Faglig forum for helse og sosialtjenesten

Velkommen til Faglig Forum arrangement
Informasjon
Program
Organisasjon
Annet
Påmelding
Utskriftsvennlig versjon

Mellomlederkurset

Dato 28.- 29.09.17
Hvor Oslo; Felix konferansesenter
Pris 3 430,- 

Mellomledere er selve «limet» i organisasjonen. Målgruppen for dette kurset er mellomledere i offentlig sektor eller i konkurranseutsatte virksomheter innen helse- og velferdstjenestene.
Mellomledelse handler om;
- å implementere ulike strategier og forvalte medarbeidernes ressurser på en optimal måte
- å nå organisasjonens mål med tilgjengelige, ofte begrensede ressurser
- å takle press ovenfra og nedenfra
- å legge til rette for et godt arbeidsmiljø
Alt dette samtidig som mellomlederen skal stå støtt, utvise lojalitet, skape tillit og skape en møteplass mellom toppledelsen og medarbeiderne.

I dagens arbeidsmarked innehar hver fjerde ansatt en lederposisjon. Det blir et svimlende antall ledere i sum – faktisk mer enn 200 000 yrkesaktive i Norge. Det er skrevet mye om toppledelse, men ledelse er mer enn overordnede beslutninger, visjoner, strategier, budsjett og bunnlinjefokus. Ledelse handler like mye om å ha innsikt i hvem du er, hvem du leder og hvordan dere gjensidig påvirker hverandre. I organisasjonens hjerte, og ikke minst innen helse- og omsorgssektoren (offentlig sektor), har mellomlederne en nøkkelrolle. Det er som oftest de som har som oppgave å gjøre toppledelsens beslutninger forståelige for medarbeiderne – beslutninger som ikke blir iverksatt om ikke mellomlederne gjør jobben sin. Det å få med seg medarbeidere i henhold til det som er besluttet, er verken lett eller alltid like populært. Medarbeiderne forventer at mellomlederen ser og imøtekommer deres behov, mens toppledelsen forventer at samme mellomleder er lojal mot bedriftens mål, iverksetter beslutninger og overholder budsjetter. Å utøve god mellomledelse er en balansekunst som ligger i skjæringspunktet mellom tillit og kontroll.

Ønsker du å arbeide innen ledelse eller har tatt steget over fra medarbeider til leder eller mellomleder? Enten du er ny eller erfaren, er det mange utfordringer og krav knyttet til lederrollen. Vi vil i samspill med deg belyse temaer knyttet til mellomledelse. Vi har selv solid erfaring i  mellomlederrollen, både som utøvende mellomledere og som foredragsholdere innenfor mellomledelse. Vi har også truffet og jobbet med over 10.000 mennesker som har gitt oss verdifull innsikt i mellomlederrollen og organisasjonsliv. I tillegg skriver vi bok om mellomledelse og har i den forbindelse dybdeintervjuet mellomledere. Vi har fått en ytterligere forståelse av og innsikt i hva rollen innebærer, en kunnskap vi ønsker å dele med deg. Registrering

Fyll inn skjemaet under for å melde deg på.

 
Navn Dette feltet er påkrevet
E-post Dette feltet er påkrevet
Adresse Dette feltet er påkrevet
Telefon Dette feltet er påkrevet


Arbeidsplass
Arbeidssted Dette feltet er påkrevet
Avd/Distrikt
Bydel
Fakturareferanse
Fakturaadresse 1 Dette feltet er påkrevet
Fakturaadresse 2
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet


Deltaker
Etternavn Dette feltet er påkrevet
Fornavn Dette feltet er påkrevet
Tittel/Stilling Dette feltet er påkrevet
Mobil
E-post Dette feltet er påkrevet
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Flere deltakere
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Fullt navn
Fornavn
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Annen informasjon


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforInformasjon
Mellomledere er selve «limet» i organisasjonen. Målgruppen for dette kurset er mellomledere i offentlig sektor eller i konkurranseutsatte virksomheter innen helse- og velferdstjenestene.

Mellomledelse handler om;
- å implementere ulike strategier og forvalte medarbeidernes ressurser på en optimal måte
- å nå organisasjonens mål med tilgjengelige, ofte begrensede ressurser
- å takle press ovenfra og nedenfra
- å legge til rette for et godt arbeidsmiljø
Alt dette samtidig som mellomlederen skal stå støtt, utvise lojalitet, skape tillit og skape en møteplass mellom toppledelsen og medarbeiderne.

I dagens arbeidsmarked innehar hver fjerde ansatt en lederposisjon. Det blir et svimlende antall ledere i sum – faktisk mer enn 200 000 yrkesaktive i Norge. Det er skrevet mye om toppledelse, men ledelse er mer enn overordnede beslutninger, visjoner, strategier, budsjett og bunnlinjefokus. Ledelse handler like mye om å ha innsikt i hvem du er, hvem du leder og hvordan dere gjensidig påvirker hverandre. I organisasjonens hjerte, og ikke minst innen helse- og omsorgssektoren (offentlig sektor), har mellomlederne en nøkkelrolle. Det er som oftest de som har som oppgave å gjøre toppledelsens beslutninger forståelige for medarbeiderne – beslutninger som ikke blir iverksatt om ikke mellomlederne gjør jobben sin. Det å få med seg medarbeidere i henhold til det som er besluttet, er verken lett eller alltid like populært. Medarbeiderne forventer at mellomlederen ser og imøtekommer deres behov, mens toppledelsen forventer at samme mellomleder er lojal mot bedriftens mål, iverksetter beslutninger og overholder budsjetter. Å utøve god mellomledelse er en balansekunst som ligger i skjæringspunktet mellom tillit og kontroll.

Ønsker du å arbeide innen ledelse eller har tatt steget over fra medarbeider til leder eller mellomleder? Enten du er ny eller erfaren, er det mange utfordringer og krav knyttet til lederrollen. Vi vil i samspill med deg belyse temaer knyttet til mellomledelse. Vi har selv solid erfaring i  mellomlederrollen, både som utøvende mellomledere og som foredragsholdere innenfor mellomledelse. Vi har også truffet og jobbet med over 10.000 mennesker som har gitt oss verdifull innsikt i mellomlederrollen og organisasjonsliv. I tillegg skriver vi bok om mellomledelse og har i den forbindelse dybdeintervjuet mellomledere. Vi har fått en ytterligere forståelse av og innsikt i hva rollen innebærer, en kunnskap vi ønsker å dele med deg.

Dette er de overordnede punktene vi vil ta for oss:
* Hva konstituerer god ledelse, og hvordan utøves god mellomledelse?
* Innsikt i identitet, roller og personlighet, og hvordan disse faktoren påvirker deg og dine
   medarbeidere
* Økt bevissthet rundt hvordan personlig kommunikasjon gjør at du lykkes bedre som  
   mellomleder
* Hvordan skaper en motivasjon og mening i en gruppe med forskjellige medarbeidere?

For å kunne få svar på hva som etablerer godt mellomlederskap, vil vi se på begreper som lederprofiler, kompetanseledelse og læringskultur, rekruttering, on & off boarding,  personlig kommunikasjon, verdier, holdninger, motivasjon, og samhandling. Du vil også gjennom disse dagene få muligheten til å utvikle din egen lederplattform.

Elaine BloomElaine Bloom er gründer og daglig leder i firmaet elainebloom.no.  Hun har bred erfaring som prosjektleder, fagansvarlig leder og avdelingsleder, men også betydelig erfaring som foredragsholder, faglærer,  forleser, coach, mental trener og karriereveileder. Hennes hovedutdannelse er innen pedagogikk og psykologi, ersertifisert NLP Leader Master med tilleggsutdannelse innen kompetanseledelse og læringskultur, coaching, mentoring og positiv psykologi og executive coaching og teamcoaching. Bistått flere tusen mennesker i ulike endrings-og omstillingsprosesser. Elaine har blitt nominert til årets ledertalent og årets brobygger i 2015 gjennom E24, og hun har blitt nominert til årets unge leder 2016 gjennom Assessit.

Jørn BergeJørn Berge; er den typiske motivator med solid erfaring med fagledelse, personalledelse, kompetanseledelse og rekruttering i kunnskapsbedrifter. Han har møtt flere tusen mennesker gjennom å jobbe som omstillingsveileder i offentlig og privat sektor. Betydelig erfaring som foredragsholder innen mellomledelse, kommunikasjon og presentasjonsteknikk, samt som quizvert. Hans hovedutdannelse er primær innen kommunikasjon og pedagogikk. Han har tilleggsutdannelse innen samtidshistorie, team & excecutive coaching, kompetanseledelse & læringskultur, samt coaching, mentoring og positiv psykologi.

Elaine Bloom og Jørn Berge driver selskapet BloomBerge.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET!   TAKK 


Faktaark som pdf: TRYKK HER  Print ut faktaarket, og distribuer det til dine kollegaer.

Målgruppe: Alle som er mellomledere i offentlig sektor, som ønsker å få kunnskap om ledelse, kommunikasjonsprosesser og samhandling i mindre og større organisasjoner.

Tid: 28. - 29. september 2017
Sted: Oslo; Felix konferansesenter, Aker Brygge

Du kan lese mer om konferansestedet ved å 
TRYKKE HER 

Deltakeravgift: kr. 3.430,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj, kaffe/te, elektronisk dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Carlton Hotel:
Enkelt rom m/ frokost:   kr. 1.450,-
Dobbelt rom m/ frokost  kr.    900,-
Du kan lese mer om hotellet ved å TRYKKE HER

VIKTIG INFO: Når du bestiller hotellrom samtidig som påmelding, vil vi automatisk reservere rom til deg på Carlton Hotel.

Påmeldingsfrist: 28. august 2017

Påmelding: 
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig.
Du kan også kopiere påmeldingsslippen ved å sende den til vår postadresse; Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo eller til telefaks 23 11 45 05. Vårt sentralbord tar også i mot din bestilling på telefon 23 11 45 00

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang senest 23. januar.
Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss! 

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
< 3 uker og > 1 uke før arrangementsdato; kr. 250,-
< 7 dager og > 1 døgn før arrangementsdato; kr. 600,-
< 1 døgn og/eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i "sann-tid" på sin laptop, iPad, telefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse, brukernavn og passord. Her kan du også kontrollere om din eventuelle hotellbestilling er riktig, skrive ut eget deltakerbevis og være oppdatert på aktuell litteratur. 

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom ViaTravel. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).  

Virtuell utstilling:   

Faglig ForumKurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten. Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO. Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Torsdag, 28. september

Kursleder; Jan Bølstad

Foreleser; bedriftsleder Elaine Bloom og Jørn Berge, begge fra selskapet BloomBerge.

Kl. 09.30 - 10.00         Registrering. Kaffe/te.  
Kl. 12:00 – 13:00        Lunsj
Kl. 14:30 – 14:45        Kaffe
Kl. 16:00                      Avslutning

Følgende punkter gjennomgås:
Fra medarbeider til mellomleder, -hva innebærer dette?

Mellomledelse; rolleavklaringer og kommunikasjonslinjer
Grunnleggende grep for å oppleve trygghet i ny rolle
Hvordan definere mål? Hvordan operasjonalisere mål?
Hvordan utøve god mellomledelse?
Hvordan sette sammen et godt arbeidsteam?
Hvordan skape motivasjon?
Hvordan differensiere mellom ulike menneskelige faktorer/medarbeidere 

Fredag, 29. september

Kl. 09:00                       Oppstart
Kl. 10.30 - 11.00           Kaffe/te - Utsjekking
Kl. 12.00 - 13.00           Lunsj
Kl. 16.00                       Avslutning 

Følgende punkter gjennomgås:
Vi går gjennom disse begrepene og ser hvordan disse kan påvirke deg som mellomleder:
* Ledelsesbegrepet                                                                                                                            * Hva innebærer god mellomledelse?
* Kompetanseledelse og læringskultur
* Identitet, roller og personlighet
* On & Off boarding
* Verdier og holdninger
* Personlig kommunikasjon
* Motivasjon
* Samhandling

Hva innebærer å utvikle sin egen lederplattform?
Hvordan tilrettelegge for gode læringsarenaer og kompetansedeling for medarbeiderne 
Hvordan utvide egen personlige komfortsone, selvinnsikt og eget potensial 
Om kvalitetsledelse

Om arrangementsstedet

Beliggenhet
Felix konferansesenterFelix konferansesenter finner du midt på Aker brygge! Adressen er Bryggetorget 3.
Dette er et topp moderne konferansesenter med møterom med plass for 2 eller opp til 220!
Vi vil spesielt fremheve lunsjbuffeten, som en av de beste i Norge!

For uten offentlig transport, kommer du enklest til Aker Brygge med bil. Et stort garasjeanlegg med innkjøring fra Munkedamsveien befinner seg kun få meter fra inngangen til Felix.
Les for øvrig mer om Felix konferansesenter HER
Adresse: Bryggetorget 3 (Aker brygge), 0250 Oslo, Tlf: 81 55 15 15


Hotell
Konferansesenteret har ingen hotellrom, og vi har derfor en avtale med Carlton Guldsmeden hotel og Scandic Solli, begge med adressen Parkveien. Det er kun noen få hundremetre å gå fra hotellene til Aker Brygge

Les mer om Carlton Guldsmeden Hotel - TRYKK HER
Les mer om Scandic Solli Hotel  -  TRYKK HER