Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Nasjonal konferanse om aldersdemens

Dato 12.- 13.10.17
Hvor Oslo/Fornebu Quality Hotel Expo
Pris 3 410,- 

AldersdemenskonferansenDette er kanskje den konferansen som presenterer gjennombruddet for forskningen på demenskoden! Når knekker vi aldersdemenskoden? Når blir vi enige om hva som er god omsorg for aldersdemente? Hva er kriteriene for en god demenslandsby? Mange spørsmål kan stilles om hva som skal til for å nå målet om hva som er «best», men vi vet lite. Selv i 2017! Men, en stor bevegelse arbeider for å fremskaffe ny kunnskap, -både om behandling og forebygging, men også hva som er en god og trygg boform. Hele Europa har sett mot Nederland, og hva enkelte kommuner har gjort for å bygge opp gode demenslandsbyer.  

Konferansen vil som en rød tråd se fremover, ha blikket hevet for muligheter basert på erfaringer, trekke smarte konklusjoner basert på hva vi har oppnådd så langt, og kanskje utarbeide konsensusoppfatninger om hva som virkelig må til, for å få til en god demensomsorg.

Se oppslag om fem høydepunkter - trykk på fanen "annet"

gffgRegistrering

Fyll inn skjemaet under for å melde deg på.

 
Arbeidsplass
Arbeidssted Dette feltet er påkrevet
Avd/Distrikt
Bydel


Faktura opplysninger
Bedrift/Navn
Fakturaadresse 1 Dette feltet er påkrevet
Fakturaadresse 2
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet
Fakturareferanse
Annen info


Deltaker
Etternavn Dette feltet er påkrevet
Fornavn Dette feltet er påkrevet
Tittel/Stilling Dette feltet er påkrevet
Mobil
E-post Dette feltet er påkrevet
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Flere deltakere
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Annen informasjon


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforKontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo