Faglig Forum for Helse og Sosialtjenesten

Velkommen til Faglig Forum arrangement
KOMMENDE KURS / KONFERANSER
KOMMENDE KURS / KONFERANSER

Kurs / Konferanser

Hvordan bli en bedre terapeut?

Det finnes mange ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder. Selv om forskjellene er mange, finnes det også felles kjennetegn i forhold til psykoterapeutisk praksis ved at alle terapier har en begynnelse, en fase med terapeutisk arbeid og en avslutning. Det finnes mange fallgruver man kan havne i, men heldigvis også mange løsninger i forhold til hvordan man skal komme seg forbi disse. Dette kurset ønsker å gi deg en beskrivelse av terapiprosessen fra begynnelse til slutt.
Les mer her