Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift
Utskriftsvennlig versjon

Nye nettsider


Publisert: 27.04.2017
Vi arbeider nå med nye nettsider. Vi regner med å være "på lufta" tidlig i 2018

Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo