Faglig Forum for Helse og Sosialtjenesten
                                                Logo
KOMMENDE KONGRESSER
Arr Dato  Kongress Hvor
201705 27.- 29.11.17  OPPVEKST - 2017 Trondheim: Radisson Blu Royal Garden Påmelding
201801 22.- 24.01.18  REHAB - 2018 Trondheim: Radisson Blu Royal Garden Påmelding
201802 05.- 07.02.18  RUS OG PSYKISK HELSE - 2018 Oslo kongressenter Påmelding
KONGRESSER

Kontaktinfo:

Telefon: 23 11 45 00
Telefaks: 23 11 45 05

Postadresse:
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo

Epostadresse:  post@fagligforum.no 

RUS OG PSYKISK HELSE - 2018
Velkommen

 


REHAB - 2018
For 10. gang arrangeres Norges eneste kongress om ReHabilitering. Kongressen blir som vanlig avhold på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim.

 


OPPVEKST-2017
Oppvekst - 2017Vi åpner nå for åmelding og innmelding av abstracts eller postere. Dette er den 7. Nasjonale kongressen om oppvekst, som henvender seg til alle som arbeider med barn og ungdom fra 0 - 20 år. Kongressen presenterer et mangfold av profesjoner og problemstillinger, som alle har ett felles mål; - å skape gode forutsetninger for gode oppvekstvilkår. Vi etterlyser skoler, barnehager og andre virksomheter som vil få egen "profileringstid".