Faglig Forum for Helse og Sosialtjenesten

Velkommen til Faglig Forum arrangement
KOMMENDE KURS / KONFERANSER
201744 20.- 21.11.17 Nasjonal konferanse om varsling, ytringsfrihet og lojalitet Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201741 22.- 23.11.17 Kognitiv terapi, -med fokus på avhengighetstilstander Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201746 29.- 30.11.17 Hvordan bli en bedre terapeut Trondheim: Radisson Blu Royal Garden Påmelding
201753 30.11.17 Psykisk helsevernloven Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201755 01.12.17 Psykisk helsevernloven Bergen Påmelding
201747 04.- 05.12.17 Velferdsteknologikonferansen-2017, kap. 4 Oslo/Fornebu Quality Expo Hotel Påmelding
201748 06.- 07.12.17 Motiverende intervju Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201742 07.- 08.12.17 Mellomlederkurset Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
KOMMENDE KURS / KONFERANSER

Kurs / Konferanser

Psykisk helsevernloven

Mer info kommer
Les mer her

Motiverende intervju

Motiverende intervju (MI)er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. MI egner seg ypperlig for ansatte innen pleie- og omsorg, hverdagsrehabilitering, rehabiliteringsområdet, barnevern og psykisk helse. Metoden ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem, og inngår nå i en rekke behandlingsprogrammer innen rusvernet samt i arbeid med annen helserelevant atferd. 
Les mer her

Velferdsteknologikonferansen - 2017, kap.4

Velferdsteknologi anno 2017, kap. 4 er den fjerde «kapittelkonferansen» Faglig Forum arrangerer, men det femte år i rekken hvor vi setter fokus på velferdsteknologi. Vårt mål er å være den kurs- og konferanseleverandør som har størst kunnskap, bredest nettverk og mest kompetent perspektiv om hva fremtiden vil bringe av nye løsninger og hvordan løsninger sammen kan spille på lag.
Les mer her

Hvordan bli en bedre terapeut?

Det finnes mange ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder. Selv om forskjellene er mange, finnes det også felles kjennetegn i forhold til psykoterapeutisk praksis ved at alle terapier har en begynnelse, en fase med terapeutisk arbeid og en avslutning. Det finnes mange fallgruver man kan havne i, men heldigvis også mange løsninger i forhold til hvordan man skal komme seg forbi disse. Dette kurset ønsker å gi deg en beskrivelse av terapiprosessen fra begynnelse til slutt.
Les mer her

Kognitiv terapi med fokus på avhengighetstilstander

Avhengighetstilstander er en psykisk lidelse som de fleste innen fagfeltet vil måtte forholde seg til. Til tross for dette har det vært lite fokus på evidensbaserte metoder i forhold til hvordan man kan motivere klienter til å endre sin rusatferd, og hvordan man kan holde seg rusfri etter endt behandling.
Les mer her

Nasjonal konferanse om varsling, ytringsfrihet og lojalitet

"Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten, -på helsa løs" er kanskje høstens viktigste konferanse. Varsling av fare for pasientsikkerhet eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er viktig for å forebygge uheldige konsekvenser for enkeltpersoner eller for arbeidsplassen. Mange tror at varsling er en personalsak. Det er det ikke!  Likevel skjer det mange ganger at ledelsen gjemmer seg bak denne fasaden, og nekter å kommentere varslingssaker. 
Les mer her

OPPVEKST-2017

Oppvekst - 2017Vi åpner nå for åmelding og innmelding av abstracts eller postere. Dette er den 7. Nasjonale kongressen om oppvekst, som henvender seg til alle som arbeider med barn og ungdom fra 0 - 20 år. Kongressen presenterer et mangfold av profesjoner og problemstillinger, som alle har ett felles mål; - å skape gode forutsetninger for gode oppvekstvilkår. Vi etterlyser skoler, barnehager og andre virksomheter som vil få egen "profileringstid".
Les mer her