Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Mellomlederkurset

Dato 28.- 29.09.17
Hvor Oslo; Felix konferansesenter
Pris 3 430,- 

Mellomledere er selve «limet» i organisasjonen. Målgruppen for dette kurset er mellomledere i offentlig sektor eller i konkurranseutsatte virksomheter innen helse- og velferdstjenestene.
Mellomledelse handler om;
- å implementere ulike strategier og forvalte medarbeidernes ressurser på en optimal måte
- å nå organisasjonens mål med tilgjengelige, ofte begrensede ressurser
- å takle press ovenfra og nedenfra
- å legge til rette for et godt arbeidsmiljø
Alt dette samtidig som mellomlederen skal stå støtt, utvise lojalitet, skape tillit og skape en møteplass mellom toppledelsen og medarbeiderne.

I dagens arbeidsmarked innehar hver fjerde ansatt en lederposisjon. Det blir et svimlende antall ledere i sum – faktisk mer enn 200 000 yrkesaktive i Norge. Det er skrevet mye om toppledelse, men ledelse er mer enn overordnede beslutninger, visjoner, strategier, budsjett og bunnlinjefokus. Ledelse handler like mye om å ha innsikt i hvem du er, hvem du leder og hvordan dere gjensidig påvirker hverandre. I organisasjonens hjerte, og ikke minst innen helse- og omsorgssektoren (offentlig sektor), har mellomlederne en nøkkelrolle. Det er som oftest de som har som oppgave å gjøre toppledelsens beslutninger forståelige for medarbeiderne – beslutninger som ikke blir iverksatt om ikke mellomlederne gjør jobben sin. Det å få med seg medarbeidere i henhold til det som er besluttet, er verken lett eller alltid like populært. Medarbeiderne forventer at mellomlederen ser og imøtekommer deres behov, mens toppledelsen forventer at samme mellomleder er lojal mot bedriftens mål, iverksetter beslutninger og overholder budsjetter. Å utøve god mellomledelse er en balansekunst som ligger i skjæringspunktet mellom tillit og kontroll.

Ønsker du å arbeide innen ledelse eller har tatt steget over fra medarbeider til leder eller mellomleder? Enten du er ny eller erfaren, er det mange utfordringer og krav knyttet til lederrollen. Vi vil i samspill med deg belyse temaer knyttet til mellomledelse. Vi har selv solid erfaring i  mellomlederrollen, både som utøvende mellomledere og som foredragsholdere innenfor mellomledelse. Vi har også truffet og jobbet med over 10.000 mennesker som har gitt oss verdifull innsikt i mellomlederrollen og organisasjonsliv. I tillegg skriver vi bok om mellomledelse og har i den forbindelse dybdeintervjuet mellomledere. Vi har fått en ytterligere forståelse av og innsikt i hva rollen innebærer, en kunnskap vi ønsker å dele med deg. Registrering

Fyll inn skjemaet under for å melde deg på.

 
Navn Dette feltet er påkrevet
E-post Dette feltet er påkrevet
Adresse Dette feltet er påkrevet
Telefon Dette feltet er påkrevet


Arbeidsplass
Arbeidssted Dette feltet er påkrevet
Avd/Distrikt
Bydel
Fakturareferanse
Fakturaadresse 1 Dette feltet er påkrevet
Fakturaadresse 2
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet


Deltaker
Etternavn Dette feltet er påkrevet
Fornavn Dette feltet er påkrevet
Tittel/Stilling Dette feltet er påkrevet
Mobil
E-post Dette feltet er påkrevet
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Flere deltakere
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Fullt navn
Fornavn
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Annen informasjon


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforKontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo