Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Jus

NORGES LOVER

Aslak Syse:
NORGES LOVER
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2015-2016
Les mer her

SAKKYNDIGHETSARBEID

Annika Melinder:
SAKKYNDIGHETSARBEID
Innføring for psykologer og psykiatere
Les mer her

RETTEN TIL INDIVIDUELL PLAN

Alice Kjellevold:
RETTEN TIL INDIVIDUELL PLAN
- og koordinator
Les mer her

VELFERD OG RETTFERD

Aslak Syse m.fl
VELFERD OG RETTFERD
Festskrift til Asbjørn Kjønstad 
Les mer her

PSYKISK HELSEVERNLOVEN

Aslak Syse:
Psykisk helsevernloven
 
Les mer her

PASIENTRETTIGHETSLOVEN

Aslak Syse
Pasientrettighetsloven
med kommentarer
Les mer her
1  2  Neste side
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo