drugli, NTNU, avd.sjef Peggy Olsen, Bufetat - Midt Norge, leder Toril Tjeldflaat, Barnevernets utviklingssenter, høgskolelærer Nina Misvær, Høgskolen i Oslo og Akershus og lærer Birger Næss, Møllergata skole, Oslo kommuneREHAB

Kongresskomitée:

Cato Zahl Pedersen
UNDER REVISJON
Cato Zahl Pedersen har vært kongressleder siden 20
08. Han er ikke minst kjent fra sin dominerende rolle innen handikapidretten, og med 13 olympiske gullmedaljer, er han blant de mestvinnende olypiere. I dag er han leder for Paraolympics komite, og for øvrig en ofte brukt foreleser innen offentlig og privat sektor.
Cato har bidratt i vesentlig grad for å løfte frem rehabiliteringsfeltet, og gjennom hans drivkraft fikk han også etablert Catosenteret i Son.


 
De øvrige medlemmene i kongresskomiteen er:

Eilin Ekeland Nils Holand Janne Gundersen  Nils Erik Ness Karin Liabø test  Trine Magne Kirsti Sæther
Eilin Ekeland     Nils Holand   Janne Gundersen  Nils Erik Ness   Karin Liabø  Ann-Elin Johansen Trine Magne    Kirsti Sæther

Forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund, overlege Nils Holand, Sykehuset Innlandet, Lillehammer, leder Janne Gundersen, Arendal kommune, nestleder Nils Erik Ness, Ergoterapeutene, avd. sjef Karin Liabø, DELTA, spesialergoterapeut Ann-KArin Jan BølstadJohansen, St. Olavs Hospital HF, høgskolelektor Trine Magne og samhandlingssjef Kirsti Sæther, Sunnaas sykehus HF.
Bilde mangler av forskningssjef Johan Stanghelle, Sunnaas, sykehus HF, direktør Siri Skumlien, LHL-Helse og direktør Hilde Wangen, Fram HelseRehab.

Kongressekretær er Jan Bølstad, Faglig Forum. 

Kongressen arrangeres i samarbeid med:

    Hist  St Olavs Hospital

 Sunnaas Sykehus  LHL Helse Fram helserehab


Logo Psykisk helse-2014RUS OG PSYKISK HELSE

Neste kongress:
 8. - 10. februar 2016
Sted: Oslo kongressenter

 
Dette er den 5. nasjonale kongressen i rekken. Denne gang har vi flyttet kongressen til Oslo, og vi håper med dette å nå opptil 1000 deltakere i Oslo kongressenter. Programkomiteen, inkl referansegruppen med kongressens samarbeidspartnere, har utarbeidet et omfattende program. I tillegg venter vi på egne påmeldinger til parallellsesjonene og til postersesjonen. 

Kongresskomitée:

Lilleba FauskeLilleba Fauske er kongressleder for en av de viktigste kongresser innen helse- og sosialsektoren. Hun er til daglig direktør for Velferdsetaten i Oslo kommune.
Lilleba Fauske overtok kongresslederfunksjonen etter Helge Waal, og det er tredje gang hun fungerer som kongressleder. Kongressen 2014 har knyttet til seg seks viktige institusjonelle samarbeidspartnere; Oslo kommune, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Høgskolen i Oslo, SIRIUS og Seraf, og representanter for disse institusjonene har alle vært med i kongresskomiteen.


De øvrige medlemmene i kongresskomiteen er:

Lars Linderoth

 Gitte Huus Ellinor F. Major Pål Kraft Berit Nordstrand Rolf W. Gråwe Jørgen Bramness Liv Hovelsrud
  Lars Linderoth            Gitte Huus             Ellinor F. Major             Pål Kraft         Berit Nordstrand      Rolf W. Gråwe    Jørgen Bramness   Liv Hovelsrud

Jan BølstadOverlege Lars Linderoth, Asker og Bærum DPS, seniorrådgiver Gitte Huus, Helsedirektoratet, direktør Ellinor F. Major, Folkehelseinstituttet, direktør Pål Kraft, SIRUS, overlege Berit Nordstrand, Rus-Midt HF, forskningssjef Rolf W. Gråwe, Rus-Midt HF, direktør Jørgen Bramness, Seraf og høgskolelektor Liv Hovelsrud, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kongressekretær er Jan Bølstad, Faglig Forum. 
 

Kongressen arrangeres i samarbeid med:

Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet HIOA

  Oslo kommune  Seraf  SIRUS
Oslo kommune 

 

OMSORG

Kongresskomitée:

Nils Holand er kongressleder for en avOMSORG:
under etablering

REHAB