Faglig Forum for Helse og Sosialtjenesten
                                                Logo
KOMMENDE KONGRESSER
Arr Dato  Kongress Hvor
201705 27.- 29.11.17  OPPVEKST - 2017 Trondheim: Radisson Blu Royal Garden Påmelding
201771 11.- 13.12.17  KUNST | KULTUR | MENNESKET - 2017 Aarhus: Radisson Blu Scandinavia Hotel Påmelding
201801 22.- 24.01.18  REHAB - 2018 Trondheim: Radisson Blu Royal Garden Påmelding
201802 05.- 07.02.18  RUS OG PSYKISK HELSE - 2018 Oslo kongressenter Påmelding
KONGRESSER

Kontaktinfo:

Telefon: 23 11 45 00
Telefaks: 23 11 45 05

Postadresse:
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo

Epostadresse:  post@fagligforum.no 

KUNST | KULTUR | MENNESKET - 2017
Levde liv, opplevelser og perspektiv er ord og begrep som favner livet. I kongressen KUNST | KULTUR | MENNESKET ønsker vi å rette fokus på mennesket og livet slik mange forfattere har klart å gjøre det i sin prosa. Vi har invitert inn noen av de fremste forfatterne i Norden, og oppdraget er å presentere sin litteratur i forhold til livet. Vi ser fram til spennende dager i Aarhus. Det bør også du gjøre!

 


RUS OG PSYKISK HELSE - 2018
Velkommen

 


REHAB - 2018
For 10. gang arrangeres Norges eneste kongress om ReHabilitering. Kongressen blir som vanlig avhold på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim.

 


OPPVEKST-2017
Oppvekst - 2017Vi åpner nå for åmelding og innmelding av abstracts eller postere. Dette er den 7. Nasjonale kongressen om oppvekst, som henvender seg til alle som arbeider med barn og ungdom fra 0 - 20 år. Kongressen presenterer et mangfold av profesjoner og problemstillinger, som alle har ett felles mål; - å skape gode forutsetninger for gode oppvekstvilkår. Vi etterlyser skoler, barnehager og andre virksomheter som vil få egen "profileringstid".