Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Kognitiv terapi med fokus på metode og praksis

Dato 11.- 12.10.17
Hvor Oslo; Felix konferansesenter
Pris 3 200,- 

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi som opprinnelig ble utviklet av den amerikanske psykiateren Aaron Beck. Han jobbet opprinnelig innenfor psykoanalysen, som var noe nær enerådende i tiden etter annen verdenskrig. Kognitiv terapi ble opprinnelig utviklet for ulike psykiske lidelser som depresjon og angstlidelser. Beck ble i sitt arbeid spesielt inspirert av den amerikanske psykologen Albert Ellis som noen år tidligere hadde dannet viktige teoretiske fundamenter for kognitiv adferdsterapi.

Kognitiv terapi har via en rekke studier vist god effekt. Målet er ikke å tåle «farlig» eksponering, men å ufarliggjøre det via læring. Anvendelse av video-feedback er viktig. Vedkommende ser ved selvsyn at han/hun ikke fremstår så negativt som antatt. Pasienten får innblikk i egne negative tankespor. Vedkommende må dessuten trene på å fremføre noe med fremmede til stede, øve på å flytte fokus fra seg selv til andre, gjøre planlagte flauser samt registrere reaksjonen til andre.

Grunntanken i terapien er at følelser og atferd i høy grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. Kognitiv terapi er en psykoterapiform som etter hvert har blitt meget godt dokumentert gjennom empirisk forskning. Det er i dag en betydelig mengde studier innenfor internasjonal forskning som støtter effektiviteten av kognitiv terapi for flere former av psykiske lidelser. De beste behandlingsresultatene har tradisjonelt vært for angst og depresjonslidelser, men forskning viser også lovende behandlingsresultater for spiseforstyrrelser, samlivsproblemer, alkoholisme, personlighetsforstyrrelser og psykoser.

Foreløpige studier ved NTNU viser at om lag 90 % av de voksne nesten helt blir kvitt plagene etter kognitiv behandling. Forskning blant voksne viser dessuten at indvidualterapi virker mye bedre enn gruppeterapi.

Introduksjonskurset vil fokusere på grunnleggende elementer ved både kognitiv terapi og metode. Under disse to dagene lærer man seg hvordan man skal strukturere en kognitiv terapisesjon, hvordan man skal identifisere og modifisere negative automatiske tanker, samt få frem og forandre negative grunnleggende leveregler pasienten har om seg selv. Betydningen av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi, kognitiv kasusformulering samt andre kognitive teknikker blir også gjennomgått. Kurset er lagt opp med forelesninger, praktiske gruppeoppgaver og videodemonstrasjoner slik at deltakerne får en fin blanding av teori og praksis. Vi anbefaler dette kurset for alle som ønsker en første innsikt i kognitiv terapi. Vi har kun gode referanser! 

Roger Hagen, som er kursholder og faglig ansvarlig for innholdeter spesialist i klinisk voksenpsykologi og ansatt som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, NTNU. Han har tidligere arbeidet ved akuttpost og poliklinikk for tidlig intervensjon ved psykoser ved STPS Østmarka. Er opptatt av kognitiv behandling ved ulike psykiske lidelser. Han har blant annet skrevet boken ”En liten innføring i personlighetspsykologi” (Tapir Akademisk, 2004) og har publisert både nasjonalt og internasjonalt omkring effekt og behandling ved kognitiv terapi.Registrering

Fyll inn skjemaet under for å melde deg på.

 
Arbeidsplass
Arbeidssted Dette feltet er påkrevet
Avd/Distrikt
Bydel


Faktura opplysninger
Bedrift/Navn
Fakturaadresse 1 Dette feltet er påkrevet
Fakturaadresse 2
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet
Fakturareferanse
Annen info


Deltaker
Etternavn Dette feltet er påkrevet
Fornavn Dette feltet er påkrevet
Tittel/Stilling Dette feltet er påkrevet
Mobil
E-post Dette feltet er påkrevet
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Flere deltakere
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Annen informasjon


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforKontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo