Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Motiverende intervju

Dato 28.- 29.09.17
Hvor Oslo; Felix konferansesenter
Pris 3 300,- 

Roger HagenMI bygger på kjensgjerningen at intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side. Det legges stor vekt på betydningen av å utforske ambivalens og å bistå klienten i gjentatt beslutningstaking om endring, gjennom å hente fram og forsterke klientens eksisterende motivasjon og mestringsevne. Det viser seg at metoden også er svært nyttig å kjenne til for arbeidsteam som bl. arbeider med hverdagsrehabilitering eller som skal introdusere ny teknologi for brukere.  

Dette to dagers kurset er en blanding av teoretisk undervisning, kliniske filmsnutter og praktiske øvelser som skal gi kursdeltakeren en innføring i Mi som en samtalemetode.  Det store innslaget av praktiske øvelser gjør forhåpentligvis at du som deltaker sitter igjen med erfaringer og praktiske tips du kan ta med tilbake til dine klienter. Du vil oppdage at møtene mellom deg og klientene blir mer konkrete og meningsfulle.

Roger Hagen, som er kursholder og faglig ansvarlig for innholdeter spesialist i klinisk voksenpsykologi og professor ved Psykologisk Institutt, NTNU. Han er tilknyttet "Trondheimsgruppen" ved NTNU, som har et forskningsmessig fokus på behandling av en rekke ulike psykiske lidelser ved hjelp av kognitiv og metakognitiv terapi. Han har publisert flere bøker, bokkapitler og utallige forskningsartikler.Registrering

Fyll inn skjemaet under for å melde deg på.

 
Navn Dette feltet er påkrevet
E-post Dette feltet er påkrevet
Adresse Dette feltet er påkrevet
Telefon Dette feltet er påkrevet


Arbeidsplass
Arbeidssted Dette feltet er påkrevet
Avd/Distrikt
Bydel
Fakturareferanse
Fakturaadresse 1 Dette feltet er påkrevet
Fakturaadresse 2
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet


Deltaker
Etternavn Dette feltet er påkrevet
Fornavn Dette feltet er påkrevet
Tittel/Stilling Dette feltet er påkrevet
Mobil
E-post Dette feltet er påkrevet
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Flere deltakere
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Fullt navn
Fornavn
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Annen informasjon


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforKontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo