Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift
Utskriftsvennlig versjon

3 kongresser


Publisert: 15.06.2017
Vi annonserer nå 3 viktige nasjonale kongresser, -sentrale møteplasser for fagfolk som vil være oppdatert innen sitt fagområde;
OPPVEKST, Trondheim 27.-29. november 2017   Les mer
REHABILITERING, Trondheim 20.-22. januar 2018   Les mer
RUS OG PSYKISK HELSE,  Oslo 5.-7. februar 2018   Les mer
     

Du kan nå melde inn abstracts, postere eller ordinær påmelding. Gå til de respektive kongressidene ved å trykke på logoen:

Oppvekst-2017

Rehab-2018

Rus og Psykisk helse 2018

Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo