Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift
Utskriftsvennlig versjon

Nye nettsider


Publisert: 27.04.2017
Vi arbeider nå med nye nettsider. Vi regner med å være "på lufta" medio juni, kanskje tidligere.
Du kan melde deg på Oppvekstkongressen - 2017 på denne siden.
Vår annonsering av kurs og konferanser høsten 2017 og våren 2018 vil du finne på våre nye sider, men en del av våre arrangement i september vil du finne på disse sidene om noen dager 
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo