Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift
Utskriftsvennlig versjon

OPPVEKST-2017


Publisert: 14.03.2017
Oppvekst - 2017Vi åpner nå for åmelding og innmelding av abstracts eller postere. Dette er den 7. Nasjonale kongressen om oppvekst, som henvender seg til alle som arbeider med barn og ungdom fra 0 - 20 år. Kongressen presenterer et mangfold av profesjoner og problemstillinger, som alle har ett felles mål; - å skape gode forutsetninger for gode oppvekstvilkår. Vi etterlyser skoler, barnehager og andre virksomheter som vil få egen "profileringstid".
Vi håper du finner kongressprogrammet interessant for din fagutvikling og muligheter for å utvide ditt fagnettverk. Programmet vil bli mer omfattende i løpet av sommeren, men allerede nå er vi sikre på at dette blir 3 spennende og lærerike dager i Trondheim. Vi vil også anmode hver enkelt å vurdere muligheter til å formidle kunnskap fra eget utviklingsarbeid, omorganisering, praktiske erfaringer og tips, mm i en av de mange parallellsesjonene. Vi anmoder også arbeidsstedene til å "reklamere" for seg selv gjennom postere. 
Vi håper på stor oppslutning fra hele landet, og at vi kan ønske deg velkommen til Trondheim 27. - 29. november i år.  Gå til påmeldingsskjema her.
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo