Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift
Utskriftsvennlig versjon

HØSTENS PROGRAM ER KLART


Publisert: 16.07.2017
Du kan nå sjekke ut hva vi har på menyen for høsten. Her vil du bl.a. finne informasjon om OPPVEKSTKONGRESSEN, en ny nordisk kongress om KUNST | KULTUR | MENNESKET -med mange kjente nordiske litterære kapasiteter, flere av våre faste kurs, et nytt kurs om mange nye rettsregler i psykisk helseloven og ikke minst info om Rehabiliteringskongressen og Rus og psykisk helsekongressen i 2018

Utdrag fra høstens program:

23. august

Sandefjord

Psykisk helsevernloven 

Les mer

06. september

Oslo

Psykisk helsevernloven 

Les mer

21. september

Trondheim

Psykisk helsevernloven 

Les mer

26.-27. september

Oslo

Mellomlederkurset

Les mer

28.-29. september

Oslo

Motiverende intervju

Les mer

11.-12. oktober

Oslo

Kognitiv terapi med fokus på metode og praksis

Les mer

12.-13. oktober

Oslo

Nasjonal konferanse om aldersdemens

Les mer

23. oktober

Stavanger

Psykisk helsevernloven 

Les mer

26.-27. oktober

Oslo

Nasjonal konferanse om rusbehandling

Les mer

06. november

Bodø

Psykisk helsevernloven 

Les mer

07.-08. november

Stavanger

Kognitiv terapi og personlighetsforstyrrelser

Les mer

16.-17. november

Oslo

Migrasjonskonferansen – 2017

Les mer

20.-21. november

Oslo

Nasjonal konferanse om varsling og ytringsfrihet

Les mer

22.-23. november

Oslo

Kognitiv terapi og avhengighetsproblematikk

Les mer

23.-24. november

Oslo

Palliasjonskonferansen – 2017

Les mer

27.-29. november

Trondheim

OPPVEKSTKONGRESSEN – 2017

Les mer

29.-30. november

Trondheim

Hvordan bli en bedre terapeut?

Les mer

04.-05. desember

Oslo

Velferdsteknologi, -kap. 4

Les mer

06.-07. desember

Oslo

Motiverende Intervju

Les mer

07.-08. desember

Oslo

Arbeid og Velferd – 2017

Les mer

11.-13. desember

Aarhus

KUNST | KULTUR | MENNESKET – 2017

Les mer

 

 

 

 

22.-24. januar

Trondheim

REHAB – 2018

Les mer

05.-07. februar

Oslo

RUS OG PSYKISK HELSE - 2018

Les mer

Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo