Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift
Utskriftsvennlig versjon

GODT NYTT ÅR! VELKOMMEN TIL 2018


Publisert: 01.01.2018
Faglig Forum ønsker alle tidligere og nye konferansedeltakere velkommen til et spennende nytt 2018! Våre første arrangement i 2018 er kongressene REHAB-2018 og RUS OG PSYKISK HELSE-2018.

Faglig Forum vil bidra til at ny kunnskap og god praksis blir presentert ved alle våre arrangement. Vi vil presentere nye nettsider medio februar, men før dette skjer, vil vi ha gjennomført kongressene REHAB-2018 og RUS OG PSYKISK HELSE-2018. Begge disse kongressene er nasjonale arenaer for kunnskapsformidling, hvor både forskning og god praksis blir presentert. Det er fortsatt muligheter til å melde seg på!

I tillegg vil vi i 2018 følge opp våre kapittelkonferanser om Velferdsteknologi, nasjonal konferanse om palliasjon, fokus på nye rettsregler innen helseretten og ny kunnskap om demensomsorg. Vi vil i september gjennomføre tidenens første nordiske kongress om velferdsteknologi, og i løpet av våren lansere vår første kongress om kreft, som vil bli gjennomført i siste del av november. Vi vil invitere deg med på konferanse i Beijing i september/oktober (tidspunktet ennå ikke bestemt), som garantert vil bli en opplevelse.

15. januar 2018 vil vårt hovedprogram for kurs,konferanser og kongresser bli presentert.

Nyt år

Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo