Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Medisin

MEDISINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKSJONSSYKDOMMER

Trygve Tjade
MEDISINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKSJONSSYKDOMMER
Les mer her

KUNNSKAPSHÅNDTERING I MEDISIN OG HELSEFAG

Arild Bjørndal, Signe Flottorp og Atle Klovning
KUNNSKAPSHÅNDTERING I MEDISIN OG HELSEFAG
Les mer her

EPIDEMIOLOGI

Per Magnus og Leif S. Bakketeig
EPIDEMIOLOGI
Les mer her

NEVROTRAUMATOLOGI

Rolf Hanoa;
Nevrotraumatologi 
Les mer her

ALLMENNMEDISIN

Steinar Hunskår:
Allmennmedisin 
Les mer her

KREFTOVERLEVERE

Jon Håvard Loge, m.fl:
Kreftoverlevere
Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv 
Les mer her
1  2  Neste side
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo