Faglig Forum for Helse og Sosialtjenesten

Velkommen til Faglig Forum arrangement
KOMMENDE KURS / KONFERANSER
201739 21.09.17 Psykisk helsevernloven Trondheim: Scandic Lerkendal Påmelding
201730 28.- 29.09.17 Motiverende intervju Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201731 28.- 29.09.17 Mellomlederkurset Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201735 11.- 12.10.17 Kognitiv terapi med fokus på metode og praksis Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201734 12.- 13.10.17 Nasjonal konferanse om aldersdemens Oslo/Fornebu Quality Hotel Expo Påmelding
201751 23.10.17 Psykisk helsevernloven Stavanger; Clarion Hotel Påmelding
201751 06.11.17 Psykisk helsevernloven Bodø: Radisson Blu Påmelding
201737 07.- 08.11.17 Kognitiv terapi - med fokus på personlighetsforstyrrelser Stavanger; Clarion Hotel Påmelding
201742 15.- 16.11.17 Mellomlederkurset Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201744 20.- 21.11.17 Nasjonal konferanse om varsling, ytringsfrihet og lojalitet Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201741 22.- 23.11.17 Kognitiv terapi, -med fokus på avhengighetstilstander Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
201745 23.- 24.11.17 Nasjonal konferanse om palliasjon-2017 Oslo/Fornebu Quality Expo Hotel Påmelding
201746 29.- 30.11.17 Hvordan bli en bedre terapeut Trondheim: Radisson Blu Royal Garden Påmelding
201755 01.12.17 Psykisk helsevernloven Bergen Påmelding
201747 04.- 05.12.17 Velferdsteknologikonferansen-2017, kap. 4 Oslo/Fornebu Quality Expo Hotel Påmelding
201748 06.- 07.12.17 Motiverende intervju Oslo; Felix konferansesenter Påmelding
KOMMENDE KURS / KONFERANSER

Kurs / Konferanser

Psykisk helsevernloven

Mer info kommer
Les mer her

KUNST | KULTUR | MENNESKET

Nordisk kongress med fokus på kunst, kultur og mennesket! Vi inviterer deg å sende inn en presentasjon til en av parallellsesjonene eller utarbeide en poster. Programmet blir presentert 10. august.
Les mer her

Motiverende intervju

Motiverende intervju (MI)er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. MI egner seg ypperlig for ansatte innen pleie- og omsorg, hverdagsrehabilitering, rehabiliteringsområdet, barnevern og psykisk helse. Metoden ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem, og inngår nå i en rekke behandlingsprogrammer innen rusvernet samt i arbeid med annen helserelevant atferd. 
Les mer her

Velferdsteknologikonferansen - 2017, kap.4

Velferdsteknologi anno 2017, kap. 4 er den fjerde «kapittelkonferansen» Faglig Forum arrangerer, men det femte år i rekken hvor vi setter fokus på velferdsteknologi. Vårt mål er å være den kurs- og konferanseleverandør som har størst kunnskap, bredest nettverk og mest kompetent perspektiv om hva fremtiden vil bringe av nye løsninger og hvordan løsninger sammen kan spille på lag.
Les mer her

Hvordan bli en bedre terapeut?

Det finnes mange ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder. Selv om forskjellene er mange, finnes det også felles kjennetegn i forhold til psykoterapeutisk praksis ved at alle terapier har en begynnelse, en fase med terapeutisk arbeid og en avslutning. Det finnes mange fallgruver man kan havne i, men heldigvis også mange løsninger i forhold til hvordan man skal komme seg forbi disse. Dette kurset ønsker å gi deg en beskrivelse av terapiprosessen fra begynnelse til slutt.
Les mer her

Nasjonal konferanse om palliasjon - 2017

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. 
Les mer her

Kognitiv terapi med fokus på avhengighetstilstander

Avhengighetstilstander er en psykisk lidelse som de fleste innen fagfeltet vil måtte forholde seg til. Til tross for dette har det vært lite fokus på evidensbaserte metoder i forhold til hvordan man kan motivere klienter til å endre sin rusatferd, og hvordan man kan holde seg rusfri etter endt behandling.
Les mer her

Nasjonal konferanse om varsling, ytringsfrihet og lojalitet

"Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten, -på helsa løs" er kanskje høstens viktigste konferanse. Varsling av fare for pasientsikkerhet eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er viktig for å forebygge uheldige konsekvenser for enkeltpersoner eller for arbeidsplassen. Mange tror at varsling er en personalsak. Det er det ikke!  Likevel skjer det mange ganger at ledelsen gjemmer seg bak denne fasaden, og nekter å kommentere varslingssaker. 
Les mer her

Psykisk helsevernloven

Vi inviterer nå til et nytt kurs om nye Psykisk helsevernloven. I februar ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017 og den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern.  
Les mer her

Psykisk helsevernloven

Vi inviterer nå til et nytt kurs om nye Psykisk helsevernloven. I februar ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017 og den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern.  
Les mer her

Kognitiv terapi med fokus på metode og praksis

Introduksjonskurset vil fokusere på grunnleggende elementer ved både kognitiv terapi og metode. Under disse to dagene lærer du hvordan man skal strukturere en kognitiv terapisesjon, hvordan man skal identifisere og modifisere negative automatiske tanker, samt få frem og forandre negative grunnleggende leveregler pasienten har om seg selv. 
Les mer her

Nasjonal konferanse om aldersdemens

Når knekker vi aldersdemenskoden? Når blir vi enige om hva som er god omsorg for aldersdemente? Hva er kriteriene for en god demenslandsby? Mange spørsmål kan stilles om hva som skal til for å nå målet om hva som er «best», men vi vet lite. Selv i 2017! Denne konferansen skal gi deg noen viktige svar! 
Les mer her

Mellomlederkurset

Mellomledere er selve «limet» i organisasjonen. Målgruppen for dette kurset er mellomledere i offentlig sektor eller i konkurranseutsatte virksomheter innen helse- og velferdstjenestene. Ønsker du å arbeide innen ledelse eller har tatt steget over fra medarbeider til leder eller mellomleder? Da tror vi dette kurset er "midt i blinken" for deg. Også hvis du i dag innehar en mellomlederrolle i din organsasjon, men ønsker faglige begrunnelser og påfyll!
Les mer her

Mellomlederkurset

Mellomledere er selve «limet» i organisasjonen. Målgruppen for dette kurset er mellomledere i offentlig sektor eller i konkurranseutsatte virksomheter innen helse- og velferdstjenestene. Ønsker du å arbeide innen ledelse eller har tatt steget over fra medarbeider til leder eller mellomleder? Da tror vi dette kurset er "midt i blinken" for deg. Også hvis du i dag innehar en mellomlederrolle i din organsasjon, men ønsker faglige begrunnelser og påfyll!
Les mer her

Motiverende intervju

Motiverende intervju (MI)er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. MI egner seg ypperlig for ansatte innen pleie- og omsorg, hverdagsrehabilitering, rehabiliteringsområdet, barnevern og psykisk helse. Metoden ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem, og inngår nå i en rekke behandlingsprogrammer innen rusvernet samt i arbeid med annen helserelevant atferd. 
Les mer her

OPPVEKST-2017

Oppvekst - 2017Vi åpner nå for åmelding og innmelding av abstracts eller postere. Dette er den 7. Nasjonale kongressen om oppvekst, som henvender seg til alle som arbeider med barn og ungdom fra 0 - 20 år. Kongressen presenterer et mangfold av profesjoner og problemstillinger, som alle har ett felles mål; - å skape gode forutsetninger for gode oppvekstvilkår. Vi etterlyser skoler, barnehager og andre virksomheter som vil få egen "profileringstid".
Les mer her