Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Arbeid og velferd

PEDAGOGIKK FOR SOSIALFAGENE

Torkjell Sollesnes:
PEDAGOGIKK FOR SOSIALFAGENE
Les mer her

DELTIDSARBEID

Helga Aune:
DELTIDSARBEID
Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag
Les mer her

ISCENESETTELSER AV SOSIALARBEIDERROLLEN

Svein Bøe:
ISCENESETTELSER AV SOSIALARBEIDERROLLEN
Hvordan studenter lærer og utvikler yrkesrollen i praksis
Les mer her

INNFØRING I HELSE- OG SOSIALPOLITIKK

Knut Halvorsen, Steinar Stjernø, Einar Øverbye:
INNFØRING I HELSE- OG SOSIALPOLITIKK
Les mer her

I VELFERDSSTATENS FRONTLINJE

Jan Messel:
I VELFERDSSTATENS FRONTLINJE
barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres historieJan Messel
Les mer her

NAV – MED BRUKEREN I SENTRUM?

Les mer her
1  2  Neste side
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo