Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Nasjonal konferanse om varsling, ytringsfrihet og lojalitet

Dato 20.- 21.11.17
Hvor Oslo; Felix konferansesenter
Pris 3 310,- 

Faglig Forum inviterer til en av de viktigste konferanser denne høsten; om varsling og ytringsfrihet i helseorganisasjoner.
Varsling, ytringsfrihet og lojalitet er begreper som mange har fått et nært og ubehagelig forhold til. Vi har valgt å gå så langt å si at det går på helsa løs.
Varsling av fare for pasientsikkerhet eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er viktig for å forebygge uheldige konsekvenser for enkeltpersoner eller for arbeidsplassen.
Mange tror at varsling er en personalsak. Det er det ikke!  Likevel skjer det mange ganger at ledelsen gjemmer seg bak denne fasaden, og nekter å kommentere varslingssaker.
Hvem skal helseansatte og ledere være lojale mot? Ledelsen, kollegaene eller pasientene?  

Vi vil med denne konferansen gi et bidrag til økt kunnskap om varsling og helsemessige konsekvenser for den som varsler, - hvis varslingen ikke håndteres på en god måte. Vi vil belyse hva varsling er.

Ytringsfrihet er en rett for både helseansatte, ledere og deres fagorganisasjoner. Hva kan ansatte ytre seg om? Kan de delta i offentlige debatter? Hvorfor er det relativt få helseansatte som deltar i det offentlige ordskiftet om helsetjenesten? Hva er de redd for?
Helseansattes ytring er viktig for den offentlige debatt. Hvis ytringsfriheten knebles, knebles demokratiet! Derfor har vi satt søkelys på ytring som tema. 

Våre forelesere har stor faglig tyngde om temaet, og mange har også egne erfaringer som vi får innsikt i. Gjennom presentasjoner og praksiseksempler vil konferansen belyse ulike sider ved tematikken, og gi deltakerne mer kunnskap som grunnlag for å vite mest mulig om varsling, ytringsfrihet og lojalitet.

Godkjenning: 
Norsk Psykologforening har godkjent konferansen som 8 timers vedlikeholdsaktivitet. 
Norsk Sykepleierforbund: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 8 timer
Norsk Ergoterapeutforbund: som generelt kurs med 8 timer meritterende til ergoterapispesialist
Fagforbundet; godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 8 timer 
Fagforbundet: Kurset godkjennes som tellende i program for fagstige for yrkesgrupper i seksjon kontor og administrasjon med 8  timer. 
Utdanningsforbundet;
godkjent som vedlikeholdsaktivitet

Varsling, ytringsfrihet og lojalitetRegistrering

Fyll inn skjemaet under for å melde deg på.

 
Arbeidsplass
Arbeidssted Dette feltet er påkrevet
Avd/Distrikt
Bydel


Faktura opplysninger
Bedrift/Navn
Fakturaadresse 1 Dette feltet er påkrevet
Fakturaadresse 2
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet
Fakturareferanse
Annen info


Deltaker
Etternavn Dette feltet er påkrevet
Fornavn Dette feltet er påkrevet
Tittel/Stilling Dette feltet er påkrevet
Mobil
E-post Dette feltet er påkrevet
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Flere deltakere
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Annen informasjon


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforKontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo